• Doctoral Thesis  Open Access

   Το περιόδικο Κυπριακά Γράμματα: Λευκωσία 1934-1937, 1939-1956 : εισαγωγική μελέτη 

   Δανόπουλος, Κωστής (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2001)
   (μη διαθέσιμη περίληψη στην ελληνική γλώσσα)
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Οι κοσμοπολίτες και οι φουστανελοφόροι: το ελληνόγλωσσο κριτικό έργο του Νικόλαου Επισκοπόπουλου 

   Μαυρέλος, Νικολάος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2001-05)
   Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια παρουσίασης της λογοτεχνικής θεωρίας του κριτικού Νικόλαου Επισκοποπουλου, όπως διατυπώνεται στα άρθρα κριτικής που γράφει την εποχή που ζει στην Αθήνα και εργάζεται σε διάφορες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Το είδος της ωδής στη νεοελληνική λογοτεχνία (από την αρχή του 19ου αιώνα εως το 1880) 

   Ιερωνυμάκη, Θάλεια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2006)
   Η μελέτη του είδους της ωδής στη νεοελληνική λογοτεχνία, από τη γένεση, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, έως τη διαμόρφωσή του, γύρω στο 1880, αποτελεί το θέμα και το στόχο της διατριβής. Αντί για την επιλογή και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Οι μεταμορφώσεις της ποιητικής του Νικολάου Κάλας 

   Καραδήμα, Δήμητρα Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2006-06)
   Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη συνολική ποιητική παραγωγή (1930-1983) του Νικολάου Κάλας, ενώ επεκτείνεται και στο κριτικό έργο του, όπου διατυπώνονται οι θεωρητικοί κανόνες της λογοτεχνικής παραγωγής. Από την αρχή ...
  • Doctoral Thesis  

   Η Τυπική Διαθήκη του Αγίου Νεοφύτου του Έγκλειστου 

   Ιωάννου, Βενέδικτος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2007-12)
   Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος υπήρξε ο σημαντικότερος συγγραφέας της υστεροβυζαντινής περιόδου της Κύπρου με πολλά αξιόλογα συγγράμματα. Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει την κριτική έκδοση, ανάλυση και εκτενή ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   "Καιρός να συγχρονισθώμεν": η Αίγυπτος από τη σκοπιά της αιγυπτιώτικης διανόησης του μεσοπολέμου: διδακτορική διατριβή 

   Μαραγκούλης, Μανώλης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2008-06)
   Η διατριβή πραγματεύεται το είδος και τη φύση των στάσεων που διαμορφώνει η αιγυπτιώτικη διανόηση του μεσοπολέμου απέναντι στο πολιτισμικό γίγενθαι της σύγχρονης Αιγύπτου. Η εργασία αξιοποιεί τη δι-επιστημονική μεθοδολογία ...
  • Doctoral Thesis  

   Καβάφης και δημοτικό τραγούδι 

   Λαουμτζή, Σταματία Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2010-11)
   Αντικείμενο της μελέτης με τίτλο «Kαβάφης και Δημοτικό Τραγούδι» είναι το θέμα του κρυμμένου ποιητικού διάλογου της καβαφικής ποίησης με τη δημοτική παράδοση. Στην εργασία αυτή υπήρξαν δύο δρόμοι έρευνας: α) να μελετηθεί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   "...'που Δύσην στην Ανατολήν...'που Ανατολήν στην Δύσην...: η μετρική ταυτότητα της κυπριακής ανώνυμης συλλογής (Ρίμες Αγάπης)" 

   Φέντινα, Ολέσια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2010-11)
   Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η μετρική της ανώνυμης κυπριακής συλλογής λυρικών ποιημάτων του 16ου αιώνα, γνωστής ως "Ρίμες Αγάπης". Βασικός στόχος είναι η μελέτη των αμφίδρομων σχέσεων των δύο πολιτισμών, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ποιητική και ιδεολογία στο κυπριακό θέατρο (1869-1925) 

   Γαλάζης, Λεωνίδας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2010-12)
   Με την εργασία αυτή στοχεύουμε στη διερεύνηση της ποιητικής και ιδεολογίας στην κυπριακή θεατρική γραφή της περιόδου 1869-1925, ζήτημα που δεν απασχόλησε μέχρι στιγμής την έρευνα, παρά μόνο σε επίπεδο επισκοπήσεων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Λανθάνων διάλογος : το είδος του δραματικού μονόλογου στην ελληνική ποίηση (19ος - 20ος αι.) 

   Καρατάσου, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2011-03)
   Η παρούσα διατριβή αναπτύσσει μια θεωρία του δραματικού μονολόγου, βασισμένη στη μετακίνηση από το καθιερωμένο πεδίο αναφοράς (από τον βικτωριανό δραματικό μονόλογο στην ελληνική ποίηση του 19ου και του 20ου αιώνα), αλλά ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Το φανταστικό ως τρόπος και οι αφηγήσεις του φανταστικού στο χώρο της νεοελληνικής διηγηματογραφίας του εικοστού αιώνα 

   Ματσάγγου, Έλενα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2011-05)
   Η παρούσα έρευνα περί του φανταστικού ως τρόπου και των αφηγήσεων του φανταστικού, αφενός διασαφηνίζει το ειδολογικό περιεχόμενο του όρου που μας ενδιαφέρει, εντοπίζοντας τα στάδια εννοιολόγησής του στην ιστορική διάρκεια, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Η δεύτερη επεξεργασία του σολωμικού Λάμπρου 

   Παπακυριακού, Κυριακή (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2011-12)
   Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται η παρουσίαση των πολυσέλιδων ιταλικών σχεδιασμών της δεύτερης επεξεργασίας του Λάμπρου του Διονύσιου Σολωμού σε μετάφραση, συνοδευόμενη με τα αναγκαία σχόλια, αλλά και κατά κύριο λόγο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Η λέξη-πρόκα: Ο διάλογος ποίησης και κριτικής στο έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη 

   Χαραλάμπους-Μιχαήλ, Αγάθη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2011-05)
   Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην παρουσίαση και ερμηνευτική διερεύνηση του διαλόγου που διεξάγεται ανάμεσα σε δύο τύπους λόγου, τον ποιητικό και τον κριτικό/θεωρητικό, στο έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη. Με βασικό άξονα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Η διαμόρφωση των ηρώων στην πεζογραφία του Κωνσταντίνου Θεοτόκη : από την Τιμή και το Χρήμα στους Σκλάβους στα Δεσμά τους 

   Συμεού, Ρεβέκκα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2012-06)
   Το ερμηνευτικό ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης στρέφεται στη μελέτη της διαμόρφωσης των ηρώων στις τρεις νουβέλες του Θεοτόκη, Η τιμή και το χρήμα, Ο κατάδικος, Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα και στο μυθιστόρημα Οι σκλάβοι ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Το χριστιανικό μοτίβο στην ποίηση και την πεζογραφία του Γιάννη Ρίτσου 

   Κανελλίδου, Χρυστάλλα Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2013-02)
   Σε αυτή τη διατριβή διερευνάται η παρουσία του χριστιανικού μοτίβου στην ποίηση και την πεζογραφία του Γιάννη Ρίτσου. Την εξέταση των χριστιανικών μοτίβων ορίζουν δύο κατευθύνσεις: η εκ του σύνεγγυς εξέταση των κειμένων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ο κόσμος της κρητικής Βοσκοπούλας : ερμηνευτική προσέγγιση στην αναγεννησιακή λογοτεχνία 

   Παφίτη, Μαριάννα Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2013-11)
   Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην παρουσίαση και ερμηνευτική διερεύνηση της κρητικής Βοσκοπούλας, ποιήματος ανώνυμου δημιουργού το οποίο ανήκει στην εποχή της ακμής της κρητικής Αναγέννησης και το οποίο πρωτοεκδόθηκε το ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   «Παρά πάσι ζηλωτής των γραμμάτων επιδόσεως» : Πετράκης Καρίδης, ένας λόγιος της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

   Ιωάννου, Μαργαρίτα Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2013-12)
   Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η περίπτωση του Λαρνακιώτη λογίου Πετράκη Καρίδη, ο οποίος έζησε και έδρασε στη γενετειρά του και στη Λευκωσία στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Βασική πηγή της έρευνας αποτέλεσε ο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ο πολύτροπος δεκαπεντασύλλαβος του Παλαμά (1886-1930) : μια μετρικολογική ανάλυση 

   Παρίδης, Ανδρέας Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2014-05)
   Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί ο παλαμικός δεκαπεντασύλλαβος καθώς επίσης και τα διάφορα εξελικτικά του στάδια. Η ενδελεχής ανάλυση συγκεκριμένων στατιστικών δεδομένων και αποτελεσμάτων που πραγματοποιείται ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Η διαπλοκή ποίησης και μουσικής στο έργο του Διονυσίου Σολωμού 

   Χαραλάμπους, Παναγιώτα Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2014-06)
   Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται μια συστηματική ερμηνευτική διερεύνηση της διαπλοκής της ποίησης και της μουσικής στο έργο του Δ. Σολωμού και ειδικότερα του ρόλου που διαδραματίζει η μουσική στη διαμόρφωση του ποιητικού ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ρητορική θεατρικότητα στο έργο του Μιχαήλ Ψελλού 

   Πρωτογήρου, Σωτηρία-Αλεξία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2014-06)
   Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη ρητορικότητα επιλεγμένων κειμένων του Μιχαήλ Ψελλού (Χρονογραφία, Λόγος εἰς τὸν βασιλέα τὸν Μονομάχον, Ἐπιτάφιος εἰς τὸν μακαριώτατον πατριάρχην κῦρ Ἰωάννην Ξιφιλῖνον). Στόχος της είναι να ...