Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ιδρύθηκε το 1989, αλλά ουσιαστικά άρχισε τη λειτουργία της το 1992. Οι στόχοι και το όραμα της Σχολής είναι η διάχυση της γνώσης, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών της. Επιδιώκει επίσης την καλλιέργεια ηθικής, ορθής συμπεριφοράς και αξιών. Παρέχει στους φοιτητές τα βασικά εργαλεία και τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, προσφέροντας τους τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να έχουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Η Σχολή εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 1300 φοιτητές. Η Σχολή αποτελείται από τρία τμήματα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Οικονομικών, και διαθέτει δύο ερευνητικές μονάδες, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και τη Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  International capital mobility and taxation of multinational firms 

  Karavitis, Panagiotis I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-11)
  Η διατριβή αποτελείται από τρία αλληλένδετα κεφάλαια, που σχετίζονται με τη διεθνή ροή κεφαλαίου και τη διεθνή εταιρική φορολόγηση. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Η επίδραση στην ευημερία λόγω ολοκλήρωσης στην αγορά ...
 • Doctoral Thesis  

  The public-private wage gap in European countries 

  Michael, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-05)
  Η διδακτορική διατριβή μελετά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμα δεδομένα για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων και Ευρωπαϊκών χωρών (Έρευνα Εισοδημάτων και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Understanding government spending and preferences for redistribution 

  Petrou, Kyriakos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-05)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει δύο κύριους στόχους. Πρώτον, να μελετήσει τους παράγοντες που εξηγούν τις κυβερνητικές δαπάνες, και δεύτερον, να κατανοήσει το πως διαμορφώνονται οι προτιμήσεις για την αναδιανομή του ...
 • Doctoral Thesis  

  The labour supply curve revisited : a forward-falling and backward-bending specification 

  Polycarpou, Alexandros A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-04)
  Στην παρούσα διατριβή, η βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και η μη-παραμετρική οικονομετρική ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων στην αγορά εργασίας δείχνουν σημαντική ετερογένεια. Αυτή η ετερογένεια στην προσφορά εργασίας ...
 • Doctoral Thesis  

  Essays in financial economics 

  Papakyriakou, Panayiotis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2016-12)
  Η παρούσα διατριβή αποτελείται από τρία κεφάλαια. Τα πρώτα δύο κεφάλαια είναι συνεχόμενα, στην Εμπειρική Εταιρική Χρηματοοικονομική, και συγκεκριμένα στα ταμεία προνοίας Καθορισμένων Παροχών (ΚΠ) από δημόσιες εταιρίες των ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Effects of publicly funded infrastructure on chinese economy 

  Yu, Chen (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2016-05)
  Από την έναρξη της Κινέζικης οικονομικής μεταρρύθμισης το 1978, η κινεζική οικονομία έχει γνωρίσει τεράστια βελτίωση. Η κυβέρνηση έχει επεκτείνει την επένδυση στο κεφάλαιο των υποδομών, από 7 δισεκατομμύρια δολάρια το 1979 ...
 • Doctoral Thesis  

  Golden parachutes, earnings management and information asymmetry 

  Charalambous, Charoulla M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-01)
  Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση θεωρείται ότι είναι η χειρότερη χρηματοπιστωτική κρίση στην οικονομική ιστορία με αποτέλεσμα την κατάρρευση πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την κάμψη των αγορών κεφαλαίου και την ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Understanding international price level dispersion and price convergence 

  Glushenkova, Marina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2016-05)
  Η παρούσα διατριβή διερευνά τις διαφορές τιμών στην ΕΕ και την ύπαρξη ομάδων σύγκλισης τιμών σε όλη την υδρόγειο. Πρώτα, εξετάζουμε τους καθοριστικούς παράγοντες και την εξέλιξη της διασποράς τιμών των εμπορευμάτων σε όλη ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on stock and foreign exchange market linkages and equity capital flows to emerging economies 

  Matsi, Maria Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2015-05)
  Η διατριβή με τίτλο «Δοκίμια στις Διασυνδέσεις της Χρηματαγοράς και της Αγοράς Συναλλάγματος και Ροές Μετοχικών Κεφαλαίων στις Αναδυόμενες Οικονομίες» αποτελείται από τρία αλληλένδετα κεφάλαια που σχετίζονται με τη ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The informational role of financial analysts 

  Kopita, Anastasia-Styliani (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2015-05)
  Σε αυτή την διατριβή εξετάζεται ο ρόλος των χρηματοοικονομικών αναλυτών στις κεφαλαιαγορές. Εξετάζονται τρία διαφορετικά θέματα• πρώτον, ο ρόλος των χρηματοοικονομικών αναλυτών στις κεφαλαιαγορές σε σχέση με την ύπαρξη ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on financial intermediation 

  Kokas, Sotirios Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2014-12)
  Η διατριβή με τίτλο «Δοκίμια για τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση» αποτελείται από τρία αλληλένδετα κεφάλαια που σχετίζονται με την βιβλιογραφία της εμπειρικής τραπεζικής. Στο πρώτο κεφάλαιο εκτιμούμε το βαθμό του ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays in applied labour economics and the environment 

  Mitsis, Pandelis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2013-06)
  Στη διατριβή αυτή εξετάζονται δύο ξεχωριστά θέματα: οι επιπτώσεις των κατωτάτων μισθών στην Κύπρο (μια χώρα όπου η νομοθεσία περί κατωτάτου ορίου μισθοδοσίας δεν καλύπτει σημαντικό μέρους του εργατικού δυναμικού) και οι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on real options with managerial controls and optimal capital structure 

  Koussis, Nicos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2006)
  Στη μελέτη αυτή επεκτείνουμε το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης επενδύσεων με την μεθοδολογία προαιρετικών επιλογών ώστε να συμπεριλάβει επενδύσεις σε έρευνα και εκμάθυνση από πλευράς διοίκησης της εταιρείας και άλλες προσπάθειες ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Option pricing using nonlinear constrained optimization on implied non-recombining trees 

  Constaninide, Eleni D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2008-04)
  Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η δημιουργία μοντέλων για εκτίμηση των παραμέτρων ενός δυαδικού (binary) δέντρου χρησιμοποιώντας τιμές αγοράς Ευρωπαϊκών συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (European options). Για να εκτιμήσουμε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Parametric and nonparametric funcional estimation for options pricing with applications in hedging and trading 

  Andreou, Panayiotis C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2008-04)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή απαρτίζεται από τέσσαρα δοκίμια. Στο πρώτο δοκίμιο συγκρίνουμε τα παραμετρικά μοντέλα τιμολόγησης Ευρωπαϊκών παράγωγων προϊόντων προαιρετικής εξάσκησης των Black και Scholes (1973) και Corrado ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Model uncertainty, structural breaks and policy evaluation : a financial risk management application 

  Kourouyiannis, Constantinos Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2012-05)
  Η τρέχουσα χρηαματοοικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2007, ξεσπέπασε τα προβλήματα στην πρόβλεψη της διακύμανσης καθώς και άλλων μέτρων κινδύνου, όπως την Τιμή του Ρίσκου και το Αναμενόμενο Έλλειμα, όταν δε λαμβάνουμε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on real options and multinationality 

  Ioulianou, Sophocles P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2012-05)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με το ερευνητικό θέμα “Real Options και Multinationality”. Η θεωρία των “Real Options” αφορά τη χρήση μεθόδων αποτίμησης προαιρετικών δικαιωμάτων για εκτίμηση επενδύσεων και λήψη ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Economic analysis of automobile markets 

  Adamou, Adamos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2011-05)
  Η παρούσα διατριβή εστιάζεται σε τρία ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν τις αγορές αυτοκινήτων. Για την ανάλυση των ερωτημάτων χρησιμοποιούνται ηδονικοί δείκτες τιμών και μοντέλα εκτίμησης ζήτησης για διαφοροποιημένα προϊόντα. ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays in financial economics: dividend policy 

  Theodoulou, Giorgos Fr. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2008-04)
  Οι στόχοι της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: 1) να εξετάσει τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την μερισματική πολιτική των δημοσίων εταιρειών (το δείγμα υπό μελέτη αφορά εταιρείες εισηγμένες στα κυριότερα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on cross listings 

  Louca, Christodoulou (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2006-06)
  This PhD dissertation consists of three essays on cross listings: a. The Operating Performance of Exchange-Listed American Depositary Receipts. b. Cross Listing, Bonding and Corporate Governance. c. Cross Listing on U.S. ...

View more