• Article  

      Reference ranges of thromboelastometry in healthy full-term and pre-term neonates 

      Sokou, R.; Foudoulaki-Paparizos, Leontini; Lytras, Theodoros; Konstantinidi, Aikaterini; Theodoraki, M.; Lambadaridis, Ioannis; Gounaris, Antonis; Valsami, S.; Politou, M.; Gialeraki, Argiri; Nikolopoulos, Georgios K.; Iacovidou, Nicoletta; Bonovas, Stefanos; Tsantes, Argirio E. (2017)
      Rotational thromboelastometry (ROTEM) is an attractive method for rapid evaluation of hemostasis in neonates. Currently, no reference values exist for ROTEM assays in full-term and pre-term neonates. Our aim was to establish ...