Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών επιδιώκει να συμβάλει στην καλλιέργεια των φοιτητών του εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους, ευαισθητοποιώντας τους στην ιδέα της διαπολιτισμικότητας και στον διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από αυτή, και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη. Κατ' αυτό τον τρόπο, τους προετοιμάζει να διαδραματίσουν ενεργό και παραγωγικό ρόλο στην κοινωνία στην οποία θα ζήσουν.

Πρόσφατες υποβολές

 • Doctoral Thesis  

  Le rôle des connecteurs dans l'acquisition des compétences discursives en français langue étrangère : Étude de cas d’apprenants chypriote 

  Christofi, Marina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2023-01-18)
  Cette thèse doctorale se penche sur l'intégration des connecteurs logiques dans la production écrite des apprenants chypriotes en français langue étrangère (FLE). L'étude explore l'utilisation quantitative et qualitative ...
 • Doctoral Thesis  

  Mémoires aux frontières : les lignes vertes en traduction dans la littérature autobiographique contemporaine du Proche-Orient (Chypre, Liban, Palestine) 

  Meunier, Marine (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2023-05-16)
  Οι «πράσινες γραμμές» είναι αμφισβητούμενα σύνορα που αντιστοιχούν σε γραμμές οριοθέτησης που γεννήθηκαν στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων. Οφείλουν το όνομά τους στο στρατιωτικό έθιμο, σύμφωνα με το οποίο αναγράφονται με ...
 • Doctoral Thesis  

  Όψεις κανονικότητας κατά τον Foucault, μέσα από δύο χαρακτήρες συνεξέτασης: τον Pierre Riviere του Foucault και τον Christian Moosbrugger του Musil 

  Τρύφωνος, Χριστιάνα Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2023-05-17)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται τις έννοιες του «κανονικού» και του «μη κανονικού» στη σκέψη του Michel Foucault, ακολουθώντας την αρχαιολογική μέθοδο και εξετάζοντας στο ίδιο πλαίσιο, τις περιπτώσεις του ...
 • Doctoral Thesis  

  Les formes et sens du Lyrisme dans l'oeuvre poétique de Vénus Khoury-Ghata 

  Hourani, Michelle I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2022-11-10)
  Με τις λογοτεχνικές της δημιουργίες, η Vénus Khoury-Ghata, γαλλόφωνη Λιβανέζα συγγραφέας που ζει στο Παρίσι, προσφέρει κείμενα που αφηγούνται το οδυνηρό παρελθόν της. Με ανανεωμένο λυρισμό καταφέρνει να δημιουργήσει μια ...
 • Doctoral Thesis  

  From Schengen to Schengend? Challenges arising from the 2011-2016 migration and security crisis: A proposal for safeguarding the free movement area 

  Hadjivasiliou, Loizos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2021-12)
  Η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η μετάβαση από την αρχική ιδέα της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς στη δημιουργία του της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι σήμερα, ήταν διαχρονικά στενά συνδεδεμένη με την άρση των ελέγχων ...
 • Doctoral Thesis  

  La Grèce antique et la quête initiatique dans l'oeuvre de Valery Larbaud 

  Boularan, Jasmine (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2022-06)
  Ο Γάλλος συγγραφέας, Valery Larbaud, τέλη του 19ου αρχές του 20ου αιώνα, στα έργα του κάνει πολυάριθμες αναφορές στον κόσμο του ταξιδιού. Καλεί τους αναγνώστες του να γνωρίσουν το άγνωστο, περιγράφοντας τη φιγούρα του ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Les métamorphoses du religieux à travers l’existentialisme français: Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir 

  Sakka, Anna Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2022-03)
  Αυτή η διατριβή αναδεικνύει την πνευματική δύναμη του ανθρώπου μέσα από τη σκέψη των υπαρξιστών συγγραφέων Αλμπέρ Καμού, Ζαν Πολ Σαρτρ, και Σιμον Ντε Μποβουαρ. Η κύρια ιδέα αυτής της έρευνας βασίζεται στη σχέση μεταξύ ...
 • Doctoral Thesis  

  Textes réflexifs autobiographies langagières, cheminements émotionnels : étude de cas auprès d'apprenants adultes en FLE en contexte chypriote hellénophone et allophone 

  Kounouni, Maria A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2020-05)
  Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι ο εντοπισμός της δυναμικής των ποσοτικών και ποιοτικών αναγνώσεων των γραπτών και προφορικών δεδομένων μας (γραπτές και προφορικές αυτοβιογραφίες) για τη μελέτη των ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  La loi, la justice et la notion d'absurde dans l'œuvre d'Albert Camus 

  Theophanidi, Angelika L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-09)
  Η σχέση μεταξύ δικαιοσύνης και παράλογου δεν είναι πάντα προφανές. Στα έργα του Albert Camus οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται στενά. Λαμβάνοντας υπόψη τις έννοιες του νόμου, της καλοσύνης και της αξίας, ο Camus προσπαθεί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Didactique du FLE et stratégies d'apprentissage : étude de cas sur la production et l'interaction orales, réalisée auprès d'apprenants adultes et grands adolescents en contexte chypriote hellénophone 

  Christoforou, Nathalie (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
  Η παρούσα έρευνα μελετά τη χρήση και εκμάθηση στρατηγικών επικοινωνίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου και συνδιαλλαγής σε τάξεις Γαλλικής ως ξένης γλώσσας με ελληνοκύπριους μαθητές. Με τις ...