• Doctoral Thesis  Open Access

   Addressing the molecular basis of morphogenetic movements during Xenopus gastrulation with the use of quantum dot nanocrystals : the role of Focal Adhesion Kinase (FAK) during Xenopus development 

   Stylianou, Panayiota (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
   Σε αυτή τη μελέτη αποδεικνύουμε ότι η ενεργοποίηση της FAK με βάση τις ιντεγκρίνες είναι απαραίτητη για τη μεσοδερμική μετανάστευση όχι όμως για τη συγκλίνουσα επέκταση. Η αναστολή της FAK με έκφραση του γνωστού αρνητικού ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Aspects of farmland management for bird conservation in Cyprus 

   Hellicar, Martin Abbas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-09)
   Τα ετερογενή και χαμηλής έντασης συστήματα καλλιέργιας και βόσκησης είναι σημαντικές περιοχές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, οι οποίες απειλούνται από εγκατάλειψη και εντατικοποίηση. Αυτές οι απειλές ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Biomarkers and subclinical atherosclerosis 

   Panayiotou, Andrie G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-04)
   Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της σχέσης μεταξύ βιοδεικτών και υποκλινικής αθηροσκλήρυνσης όπως αυτή αποκαλύπτεται από υπερηχογραφικές μετρήσεις άλλες από τις μετρήσεις του πάχους του συμπλέγματος έσω-μέσου ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Breeding success, wintering ecology and migratory behaviour of Eleonora's falcon (Falco eleonorae Gene, 1839) 

   Hadjikyriakou, Thomas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-05)
   Το Γεράκι της Ελεονώρας, (Falco eleonorae) είναι μεταναστευτικό αρπακτικό το οποίο αναπαράγεται σχεδόν αποκλειστικά στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενώ ξεχειμωνιάζει κυρίως στη Μαδαγασκάρη. Η γνώση γύρω από τις περιοχές διαχείμασης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Chemotherapeutic mechanism of action of D-Alpha-tocopheryl polyethylene glycol succinate (TPGS) in breast cancer 

   Neophytou, Christiana M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-05)
   Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πρώτη σε διάγνωση κακοήθεια στις γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Οι συμβατικές χημειοθεραπευτικές ουσίες συχνά δεν δρουν επιλεκτικά ενάντια στα καρκινικά κύτταρα και ...
  • Doctoral Thesis  

   Community structure and composition, spatial and temporal variability, and phenology of mesozooplankton in the coastal waters of Cyprus (eastern Levantine) 

   Fyttis, Georgios Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05-04)
   Τα είδη μεσοζωοπλαγκτού διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις διεργασίες ροής του άνθρακα, μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με υψηλότερα και χαμηλότερα τροφικά επίπεδα, εντός της στήλης του νερού ή/και με τη βενθική κοινότητα και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Compositionally biased regions : from structural signatures to comparative genomics 

   Tamana, Stella A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-12)
   Οι Περιοχές Ακραίας αμινοξικής Σύστασης (ΠΑΣ) αναφέρονται σε τμήματα κατά μήκος πρωτεϊνικών αλληλουχιών, όπου η σύστασή τους ευνοεί ένα/λίγα αμινοξικά κατάλοιπα. Οι ΠΑΣ βρίσκονται σε αφθονία σε όλους τους οργανισμούς και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Computational approaches for the identification of LIR-motifs in selective autophagy receptor and adaptor proteins 

   Kalvari, Ioanna K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-12)
   Η μακροαυτοφαγία (ή αυτοφαγία) αποτελεί εξελικτικά συντηρημένο ευκαρυωτικό καταβολικό μηχανισμό κυτταρικής ομοιόστασης. Υπό συνθήκες stress δημιουργούνται αυτοφαγοσώματα, διπλομεμβρανικά κυστίδια απομόνωσης κυτταροπλασματικού ...
  • Doctoral Thesis  

   Computational studies of the function and evolution of nuclear pore complex subunits across eukaryotes 

   Ioannides, Andreas Nikolas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-11-23)
   Το σύμπλοκο του πυρηνικού πόρου παρουσιάζει διαφορετική σύνθεση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, με ορισμένα από τα δομικά του στοιχεία, τις νουκλεοπορίνες, να απαντώνται ειδικά σε συγκεκριμένους ταξινομικούς κλάδους. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Defective polycystin 2 increases cellular proliferation in the PKD2 (1-703) transgenic rat subsequent to the appearance of renal cysts 

   Koupepidou, Panayiota (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-05)
   Το κύριο χαρακτηριστικό της Αυτοσωματικής Επικρατούσας Πολυκυστικής Νόσου των Νεφρών είναι η δημιουργία κύστεων γεμάτων υγρό που καταστρέφουν το νεφρικό παρέγχυμα και οδηγούν σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Παρόλο που τα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Development of algorithms and software for unravelling the biological role of low complexity regions in protein sequences 

   Kirmitzoglou, Ioannis K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-09)
   Πολλές πρωτεΐνες είναι εμπλουτισμένες σε περιοχές με ακραία αμινοξική σύσταση. Έχει δειχθεί ότι τέτοιες πρωτεΐνες διαδραματίζουν σημαντικούς βιολογικούς ρόλους αλλά, λόγω των ιδιαίτερων βιοχημικών ιδιοτήτων τους, η μελέτη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Dissecting the role of histone N-Terminal acetyltransferase NAA40 in gene regulation, metabolism and cancer 

   Demetriadou, Christina P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-11)
   Η Ν-άλφα-ακετυλτρανσφεράση 40 (ΝΑΑ40) καταλύει τη μεταφορά μιας ακετυλομάδας στο άλφα αμινοτελικό άκρο της σερίνης 1 (S1) στις ιστόνες Η4 και Η2Α. Παρόλο που προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει την ΝΑΑ40 με τον καρκίνο, η ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Diverse roles of Focal Adhesion Kinase in vertebrate development 

   Petridou, Nicoletta I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-11)
   Η κινάση των εστιακών προσκολλήσεων (Focal Adhesion Kinase, FAK) είναι μία μη-υποδοχέας κινάση τυροσίνης σημαντική για σηματοδότηση προερχόμενη από αλληλεπιδράσεις ιντεγκρινών-εξωκυττάριου υποστρώματος και εμπλέκεται σε ...
  • Doctoral Thesis  

   Drosophila intestinal homeostasis and tumor growth is sustained by the tissue-intrinsic Eiger/TNF cytokine and through the active remodeling of the adult tracheal network 

   Tamamouna, Vasilia N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-05)
   Η χρόνια φλεγμονή έχει αναγνωριστεί ως σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του γαστρεντερικού σωλήνα. Παρόλα αυτά οι κυτταρικές διεργασίες και οι οδοί σηματοδότησης που ενεργοποιούνται μέσω της χρόνιας φλεγμονής ...
  • Doctoral Thesis  

   Early trophoblast patterning and differentiation during mammalian development : in vivo, ex vivo and stem cell studies 

   Nikolaou, Stavros Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
   Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η καλύτερη κατανόηση της πρώιμης ανάπτυξης της τροφοβλάστης (η τροφοβλάστη είναι μια ομάδα κυτταρικών τύπων που προέρχεται από το πολικό τροφεκτόδερμα και από την οποία αποτελείται εξολοκλήρου ...
  • Doctoral Thesis  

   Ecological and biological responses to environmental changes, in the endemic scleractinian coral, Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767), in Cyprus 

   Hadjioannou, Louis M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-10)
   Η παρούσα διατριβή διερευνά τις οικολογικές και βιολογικές αποκρίσεις του μεσογειακού κοραλλιού Cladocora caespitosa, σε περιβαλλοντικές αλλαγές. Το σκληρακτήνιο αυτό είδος κοραλλιού, το οποίο χτίζει αποικίες, έχει ανομοιότυπη ...
  • Doctoral Thesis  

   Ecology and behavioural biology of curruca species breeding in Cyprus 

   Papanikolas, Nikolas D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05)
   Στις νησιωτικές περιοχές τα φαινόμενα της ειδογένεσης και της εξαφάνισης είναι έντονα, με υψηλά επίπεδα ενδημισμού καθώς και μεγάλους αριθμούς ειδών υπό καθεστώς διατήρησης. Τα νησιωτικά ενδημικά είδη, λόγω της έντασης του ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Elucidation of the mechanism of prooxidant and cytotoxic activities of the olive secoiridoid oleuropein 

   Odiatou, Elena M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-06)
   Η ικανότητα της πολυφαινόλης ολευροπαϊνης που συναντάται στο δέντρο της ελιάς όπως και του μεταβολίτη της υδροξυτυροσόλης να παράγουν υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) σε κανονικές συνθήκες καλλιέργειας έχει ήδη καταδειχθεί ...
  • Doctoral Thesis  

   Environmental and genetic drivers of song variation in tinkerbirds 

   Sebastianelli, Matteo (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-06-14)
   Η τεράστια βιολογική ποικιλότητα που βρίσκεται στη Γη, με τα ποικίλα μοτίβα των χρωμάτων, των ήχων και των σχημάτων της έχει πυροδοτήσει από καιρό την περιέργεια της επιστημονικής κοινότητας. Αυτή η ποικιλομορφία τροφοδοτείται ...
  • Doctoral Thesis  

   Ets2 gene function in trophoblast : in vivo and stem cell studies 

   Odiatis, Christoforos M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-12)
   Η συγκεκριμένη μελέτη είχε στόχο την περαιτέρω κατανόηση, της ελάχιστα κατανοητής αλλά και κλινικά σημαντικής γενετικής βάσης στην ανάπτυξη του τροφοβλάστη του πλακούντα. Ο τροφοβλαστης του πλακούντα αποτελεί μια ομάδα ...