Αποτελέσματα 1-5 από 74

  • Master Thesis  Open Access

   Η συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στη σταδιοδρομία των ερευνητών 

   Κωνσταντίνου, Αθανασία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καταγράψει τις εμπειρίες των νέων ηλικιακά ερευνητών στην Κύπρο, να σκιαγραφήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να διερευνήσει πώς η συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά ...
  • Master Thesis  

   Ανίχνευση Ιχνηλατών σε Πραγματικό Χρόνο 

   Balla, Andoena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-02)
   Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου για την ανίχνευση των ιχνηλατών σε πραγματικό χρόνο. Ένας ιχνηλάτης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διασχίζει αυτόματα τους υπερσυνδέσμους στον παγκόσμιο ιστό, με ...
  • Master Thesis  

   Extending diffserv architecture: integration of idcc and rmd framework 

   Djouvas, Costas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2003-05)
   The rapid growth of demands that is being observed during the last few years shows the unavailability of current solutions to provide QoS. Since it is expected that these demands will continue to increase rapidly, much ...
  • Master Thesis  

   Coverage and Capacity Planning in Enhanced UMTS 

   Antoniou, Josephine (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2004-06)
  • Master Thesis  

   Implementation and experimental evaluation of the layered data replication algorithm 

   Demeti, Marilena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-01)
   In this thesis, we provide an implementation and experimental evaluation of the LDR algorithm [13]. LDR has the potential of being the basis of a distributed file system that achieves the three main goals that any File ...