• Doctoral Thesis  Open Access

   Peer assessment : a dynamic learning-oriented tool for the development of writing skills 

   Meletiadou, Eleni I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2017-03)
   Tις τελευταίες δυο δεκαετίες, καθηγητές, ερευνητές και εκπαιδευτικές αρχές εκφράζουν την ανησυχία τους για την κακή επίδοση των μαθητών/-τριών και την αποτυχία τους σε επίσημες τελικές εξετάσεις (Lee, 2009; Meletiadou, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Test washback on teaching practices used in EFL multi-exam preparation classes in Greece 

   Papakammenou, Irini P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2017-05)
   Η παρούσα ερευνά το φαινόμενο του test washback (αναδραστική επίδραση αξιολογικών κριτηρίων). Συγκεκριμένα επικεντρώνεται στην διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι καθηγητές σε τάξεις στις οποίες προετοιμάζουν μαθητές ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Türk modernleşmesi ve milliyetçiliğinde erkeklik ve endişe 

   Derya, Doğuş (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2017-12)
   This PhD thesis, deals with the connection between the Enlightenment, imagination processes of modern nations and construction of modern masculinities in the Western and non-Western contexts. While explaining the effects ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Formative assessment in EFL primary schools in Cyprus 

   Michaeloudes, George Th. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2018-04)
   Η Διαμορφωτική Αξιολόγηση (ΔΑ) είναι μια διαδικασία αξιολόγησης της μάθησης και ταυτόχρονα τροποποίησης της διδασκαλίας, βάσει των πληροφοριών που προέρχονται από τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών, με ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Κυπριακή Δημοκρατία, 1960-1963 : δικοινοτική συνύπαρξη, λόγος, ετερότητα και πολιτότητα 

   Χαραλάμπους, Ελένη Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2018-05)
   Σε επίπεδο διδακτορικών ερευνών και ειδικά στην ελληνική γλώσσα ελάχιστα έχουν γραφτεί που να εστιάζονται σε πτυχές του Κυπριακού Προβλήματος κατά τα τρία πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960-1963). ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The Gurbetties of Cyprus and their language Gurbetcha 

   Pelekani, Chryso P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2018-09)
   Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της διατριβής παρουσιάζει την ταυτότητα και η προέλευση των Ρομά-Κουρμπετών της Κύπρου, το κοινωνικοπολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο ζουν σήμερα και η επίδρασή του στη διατήρηση του γλωσσικού ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Of Jews, animals, women, and Cyborgs : writing beyond 'man', from Kafka to Coetzee 

   Peroikou, Antonia M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-03)
   Η διχοτόμηση μεταξύ του ανθρώπινου και του ζωικού ή ακόμα καλύτερα του ανθρώπινου και του μη ανθρώπινου κατασκευάστηκε σε “χρόνο πριν από το χρόνο”. Aντιπροσωπεύει ένα όριο στο οποίο όλα τα μεγάλα οντολογικά, ηθικά και ...
  • Doctoral Thesis  

   Education and state ideology in Turkey, 1980-2015 

   Şaraplı, Onur (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-04)
   Σύμφωνα και με τη σύγχρονη ιστοριογραφία, ο στρατός και το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι οι κύριοι θεσμοί για την αναπαραγωγή της ιδεολογίας του σύγχρονου κράτους. Η εκπαίδευση θεωρείται μέσο διαμόρφωσης τις κοινωνίας. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Çağdaş Kıbrıslı romanında kimlik sorunsalının yansıması 

   Yıkık, Ahmet (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   Η παρούσα διατριβή εστιάζει στα σύγχρονα τουρκοκυπριακά μυθιστορήματα που έχουν εκδοθεί από το 1998 έως το 2014,  και οι στόχοι της είναι διπλής φύσεως. Κατά πρώτο λόγο, επιχειρεί να καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Η Μεσόγειος ως πεδίο αυτοκρατορικών και ιδεολογικών διεκδικήσεων : ο πόλεμος της Κύπρου στην οθωμανική ιστοριογραφία (16ος-17ος αι.) 

   Κόκκινος, Ανδρέας Σ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να παρουσιάσει τις αντιλήψεις των ίδιων των Οθωμανών ιστοριογράφων για τον πόλεμο της Κύπρου ως ένα αναπόσπαστο μέρος των δικών τους εδαφικών, πολιτικών αλλά και ιδεολογικών αντιλήψεων για τη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ο αντικομμουνισμός στην Κύπρο την περίοδο 1945-1965 

   Δημητρίου, Δημήτρης Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   Ο αντικομουνισμός που επικρατούσε ανά το παγκόσμιο με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και την Κύπρο. Η πορεία που ακολούθησε το νησί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της αποικιοκρατίας ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Didactique du FLE et stratégies d'apprentissage : étude de cas sur la production et l'interaction orales, réalisée auprès d'apprenants adultes et grands adolescents en contexte chypriote hellénophone 

   Christoforou, Nathalie (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   Η παρούσα έρευνα μελετά τη χρήση και εκμάθηση στρατηγικών επικοινωνίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου και συνδιαλλαγής σε τάξεις Γαλλικής ως ξένης γλώσσας με ελληνοκύπριους μαθητές. Με τις ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Όψεις της οθωμανικής επαρχιακής διοίκησης του 17ου αιώνα : η περίπτωση της Κύπρου 

   Λεπίδα, Στυλιανή Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   Η μελέτη της οθωμανικής επαρχιακής διοίκησης του 17ου αιώνα είναι, σε μεγάλο βαθμό, συνυφασμένη με την πορεία της κεντρικής διοίκησης και με τη μεταξύ τους σύνδεση. Η υπόρρητη, ήδη από τα τέλη του 16ου αιώνα, πολιτική ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   1970'li ve 80'li Kıbrıslı Türk şiirinde kimlik ve mekan algısı 

   Müezzin, Cemay H. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   The thesis that is titled “The Concept Of Identity and Place In Turkish Cypriot Poetry Of The 1970s and 80s”, deals with the Turkish-Cypriot poets, who during the 1974 war which resulted in the separation of the island ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   La loi, la justice et la notion d'absurde dans l'œuvre d'Albert Camus 

   Theophanidi, Angelika L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-09)
   Η σχέση μεταξύ δικαιοσύνης και παράλογου δεν είναι πάντα προφανές. Στα έργα του Albert Camus οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται στενά. Λαμβάνοντας υπόψη τις έννοιες του νόμου, της καλοσύνης και της αξίας, ο Camus προσπαθεί ...
  • Doctoral Thesis  

   Textes réflexifs autobiographies langagières, cheminements émotionnels : étude de cas auprès d'apprenants adultes en FLE en contexte chypriote hellénophone et allophone 

   Kounouni, Maria A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2020-05)
   Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι ο εντοπισμός της δυναμικής των ποσοτικών και ποιοτικών αναγνώσεων των γραπτών και προφορικών δεδομένων μας (γραπτές και προφορικές αυτοβιογραφίες) για τη μελέτη των ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ethics and politics in performance art : reclaiming the function of art in society 

   Lamprou, Karolina P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2020-11)
   Αυτή η διατριβή αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση στη “performance art”, προκειμένου να αξιολογήσει, από την προοπτική του 21ου αιώνα, τις ηθικές και πολιτικές ανησυχίες που έχουν συμβάλει στην εμφάνιση και τη εξέλιξη ...
  • Doctoral Thesis  

   From Schengen to Schengend? Challenges arising from the 2011-2016 migration and security crisis: A proposal for safeguarding the free movement area 

   Hadjivasiliou, Loizos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2021-12)
   Η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η μετάβαση από την αρχική ιδέα της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς στη δημιουργία του της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι σήμερα, ήταν διαχρονικά στενά συνδεδεμένη με την άρση των ελέγχων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Les métamorphoses du religieux à travers l’existentialisme français: Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir 

   Sakka, Anna Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2022-03)
   Αυτή η διατριβή αναδεικνύει την πνευματική δύναμη του ανθρώπου μέσα από τη σκέψη των υπαρξιστών συγγραφέων Αλμπέρ Καμού, Ζαν Πολ Σαρτρ, και Σιμον Ντε Μποβουαρ. Η κύρια ιδέα αυτής της έρευνας βασίζεται στη σχέση μεταξύ ...
  • Doctoral Thesis  

   La Grèce antique et la quête initiatique dans l'oeuvre de Valery Larbaud 

   Boularan, Jasmine (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2022-06)
   Ο Γάλλος συγγραφέας, Valery Larbaud, τέλη του 19ου αρχές του 20ου αιώνα, στα έργα του κάνει πολυάριθμες αναφορές στον κόσμο του ταξιδιού. Καλεί τους αναγνώστες του να γνωρίσουν το άγνωστο, περιγράφοντας τη φιγούρα του ...