• Book  

      Painlevé equations and related topics proceedings of the international conference, Saint Petersburg, Russia, June 17 - 23, 2011 

      Bruno, Aleksander D.; Batkhin, Alexander B.; Adjabi, Yasin; Andreeva, Tatsyana K.; Artamonov, Dmitry V.; Babich, Mikhail V.; Batkhina, Natalia V.; Bibilo, Yuliya P.; Brezhnev, Yurii V.; Damianou, Pantelis A.; Garifullin, Rustem N.; Golubeva, Valentina A.; Gontsov, Renat R.; Goryuchkina, Irina V.; Gricuk, Evgenii; Gromak, Valerii; Guzzetti, Davide; Iwaki, Kohei; Kazakov, Alexander Ya; Kessi, Arezki; Korotkin, Dmitry; Leksin, Vladimir P.; Martynov, Ivan P.; Novikov, Dmitrii P.; Ohyama, Yousuke; Parusnikova, Anastasia V.; Pronko, Vyacheslav A.; Sasaki, Yoshikatsu; Slavyanov, Sergey Yu; Takemura, Kouichi; Tsegel'nik, Vladimir; Vyugin, Ilya V.; Xenitidis, Pavlos; Zograf, Peter; Meždunarodnyj MatematiÄ eskij Institut Imeni Ä–jlera; International Conference Painlevé Equations and Related Topics (De GruyterDe Gruyter, 2012)