• Doctoral Thesis  Open Access

   Accelerating bioinformatics and biomedical applications via massively parallel and reconfigurable systems 

   Papadopoulos, Agathoklis I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-12)
   Οι συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω καλύτερων τεχνικών διάγνωσης, παρακολούθησης και θεραπείας και κατά συνέπεια της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου της σύγχρονης κοινωνίας, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A bioinspired system for acoustic scene analysis 

   Garreau, Guillaume F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-03)
   Η ακουστική ανάλυση χωρικού πεδίου είναι ένα αχανές ερευνητικό πεδίο το οποίο πα- ραδοσιακά επικεντρώνεται στην αναγνώριση του ήχου στο ακουστικό φάσμα καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Collaborative area monitoring using wireless sensor networks with stationary and mobile nodes 

   Lambrou, Theofanis P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Αυτή η διατριβή εξετάζει τα προβλήματα σχεδιασμού διαδρομών για την βελτίωση της κάλυψης και του εντοπισμού γεγονότων σε μικτά δίκτυα αισθητήρων που αποτελούνται από σταθερούς και κινητούς κόμβους αισθητήρων. Τέτοια μικτά ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Degradation rate estimation in photovoltaics 

   Phinikarides, Alexander M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-05)
   Η πρόοδος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία κατασκευής φωτοβολταϊκών (ΦΒ) πλαισίων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του σταθμισμένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Δύο βασικοί παράγοντες που θα μειώσουν το ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Design and analysis of novel routing protocols for vehicular delay tolerant networks 

   Stavrou, Demetris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-05)
   Τα κινούμενα ρομπότ, ως η μετέπειτα γενεά των βιομηχανικών ρομπότ που έχουν εκμοντερνίσει την βιομηχανία, έχουν εισαγάγει τεράστιες ευκαιρίες τεχνολογικής ανάπτυξης στον σύγχρονο κόσμο. Με εφαρμογές που εκτείνονται από το ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Design and analysis of novel routing protocols for vehicular delay tolerant networks 

   Sidera, Anna A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-09)
   Σε αυτή τη διατριβή προτείνουμε δύο πρωτόκολλα δρομολόγησης για ασύρματα δίκτυα με ανοχή στην καθυστέρηση. Στο πρώτο μέρος της διατριβής παρουσιάζουμε το πρωτόκολλο Delay Tolerant Firework Routing (DTFR), ένα πρωτόκολλο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Design and implementation of quad-band microwave devices using the negative refractive index transmission-line technique 

   Papanastasiou, Andreas K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
   Ο όρος Μεταϋλικά, χρησιμοποιείται για την περιγραφή τεχνητών, σύνθετων, περιοδικών δομών με μέγεθος μικρότερο του μήκους κύματος, οι οποίες έχουν ασυνήθιστες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, δηλαδή ταυτόχρονα αρνητική (διηλεκτρική ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Design of novel metal nanostructures for biological and biomedical applications 

   Angelidou, Myria M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-06)
   Τα μεταλλικά νανοσωματίδια βρίσκονται στο επίκεντρο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος λόγω των μοναδικών οπτικών ιδιοτήτων τους. Μέχρι τώρα, διάφορα δημοσιεύματα έχουν καλύψει τη σύνθεση, τροποποίηση, και εφαρμογές των ...
  • Doctoral Thesis  

   Detection of collaborative misbehaviour in distributed cyber-attacks through correlation and time dependency analysis 

   Thoma, Marios K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-01)
   Σε αυτή τη διατριβή, εξετάζουμε τη μοντελοποίηση και την ανίχνευση ύποπτα υψηλού βαθμού συσχέτισης μεταξύ κακόβουλων χρηστών του διαδικτύου που συνεργάζονται για να προκαλέσουν Επίθεση ΄Αρνησης Εξυπηρέτησης [Denial of ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Distributed event detection and localization in wireless sensor networks 

   Michaelides, Michalis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-05)
   Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην κατανεμημένη ανίχνευση και εντοπισμό της εστίας ενός συμβάντος σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ). Οι κόμβοι αισθητήρες είναι συνήθως μικρές σε μέγεθος, απλές και φτηνές συσκευές, η ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Distributed fault tolerant control and communication for interconnected systems 

   Panagi, Panagiotis Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
   Ο έλεγχος πολύπλοκων συστημάτων μεγάλης κλίμακας με τη χρήση ενός κεντρικού ελεγκτή προϋποθέτει υψηλές υπολογιστικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις, γεγονός που καθιστά απαγορευτική την υλοποίηση τους στην πράξη. Ως εκ ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Distributed weight balancing in directed topologies 

   Rikos, Apostolos I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-05)
   Ένα κατανεμημένο σύστημα ή δίκτυο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο υποσυστημάτων που μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες μέσω διασυνδέσεων, οι οποίες αποτελούν μια κατευθυνόμενη τοπολογία επικοινωνίας. Τα κατανεμημένα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Electronic particle manipulation : numerical simulation and device design 

   Loucaides, Neophytos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-09)
   Αυτή η Διατριβή ασχολείται με την προσομοίωση συσκευών οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνικές Ηλεκτροκινητικής Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΗΕΡ) για τη διαχείριση μικρο- και νανο-σωματιδίων. Οι προσομοιώσεις αυτές είναι αναγκαίες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Extremum problems of directed information 

   Stavrou, Photios A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-05)
   Τα κλασσικά μέτρα θεωρίας της πληροφορίας που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του καναλιού και της συμπίεσης της πληροφορίας με απώλειες, ορίζονται μέσω της αμοιβαίας πληροφορίας. Για επικοινωνιακά ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Extremum problems with total variation distance metric on the space of probability measures and applications 

   Τζωρτζής, Ιωάννης Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-03)
   Η βελτιστοποίηση προβλήματων με ακρότατα που χρησιμοποιούν ως μετρική απόστασης την ολική κύμανση στο χώρο των μέτρων πιθανοτήτων είναι θεμελιώδους σημασίας στον στοχαστικό έλεγχο, στη θεωρία πληροφορίας και της επικοινωνίας, ...
  • Doctoral Thesis  

   Fabrication and characterization of memristive devices for bioinspired applications 

   Kyriakides, Evripides Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-10)
   Οι συσκευές μνημοαντίστασης προτάθηκαν αξιωματικά το 1971 και απαντήθηκαν για πρώτη φορά το 2008, παρόλο που έχουν υπάρξει για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κυκλώματα προσομοίωσης συσκευών μνημοαντίστασης είχαν χτιστεί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Fault diagnosis and security monitoring in water distribution systems 

   Eliades, Demetrios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Στη διατριβή αυτή διατυπώνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο κατάλληλο για τη διάγνωση σφαλμάτων και τον έλεγχο ασφάλειας σε συστήματα διανομής νερού. Κατ' αρχάς, παρουσιάζεται μια διατύπωση του προβλήματος παρακολούθησης και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A filtering approach for fault diagnosis of nonlinear uncertain systems 

   Keliris, Christodoulos K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-04)
   Αυτή η διατριβή προτείνει μια καινοτόμα μέθοδο διάγνωσης σφαλμάτων, μέσω γραμμικών φίλτρων, για μη γραμμικά συστήματα με μη ακριβή μοντελοποίηση και κάτω από την ύπαρξη θορύβου στις μετρήσεις. Στις περισσότερες πρακτικές ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A fluoroscopic cancer screening capsule for the small intestine 

   Demosthenous, Panayiota M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-12)
   Η πρόωρη ανίχνευση καρκίνου είναι σημαντική για την επιτυχή θεραπεία και επιβίωση του θεράποντα. Ένα όργανο του πεπτικού συστήματος που αποτελεί πρόκληση ως προς την ανίχνευση πρώιμων καρκινωμάτων, είναι το λεπτό έντερο, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Generalized robust estimation for a class of systems 

   Socratous, Yiannis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2010-10)
   Μία από τις πιο κοινές εργασίες στην επεξεργασίας σήματος, η οποία προκύπτει σε διάφορες εφαρμογές, είναι η εκτίμηση ενός σήματος από μια μέτρηση που υπόκειται σε θόρυβο. Τις περισσότερες φορές ανακριβής γνώση των εκ των ...