Σκοπός του Τμήματος Φυσικής είναι να επιτύχει προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στον τομέα της Φυσικής. Το Τμήμα προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί σε πτυχίο Φυσικής, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν σε Μάστερ και Διδακτορικό. Ένας σημαντικός στόχος του Τμήματος Φυσικής είναι η παρουσία του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Έρευνα διεξάγεται σε περιοχές τόσο της Βασικής όσο και της Εφαρμοσμένης Φυσικής, στη Θεωρία και στο Πείραμα. Η ανάπτυξη ενός ευρέoς φάσματος ερευνητικών προγραμμάτων εμπλουτίζει τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος προσφέροντας στους φοιτητές στενότερη επαφή με νέες ιδέες και προβλήματα στη Φυσική. Την ίδια στιγμή, συνεισφέρει στην ερευνητική δραστηριότητα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την οικονομική πρόοδο της Κύπρου.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Optical properties of multinary chalcogenide semiconductor nanostructures for light emission and light harvesting applications 

  Zacharia, Anna M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-09)
  Οι σύνθετοι ημιαγωγοί χαλκογονιδίων (MCS) έχουν αναδειχθεί ως ελκυστικά οπτοηλεκτρονικά υλικά, προσφέροντας ευελιξία σύνθεσης και στοιχειομετρίας, χαμηλή τοξικότητα και έντονη οπτική απορρόφηση με ενεργειακά χάσματα κατάλληλα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Development and application of efficient and accurate free-energy models and methodologies for high-throughput computational protein design 

  Michael, Eleni M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-09)
  Ο υπολογιστικός σχεδιασμός πρωτεϊνών (ΥΣΠ) αποτελεί σημαντικό εργαλείο της βιοτεχνολογίας, με ποικίλες πετυχημένες εφαρμογές τα τελευταία χρόνια, στις οποίες συγκαταλέγονται η δημιουργία καινούριων ή τροποποιημένων πρωτεϊνών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Searches for signatures of a heavy pseudoscalar a boson in the two-Higgs-doublet model 

  Ioannou, Aimilios P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-05)
  Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή επικεντρώνεται στην αναζήτηση ενός βαρύτερου ψευδοβαθμωτού μποζονίου} Higgs, CP-odd Higgs Α μποζόνιο, που μπορεί να διασπαστεί με ενδιάμεσες καταστάσεις στο μποζόνιο Ζ (m_Z=91 GeV) αλλά και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Model study of charm loop effects 

  Calì, Salvatore G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesBergische Universität Wuppertal, Department of Physics, 2019-09)
  Στις μέρες μας, πολλές προσομοιώσεις της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής (ΚΧΔ) στο πλέγμα διεκπεραιώνονται χρησιμοποιώντας Nf = 2 + 1 δυναμικά, ελαφρά κουάρκ (up, down, strange). Αυτή η διάταξη, μέχρι στιγμής παρείχε σημαντικά ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Direct evaluation of parton distribution functions of the nucleon from Lattice QCD 

  Scapellato, Aurora E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesBergische Universität Wuppertal, Department of Physics, 2019-09)
  Περιγράφουμε τον υπολογισμό των συναρτήσεων διανομής (PDFs) του νουκλεονίου αρχίζοντας από τη Λαγκαντζιανή των ισχυρών αλληλεπιδράσεων και χρησιμοποιώντας το φορμαλισμό Κβαντικής Χρωμοδυναμικής (ΚΧΔ) πλέγματος. Οι αριθμητικοί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Simulating maximally twisted fermions at the physical pointa with multigrid methods 

  Bacchio, Simone G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesBergische Universität Wuppertal, Department of Physics, 2019-09)
  Αναπτύξαμε νέες μεθόδους για προσομοίωση πλέγματος ΚΧΔ με φυσικές τιμές των μαζών κουάρκς εντός του φορμαλισμού συνεστραμμένης μάζας φερμιονίων. Χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο μυλτιγριδ τόσο για τον υπολογισμό των διαδοτών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Perturbative renormalization of hadron operators and other fundamental quantities in lattice quantum chromodynamics 

  Spanoudes, Gregoris K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Στην παρούσα διατριβή, παρουσιάζεται ένας αριθμός από διαταρακτικούς υπολογισμούς που αφορούν την επανακανονικοποίηση διάφορων τοπικών και μη τοπικών αδρονικών τελεστών, όπως επίσης την επανακανονικοποίηση άλλων θεμελιωδών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state with two b quarks and two tau leptons in proton-proton collisions at √s=13TeV 

  Tsiakkouri, Demetra G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην αναζήτηση μιας εξωτικής διάσπασης του Higgs μποζονίου σε ζεύγος ψευδοβαθμοτών μποζονίων α, με περαιτέρω διάσπαση σε ζέυγος b κουάρκ και ζεύγος τάο λεπτονίων. Αυτή η διάσπαση επιτρέπεται, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Spectroscopic studies of nanocrystal solids functionalized for optoelectronic applications 

  Papagiorgis, Paris G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-07)
  Η παρούσα διατριβή περιέχει φασματοσκοπικές μελέτες δύο υποσχόμενων συστημάτων κολλοειδών νανοκρυστάλλων (CNCs). Το πρώτο και το μεγαλύτερο μέρος της διατριβής, δηλαδή τα κεφάλαια 4, 5 και 6, επικεντρώθηκαν σε PbS CNCs, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for H± → tb decay in fully hadronic final state 

  Ather, Mohsan Waseem (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  (...μη διαθέσιμη ηλεκτρονική μορφή της περίληψης)
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state of two muons and two tau leptons in proton-proton collisions at 13 TeV 

  Erodotou, Eleni Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την αναζήτηση της εξωτικής διάσπασης του μποζονίου Higgs (125 GeV), σε ζεύγος ψευδοβαθμωτών σωματιδίων, με τελικές καταστάσεις δυο μιόνια και δυο λεπτόνια ταυ. Τα πραγματικά δεδομένα που ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Dynamical extensions of band theory : non-Hermitian contributions and topological stabilization 

  Kyriakou, Kyriakos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Υποκινούμενοι από την αυξανόμενη σημαντικότητα των επιφανειακών (ή γενικότερα συνοριακών) φαινομένων σε τοπολογικές καταστάσεις της Συμπυκνωμένης Ύλης, και σε συνδυασμό με την εμπλοκή γεωμετρικών και τοπολογικών εννοιών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  57Fe Mössbauer spectroscopic studies on β-thalassaemia using a mouse model for β-thalassaemia and red blood cell samples from patients 

  Charitou, Georgios H. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Η β-θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική αναιμία που προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδίου β‑σφαιρίνης. Επηρεάζει πολλαπλά όργανα και συνδέεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Controlling electron and exciton transfer paths in molecular systems 

  Antoniou, Panayiotis F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-05)
  Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη των μηχανισμών αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίου (ΜΗΛ) και μεταφοράς ενέργειας (ΜΕΝ) σε μοριακά συστήματα. Ο κύριος στόχος της ερευνητικής μου δραστηριότητας ήταν ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Topological and conventional quantum matter in strong magnetic and electric fields : ground state thermodynamic and transport considerations 

  Konstantinou, Georgios N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-05)
  Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη της θερμοδυναμικής ηλεκτρονικών συστημάτων (τοπολογικών ή συμβατικών) στην θεμελιώδη τους κατάσταση, όταν μερικές εξωτερικές παράμετροι μεταβάλλονται (π.χ. το πάχος μιας ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Hadron structure including disconnected quark loop contributions 

  Hadjiyiannakou, Kyriakos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
  Σε αυτή την εργασία μελετούμε τη συνεισφορά των ασύνδετων διαγραμμάτων κουώρκς σε αδρονικά στοιχεία πίνακα, όπως για παράδειγμα στοιχεία πίνακα τα οποία προσδιορίζουν τους παράγοντες μορφής. Οι παράγοντες μορφής αποτελούν ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Perturbative study of quark and gluon operators with improved actions on the lattice 

  Costa, Marios E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-05)
  Στα πλαίσια της παρούσας Διατριβής πραγματοποιούνται διαταρακτικοί υπολογισμοί στην Κβαντική Χρωμοδυναμική (ΚΧΔ), στο φορμαλισμό του Πλέγματος. Εφαρμόζουμε μία ποικιλία από βελτιωμένες φερμιονικές και γκουονικές δράσεις, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Higher order Perturbative Calculations in Strong interaction physics with improved discretized actions for Quarks and Gluons 

  Constantinou, Martha G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-04)
  Στα πλαίσια της παρούσας Διατριβής πραγματοποιούνται διαταρακτικοί υπολογισμοί στην Κβαντική Χρωμοδυναμική Πλέγματος. Εφαρμόζουμε βελτιωμένες φερμιονικές και γκλουονικές δράσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στις ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Hadron form factors and hadron deformation from lattice QCD 

  Koutsou, Giannis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών/ University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-09)
  Σε αυτή την εργασία μελετάμε παράγοντες μορφής (Form Factors) αδρονίων και την παραμόρφωση αδρονίων. Οι παράγοντες μορφές των αδρονίων περιέχουν πληροφορίες για την σύσταση τους, το μέγεθος τους και το σχήμα τους. Ο ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Formation of peptide nanostructures and molecular recognition of complement component protein C3 by compstatin: molecular dynamics studies 

  Tamamis, Fanourios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-05)
  Οι προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής (ΜΔ) παρέχουν την ικανότητα κατανόησης σε ατομικό επίπεδo της δομής, δυναμικής, λειτουργίας και αλληλεπιδράσεων των βιομορίων και αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για τη διερεύνηση προβλημάτων ...

View more