• Doctoral Thesis  Open Access

   Accelerating bioinformatics and biomedical applications via massively parallel and reconfigurable systems 

   Papadopoulos, Agathoklis I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-12)
   Οι συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω καλύτερων τεχνικών διάγνωσης, παρακολούθησης και θεραπείας και κατά συνέπεια της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου της σύγχρονης κοινωνίας, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   An algorithm agnostic framework for the evaluation and learning of robust classifiers for data under uncertainty 

   Charalambous, Elisavet A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-05)
   Η Μηχανική Εκμάθηση (ΜΕ) χρησιμοποιείται σε αυξανόμενο αριθμό προβλημάτων εξαιτίας των δυνατοτήτων ταξινόμησης και ομαδοποίησης, σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην επιστήμη, τη μηχανική, τις κοινωνικές επιστήμες και τις ...
  • Doctoral Thesis  

   Analytical monitoring system for the reliable diagnosis of failures in grid-connected photovoltaic systems 

   Livera, Andreas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-09)
   Κατά την τελευταία δεκαετία, η έρευνα στον τομέα των φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων έχει επικεντρωθεί σε μεθόδους που αποσκοπούν στην αύξηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης των ΦΒ εγκαταστάσεων. Αρκετή έρευνα έχει διεξαχθεί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Asynchronous chiplets for reconfigurable metasurfaces 

   Petrou, Loukas P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-24)
   Τα μεταϋλικά είναι τεχνητές κατασκευές που επιτρέπουν αφύσικες ηλεκτρομαγνητικές λειτουργίες, εξαιτίας της ικανότητάς τους να επεξεργάζονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οι μεταεπιφάνειες είναι οι δισδιάστατες εκδόσεις μεταϋλικών, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Average Consensus Enhancements for Distributed Stopping and Privacy Enforcement 

   Manitara, Nikolas E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-05)
   In this thesis, we study important extensions to the problem of distributed average consensus in multi-agent systems. Distributed average consensus is a problem where each node (agent) has some initial value and the nodes ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A bioinspired system for acoustic scene analysis 

   Garreau, Guillaume F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-03)
   Η ακουστική ανάλυση χωρικού πεδίου είναι ένα αχανές ερευνητικό πεδίο το οποίο πα- ραδοσιακά επικεντρώνεται στην αναγνώριση του ήχου στο ακουστικό φάσμα καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Collaborative area monitoring using wireless sensor networks with stationary and mobile nodes 

   Lambrou, Theofanis P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Αυτή η διατριβή εξετάζει τα προβλήματα σχεδιασμού διαδρομών για την βελτίωση της κάλυψης και του εντοπισμού γεγονότων σε μικτά δίκτυα αισθητήρων που αποτελούνται από σταθερούς και κινητούς κόμβους αισθητήρων. Τέτοια μικτά ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Converged optical access networks for mobile blackhaul 

   Christodoulou, Chrysovalanto Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-12)
   Τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για δίκτυα πρόσβασης μεγάλης χωρητικότητας αυξάνεται συνεχώς, οπότε οι πάροχοι υπηρεσιών ψάχνουν πάντοτε για αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις για την αρχιτεκτονική των δικτύων πρόσβασης, ...
  • Doctoral Thesis  

   Critical infrastructures fault diagnosis and interdependency modeling : a hybrid systems approach 

   Heracleous, Constantinos Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-05)
   Τα κρίσιμα συστήματα υποδομής, όπως τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τα συστήματα παροχής νερού, παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ποιότητας ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A data-drive day-ahead and intraday photovoltaic power production forecasting methodology 

   Theocharidis, Spyros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-11-21)
   The global installed capacity of grid-connected photovoltaic (PV) systems is rapidly increasing and due to their dependence on weather conditions, the electricity injected to the grid is intermittent with a negative impact ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   DC Oriented photovoltaic (pv) interference on underground metallic pipeline systems 

   Dimitriou, Andreas A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-05)
   Η διατριβή πραγματεύεται ένα νέο θέμα που λαμβάνει σταδιακά την προσοχή της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών (ΦΒ) εγκαταστάσεων και των διαχειριστών κρίσιμων υποδομών. Πρώτα από όλα, η διατριβή παραθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο που ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Degradation rate estimation in photovoltaics 

   Phinikarides, Alexander M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-05)
   Η πρόοδος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία κατασκευής φωτοβολταϊκών (ΦΒ) πλαισίων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του σταθμισμένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Δύο βασικοί παράγοντες που θα μειώσουν το ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Design and analysis of novel routing protocols for vehicular delay tolerant networks 

   Stavrou, Demetris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-05)
   Τα κινούμενα ρομπότ, ως η μετέπειτα γενεά των βιομηχανικών ρομπότ που έχουν εκμοντερνίσει την βιομηχανία, έχουν εισαγάγει τεράστιες ευκαιρίες τεχνολογικής ανάπτυξης στον σύγχρονο κόσμο. Με εφαρμογές που εκτείνονται από το ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Design and analysis of novel routing protocols for vehicular delay tolerant networks 

   Sidera, Anna A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-09)
   Σε αυτή τη διατριβή προτείνουμε δύο πρωτόκολλα δρομολόγησης για ασύρματα δίκτυα με ανοχή στην καθυστέρηση. Στο πρώτο μέρος της διατριβής παρουσιάζουμε το πρωτόκολλο Delay Tolerant Firework Routing (DTFR), ένα πρωτόκολλο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Design and implementation of quad-band microwave devices using the negative refractive index transmission-line technique 

   Papanastasiou, Andreas K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
   Ο όρος Μεταϋλικά, χρησιμοποιείται για την περιγραφή τεχνητών, σύνθετων, περιοδικών δομών με μέγεθος μικρότερο του μήκους κύματος, οι οποίες έχουν ασυνήθιστες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, δηλαδή ταυτόχρονα αρνητική (διηλεκτρική ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Design of novel metal nanostructures for biological and biomedical applications 

   Angelidou, Myria M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-06)
   Τα μεταλλικά νανοσωματίδια βρίσκονται στο επίκεντρο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος λόγω των μοναδικών οπτικών ιδιοτήτων τους. Μέχρι τώρα, διάφορα δημοσιεύματα έχουν καλύψει τη σύνθεση, τροποποίηση, και εφαρμογές των ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Detection of collaborative misbehaviour in distributed cyber-attacks through correlation and time dependency analysis 

   Thoma, Marios K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-01)
   Σε αυτή τη διατριβή, εξετάζουμε τη μοντελοποίηση και την ανίχνευση ύποπτα υψηλού βαθμού συσχέτισης μεταξύ κακόβουλων χρηστών του διαδικτύου που συνεργάζονται για να προκαλέσουν Επίθεση ΄Αρνησης Εξυπηρέτησης [Denial of ...
  • Doctoral Thesis  

   Detection, classification, and prediction of breast abnormalities using sequential mammograms 

   Loizidou, Kosmia S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-05)
   Ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως, με τον καρκίνο του μαστού να ανέρχεται περίπου στο ~20% όλων των νέων περιστατικών παγκοσμίως. Η μαστογραφία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο προ-συμπτωματικού ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Development of robust and effective coordination methodologies for power systems 

   Zacharia, Lazaros Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-04)
   Καθώς τα συστήματα ηλεκτρικής ισχύος προχωρούν προς την υλοποίηση των “ευφυών δικτύων”, καινούριες προκλήσεις εμφανίζονται λόγω των μεγάλων αλλαγών που υπόκεινται τα δίκτυα αυτά. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Distributed event detection and localization in wireless sensor networks 

   Michaelides, Michalis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-05)
   Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην κατανεμημένη ανίχνευση και εντοπισμό της εστίας ενός συμβάντος σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ). Οι κόμβοι αισθητήρες είναι συνήθως μικρές σε μέγεθος, απλές και φτηνές συσκευές, η ...