Καλώς ήρθατε στο Ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σκοπός του είναι να φιλοξενήσει και να αναδείξει την Κυπριακή ερευνητική παραγωγή (εντός και εκτός) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

 • Master Thesis  Open Access

  Spatiotemporal vocal interactions in a ground-dwelling Neotropical passerine 

  Elia, Stavroula (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05-11)
  In many species, communication involves an exchange of information between the sender and the receiver, by using different types of signals. Among the different types of communication, acoustic communication has been ...
 • Master Thesis  Open Access

  Kansa radial basis function method with fictitious centres for solving nonlinear boundary value problems 

  Katsiamis, Andreas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05)
  Kansa-radial basis function (RBF) collocation method is applied to two-dimensional second and fourth order nonlinear boundary value problems. The solution is approximated by a linear combination of RBFs, each of which is ...
 • Master Thesis  Open Access

  Employer Branding: Examining the factors that influence employees’ perceptions on the attractiveness of the brand 

  Iliopoulou, Spyridoula (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-03-15)
  In our days due to the supplies and demands of the market, companies have started considering more seriously how they will attract and retain talent. In this study, I am going to investigate in what extend employer branding ...
 • Master Thesis  Open Access

  Βραβείο LUX: Όχι απλά μία κινηματογραφική διάκριση - Πώς ο θεσμός λειτουργεί ως εργαλείο άσκησης ήπιας ισχύος από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Νικολάου, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05-03)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία επιδιώκει τον προβληματισμό γύρω από τη δραστικότητα που έχει ο σύγχρονος ευρωπαϊκός κινηματογράφος ως μέσο άσκησης ήπιας ισχύος στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών σε κράτη που επιδιώκουν την ...
 • Master Thesis  Open Access

  Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο: απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

  Χάιδου, Ευστρατία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05-05)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία ερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Ο χαρακτήρας της έρευνας ήταν ποιοτικός. Τα μέσα με τα οποία ...
 • Master Thesis  Open Access

  The Relationship between religiosity, opposition to immigration and national attachment in the Republic of Cyprus 

  Eleftheriou, Eleni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12-15)
  Immigrants are making up a continuously growing proportion of the European population and the issue of host country population attitudes towards immigrants is a significant social and political one that it is shaped by a ...
 • Master Thesis  Open Access

  Η εφαρμογή της Αρχής της Αλληλεγγύης της ΕΕ. Η περίπτωση της Κύπρου 

  Τερζίδης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία της βασίστηκε σε ορισμένες αρχές οι οποίες απομάκρυναν τα ζητήματα πολέμου και επέτρεψαν την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή. Ανάμεσα στις βασικότερες αρχές της ήταν και αυτή της ...
 • Master Thesis  Open Access

  Πολιτική θεωρία και αντιπολεμικός κινηματογράφος 

  Αρτέμη, Άντρη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021)
  Η διατριβή αυτή ασχολείται με την πολιτική θεωρία και πως πηγάζει αυτή μέσα από τον αντιπολεμικό κινηματογράφο. Η σύνδεση της πολιτικής θεωρίας με τον αντιπολεμικό χαρακτήρα των ταινιών αυτών έχουν ως στόχο να δώσουν στο ...
 • Master Thesis  Open Access

  Κώφωση, επικοινωνία και γλωσσικές πρακτικές. Τρεις ιστορίες ζωής 

  Συμεού, Δανάη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-08)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει την επικοινωνία, και συγκεκριμένα τη γραφή των κωφών και βαρήκοων ατόμων, τόσο με άλλα κωφά άτομα, όσο και με ακούοντες, στο πλαίσιο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ). Παράλληλα διερευνά τις ...
 • Master Thesis  

  Επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας με επικέντρωση στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση STEAM 

  Ιακώβου, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12-17)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει μια επισκόπηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας με επικέντρωση στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση STEAM με σκοπό να διερευνήσει τις επιλογές που μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους ...

View more