• Doctoral Thesis  Open Access

   Methylome and transcriptome - towards non invasive prenatal diagnosis 

   Kyriakou, Skevi K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
   Η μη-επεμβατική προγεννητική διάγνωση αποτέλεσε ένα από τους πιο απαιτητικούς ερευνητικούς τομείς των δύο τελευταίων δεκαετιών. Η ανακάλυψη της παρουσίας ελεύθερου εμβρυϊκού DNA στην μητρική κυκλοφορία αποτέλεσε κινητήριο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   MicroRNAs as modifiers of phenotype in glomerular disease and as potential regulators of gene transcription 

   Papagregoriou, Gregoris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
   Η φαινοτυπική ετερογένεια σε σπειραματικές νεφρικές νόσους, δεν μπορεί να εξηγηθεί από μεταλλάξεις που εντοπίζονται σε γονίδια σχετικά με αυτές. Συνεπώς, είναι πιθανόν να εμπλέκονται τροποποιητικά γονίδια. Υποθέσαμε πως ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Molecular and cellular investigation of glomerular filtration barrier components in thin basement membrane nephropathy 

   Stefanou, Charalambos D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
   Η Νεφροπάθεια της Λεπτής Βασικής Μεμβράνης (ΝΛΒΜ) και το σύνδρομο Alport αποτελούν κληρονομικές σπειραματοπάθειες, οι οποίες κατά κύριο λόγο οφείλονται σε μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/A4/A5 τα οποία κωδικοποιούν για τις ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Molecular cloning and functional characterization of Xenopus Laevis Nucleotide Binding Protein 1 (xNUBP1) during early embryonic development 

   Ioannou, Andriani S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-06)
   Η Nubp1 (Nucleotide binding protein 1) είναι μια συντηρημένη ΑΤΡάση (τύπου P-loop) που συμμετέχει σε διάφορες διαδικασίες όπως το σχηματισμό των πρωτεϊνών σιδήρου-θείου, το διπλασιασμό του κεντροσωματίου και την ανάπτυξη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Molecular genetic investigation of familial and sporadic focal segmental glomerulosclerosis in Cyprus and Greece 

   Voskarides, Konstantinos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-02)
   Μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/COL4A4 του κολλαγόνου IV, συστατικού των σπειραματικών βασικών μεμβρανών, έχουν βρεθεί περίπου στο 40% των περιπτώσεων της νεφροπάθειας των λεπτών βασικών μεμβρανών που χαρακτηρίζεται στη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Molecular genetic investigation, epidemiology and genotype-phenotype correlation in familial microscopic hematuria 

   Demosthenous, Panagiota (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
   Η παρούσα διατριβή έχει επικεντρωθεί στη διερεύνηση εμπλοκής γνωστών γονιδίων του κολλαγόνου τύπου IV της βασικής μεμβράνης του σπειράματος (COL4A4, COL4A5) καθώς και στην έρευνα για νέα γονίδια που συνδέονται με Οικογενή ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   MyoD transcription factor induces myogenesis by inhibiting Twist-1 through miR-206 

   Koutalianos, Demetris N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-12)
   Η Twist-1 εκφράζεται ως επί το πλείστον κατά την ανάπτυξη και έχει προηγουμένως συνδεθεί με τον έλεγχο της μυογένεσης. Δεδομένου ότι ο ρόλος της στη μυογένεση δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως, ο στόχος της μελέτης ήταν να ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A new role for trophoblast and the gene Ets2 in embryo gastrulation 

   Polydorou, Christiana S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-06)
   Η γαστριδίωση, η οποία προηγείται της οργανογένεσης είναι μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες κατά την εμβρυογένεση. Ξεκινά με την δημιουργία της αρχικής λωρίδας (primitive streak, PS) κατά την εμβρυονική μέρα 6.5 ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Probing the role of rare codons in coding sequences of Escherichia coli 

   Theodosiou, Athina Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
   Βασικός στόχος της έρευνάς μας ήταν να ανακαλύψουμε και να περιγράψουμε το βιολογικό ρόλο της ύπαρξης των σπάνιων κωδικονίων (που ονομάζουμε Rare Codon Clusters–RCCs), χρησιμοποιώντας πλήρη στοιχεία του γονιδιώματος της ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Reversal of epigenetic ER-β silencing restores sensitivity to tamoxifen in breast cancer cells 

   Pitta, Chara A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-12)
   Όγκοι μαστού οι οποίοι εκφράζουν τους υποδοχείς οιστρογόνου ER-α και ER-β ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις θεραπευτικές και χημειοπροστατευτικές θεραπείες με τη χρήση επιλεκτικών για τους υποδοχείς οιστρογόνου ρυθμιστικών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The role of Calpain2 during vertebrate embryonic development 

   Christodoulou, Neophytos D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-07)
   Οι Calpains είναι μια οικογένεια ασβεστο-εξαρτώμενων πρωτεασών που ρυθμίζουν διάφορες κυτταρικές λειτουργίες μέσω περιορισμένης πρωτεόλυσης διάφορων υποστρωμάτων. Ο ρόλος της Calpain2 στην εμβρυογένεση δεν είναι ξεκάθαρος ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The role of histone N-terminal acetyltransferase Naa40 in gene expression and colorectal cancer cell death 

   Pavlou, Demetria P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-04)
   Η αμινο-τελική ακετυλίωση (Nτ-ακετυλίωση) των πρωτεϊνών αποτελεί μία από τις συνηθέστερες τροποποιήσεις που παρουσιάζονται στο 80-90% των κυτταροπλασματικών, ευκαρυωτικών πρωτεϊνών. Αυτή η τροποποίηση έχει αναδειχθεί ως ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The role of N-alpha terminal acetyltransferase NAT4 in the regulation of gene expression in Saccharomyces cerevisiae 

   Schiza, Vassiliki L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-12)
   Η Ν-άλφα-τελική ακετυλίωση είναι μια από τις πιο κοινές συντηρημένες τροποποιήσεις πρωτεϊνών σε ευκαρυωτικά κύτταρα, η οποία εμφανίζεται επίσης και σε ιστόνες. Διακρίνεται από τις υπόλοιπες τροποποιήσεις ...
  • Doctoral Thesis  

   The role of trophoblast in embryonic development : genetic and embryological studies 

   Drakou, Katerina A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-12)
   Αυτή η μελέτη είχε δύο βασικούς στόχους χρησιμοποιώντας το ποντίκι ως ένα πειραματικό μοντέλο συστήματος των θηλαστικών . Ο πρώτος στόχος ήταν να διερευνηθούν, κατά την πρώιμη περίοδο μετά την εμφύτευση, οι ανεξερεύνητες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Selective activation of TNFR1 and NF-kB inhibition by a novel biyouyanagin analogue promotes apoptosis in acute leukemia cells 

   Savva, Christiana G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-05)
   Το KC-53 είναι ένα νεοσυντιθέμενο biyouyanagin ανάλογο μόριο με γνωστή ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιική δράση. Στην παρούσα εργασία, διερευνήσαμε την αντιπολλαπλασιαστική του δράση σε 13 αντιπροσωπευτικές ανθρώπινες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A study of 40LoVe's role in xenopus development and the development of a novel intein based method for the in vivo conjugation of quantum dots to target proteins 

   Andreou, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-05)
   Samba is a Xenopus hnRNP that was recently identified and has been shown to inhibit animal cap spreading and affect neural crest migration. It is expressed in all developmental stages and the expression appears elevated ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A study of galactosaemia in Cyprus : epidemiological, biochemical, molecular and cellular investigation 

   Papachristoforou, Irini G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-12)
   Η κλασσική γαλακτοζαιμία είναι μια αυτοσωμική υπολειπόμενη διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων η οποία οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο GALT και έχει σαν αποτέλεσμα την ανικανότητα του οργανισμού να μεταβολίσει ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A study on the role of SOX1 in the regulation of glial specification in the developing spinal cord of mice 

   Genethliou, Nicholas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-04)
   Η μετάβαση από τη νευρογένεση στη γλοιογένεση στον αναπτυσσόμενο νωτιαίο μυελό, χρειάζεται τη συντονισμένη λειτουργία μεταξύ των παραγόντων δημιουργίας προτύπου, τους προ-γλοιακούς παράγοντες και του συστήματος μεταγωγής ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Transgenic Replacement of Cx32 in Gap Junction-Deficient Oligodendrocytes Rescues the Phenotype of a Hypomyelinating Leukodystrophy Model 

   Schiza, Natasa Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
   Οι χασμοσυνδέσμοι στα ολιγοδενδροκύτταρα σχηματίζονται κυρίως από την κοννεξίνη 47 (Cx47) και κοννεξίνη 32 (Cx32). Υπολειπόμενες μεταλλάξεις στο γονίδιο GJC2, της Cx47 προκαλούν την ασθένεια Pelizaeus-Merzbacher, η οποία ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Αντικαρκινική δράση των συνθετικών αναλόγων ιντιρουπίνης 6-bromoindirubin-3'-oxime και 7-bromoindirubin-3'-oxime σε καρκινικά κύτταρα μαστού, προστάτη και οστεοσαρκώματος 

   Νικολάου, Κατερίνα Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-01)
   Στο πλαίσιο αυτής της διδακτορικής διατριβής επιχειρήθηκε μια επιστημονική προσέγγιση στη πρόληψη και θεραπεία των μεταστατικών καρκίνων του προστάτη, οστεοσαρκώματος και μαστού, χρησιμοποιώντας συνθετικά ανάλογα φυτικών ...