Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας αποτελεί ένα από τα τρία Tμήματα που απαρτίζουν τη Φιλοσοφική Σχολή 1996. Το Τμήμα προσφέρει δύο χωριστά προγράμματα εκ των οποίων το ένα επικεντρώνεται στο γνωστικό πεδίο των κλασικών σπουδών και το άλλο στο πεδίο φιλοσοφίας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δευτερεύουσας ειδίκευσης είτε στις κλασικές σπουδές είτε στη φιλοσοφία,όπως και η δυνατότητα ερευνητικής εμβάθυνσης στις κλασικές σπουδές με το μεταπτυχιακό και διδακτορικό.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  Η έννοια του pudor στη Φαρσαλίδα του Λουκανού 

  Λάζαρη, Ελπίδα Β. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2021-12)
  Θέμα της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της πολιτικής αρετής του pudor στη Φαρσαλίδα του Λουκανού. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ξεχωρίζει για την καινοτομία της έρευνάς του όχι μόνο σε συνάρτηση με το ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Θέματα διαλέκτου και αλφαβήτου σε επιγραφές της Κορινθίας, των κορινθιακών εγκαταστάσεων και της Δωδώνης 

  Βιτάλης, Δημήτριος Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2022-05)
  Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην παρουσίαση των διαλεκτικών επιγραφών της αρχαίας Κορινθίας και των κορινθιακών εγκαταστάσεων από τον Ζ΄ έως τον ύστερο Δ΄ αι. π.Χ. Κύριος στόχος της ερεύνης είναι η σύνθεση ειδικής ...
 • Doctoral Thesis  

  Η καθολική περιοδική πυράκτωση στην ηρακλείτεια κοσμολογική σκέψη 

  Θεοδοσίου, Αντρέας Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2020-03)
  Η εργασία αυτή ασχολείται με την ηρακλείτεια κοσμολογική θεώρηση και πιο συγκεκριμένα με την υποστήριξη της άποψης ότι ο ηρακλείτειος κόσμος καταλαμβάνεται περιοδικά από μια καθολική πυράκτωση. Κατά την πραγμάτευσή μας θα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ο ηγέτης στον Σοφοκλή 

  Χριστοφόρου -Πούγιουρου, Καλλιόπη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2018-08)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει το φαινόμενο της ηγεσίας, όπως αυτό παρουσιάζεται στα σωζόμενα έργα του Σοφοκλή. Θέτει και διερευνά το βασικό ερώτημα «ποιος είναι και πώς ενεργεί ο ηγέτης στα έργα του Σοφοκλή». Η προσέγγιση ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Η δικαιοσύνη στις τραγωδίες του Σενέκα 

  Μουστάκα, Τάτια Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2020-12)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στη δεσπόζουσα θέση της δικαιοσύνης στις οκτώ γνήσιες τραγωδίες του Σενέκα. Η δικαιοσύνη θεωρείται ανώτερη αρετή και η παρουσία της στη ζωή του ανθρώπου τον οδηγεί στην ευδαιμονία, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Collective cognition, emotion and action in Aristophanes : a reading informed by social psychology 

  Makri, Xenia S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2019-05)
  Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελούν οι ψυχολογικές διεργασίες που διέπουν την κοινωνική συμπεριφορά του κωμικού ήρωα και του κωμικού χορού στην αριστοφανική κωμωδία. Για τη διερεύνηση των ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Η ρητορική διάσταση των παραμυθητικών λόγων του Lucius Annaeus Seneca 

  Πεππή, Σουζάνα Η. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2018-08)
  Η παρούσα διατριβή στοχεύει στην ανάδειξη της ρητορικής διάστασης των παραμυθητικών λόγων του Lucius Annaeus Seneca. Εξετάζεται πώς ο ίδιος ο φιλόσοφος ακολουθεί τη δομή ενός ρητορικού λόγου προσαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Έκδοση και σχολιασμός των επιγραμμάτων του Απολλωνίδη 

  Χριστοδούλου, Μαρία Π. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2018-12)
  Στόχος της διατριβής αυτής είναι η κριτική έκδοση και σχολιασμός των επιγραμμάτων του Απολλωνίδη. Στην Παλατινή Ανθολογία επιγραμμάτων (κώδικα του 10ου αι. μ.Χ.) διασώζονται τριάντα επιγράμματα με αυτό το όνομα (και ένα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ο φανταστικός συνομιλητής στις προγραμματικές σάτιρες λογοτεχνικής κριτικής του Οράτιου, του Περσίου και του Ιουβενάλη 

  Τσουτσούκη, Χριστιάνα Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2018-05)
  Αντικείμενο της διατριβής αυτής αποτελεί ο «φανταστικός συνομιλητής» στις προγραμματικές σάτιρες λογοτεχνικής κριτικής του Ορατίου, του Περσίου και του Ιουβενάλη. Μέσα από την ανάλυση των εν λόγω ποιημάτων επιχειρείται να ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Το σχήμα της αντίθεσης στις δημηγορίες της Ιστορίας του Θουκυδίδη 

  Κυθρεώτου, Μαρία Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2017-05)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει το σχήμα της αντίθεσης στις δημηγορίες της Ιστορίας του Θουκυδίδη. Στόχος της είναι ο εντοπισμός και η ερμηνεία των αντιθέσεων στις 41 δημηγορίες σε ευθύ λόγο που περιλαμβάνονται στο έργο του ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ξενοφώντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία : εισαγωγή-ερμηνευτικό υπόμνημα 

  Λεντάκης, Βασίλης Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 1998)
  Στην Εισαγωγή συζητείται ο χαρακτήρας του έργου, η πατρότητά του, ο χρόνος συγγραφής και η δομή (με ιδιαίτερη έμφαση στο κεφάλαιο 14). Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται αναλυτικός ερμηνευτικός σχολιασμός, με έμφαση_σε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Τὰ ἀρχαῖα σχόλια στὴν Ἠλέκτρα τοῦ Σοφοκλέους 

  Ξενής, Γεώργιος Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2001-07)
  Η έκδοση των αρχαίων σχολίων στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή σκοπό έχει να αντικαταστήσει την πεπαλαιωμένη έκδοση του ιδίου κειμένου από τον Πέτρο Παπαγεωργίου (Teubner, 1888). Είναι η πρώτη έκδοση που στηρίζεται σε εξονυχιστική ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Οι ελληνικές και λατινικές επιγραφές ρωμαϊκής περιόδου από την Κύπρο 

  Κρίγκος, Ανδρέας Β. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2008-06)
  Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό στην έρευνα, καθώς δεν υπήρχε ως τώρα σύνταγμα επιγραφών της Κύπρου της ρωμαϊκής περιόδου ούτε συνθετική μελέτη βάσει των πηγών. Στην Εισαγωγή, επιχειρείται η σύνθεση των ...