Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας αποτελεί ένα από τα τρία Tμήματα που απαρτίζουν τη Φιλοσοφική Σχολή 1996. Το Τμήμα προσφέρει δύο χωριστά προγράμματα εκ των οποίων το ένα επικεντρώνεται στο γνωστικό πεδίο των κλασικών σπουδών και το άλλο στο πεδίο φιλοσοφίας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δευτερεύουσας ειδίκευσης είτε στις κλασικές σπουδές είτε στη φιλοσοφία,όπως και η δυνατότητα ερευνητικής εμβάθυνσης στις κλασικές σπουδές με το μεταπτυχιακό και διδακτορικό.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  Το σχήμα της αντίθεσης στις δημηγορίες της Ιστορίας του Θουκυδίδη 

  Κυθρεώτου, Μαρία Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2017-05)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει το σχήμα της αντίθεσης στις δημηγορίες της Ιστορίας του Θουκυδίδη. Στόχος της είναι ο εντοπισμός και η ερμηνεία των αντιθέσεων στις 41 δημηγορίες σε ευθύ λόγο που περιλαμβάνονται στο έργο του ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ξενοφώντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία : εισαγωγή-ερμηνευτικό υπόμνημα 

  Λεντάκης, Βασίλης Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 1998)
  Στην Εισαγωγή συζητείται ο χαρακτήρας του έργου, η πατρότητά του, ο χρόνος συγγραφής και η δομή (με ιδιαίτερη έμφαση στο κεφάλαιο 14). Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται αναλυτικός ερμηνευτικός σχολιασμός, με έμφαση_σε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Τὰ ἀρχαῖα σχόλια στὴν Ἠλέκτρα τοῦ Σοφοκλέους 

  Ξενής, Γεώργιος Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2001-07)
  Η έκδοση των αρχαίων σχολίων στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή σκοπό έχει να αντικαταστήσει την πεπαλαιωμένη έκδοση του ιδίου κειμένου από τον Πέτρο Παπαγεωργίου (Teubner, 1888). Είναι η πρώτη έκδοση που στηρίζεται σε εξονυχιστική ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Οι ελληνικές και λατινικές επιγραφές ρωμαϊκής περιόδου από την Κύπρο 

  Κρίγκος, Ανδρέας Β. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2008-06)
  Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό στην έρευνα, καθώς δεν υπήρχε ως τώρα σύνταγμα επιγραφών της Κύπρου της ρωμαϊκής περιόδου ούτε συνθετική μελέτη βάσει των πηγών. Στην Εισαγωγή, επιχειρείται η σύνθεση των ...