Το τμήμα Βιολογικών Επιστημών αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σε ερευνητική θεματολογία, τεχνολογική υποδομή, αριθμό δημοσιεύσεων, αριθμό φοιτητών και προγραμμάτων σπουδών, κέντρο έρευνας στη Βιολογία στην Κύπρο. Κύριοι στόχοι του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών είναι: Η ανάπτυξη της έρευνας στους τομείς της ανοσολογίας, της κυτταρικής βιολογίας, της εμβρυολογίας, της βιοπληροφορικής, της γενετικής, της επιγενετικής, της ιολογίας, της νευροβιολογίας, και της καταπολέμησης του καρκίνου, καθώς και στους τομείς της οικολογίας, της μελέτης της βιοποικιλότητας και της αειφορικής διαχείρισης των συνιστωσών της. Η Εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που να είναι ανταγωνίσιμοι στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Και τέλος η αναβάθμιση υπηρεσιών που σχετίζονται με τις βιολογικές επιστήμες στην κυπριακή κοινωνία.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  The PINK1/Parkin-dependent mitophagy pathway and its role in Parkinson’s disease 

  Theodosiou, Irene (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2024)
  Parkinson's disease is the second most prevalent neurodegenerative disease, surpassed only by Alzheimer’s disease. The disease is relentless, progressive, and incurable, and there is a great need to understand its causes ...
 • Master Thesis  Open Access

  Prostate Cancer Organoids in the Fight Against Prostate Cancer 

  Panteli, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-12-13)
  Ο καρκίνος του προστάτη είναι μία από τις κυριότερες ασθένειες που αυξάνουν τα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας στους άνδρες παγκοσμίως. Παρά τη µεγάλη ετερογένεια µεταξύ των όγκων και των ασθενών, ο καρκίνος του ...
 • Master Thesis  Open Access

  Novel therapeutic approaches targeting the molecular mechanisms governing SARS-CoV-2 infection 

  Chasikos, Ioannis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023)
  Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the causative agent of the ongoing worldwide pandemic of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), which remains a public health concern despite the successful ...
 • Master Thesis  Open Access

  Mechanisms underlying Trastuzumab Resistance in HER2-positive (HER2+) Breast Cancer and potential therapeutic approaches 

  Theodorou, Troodia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-12-13)
  HER2-positive (HER2+) breast cancer is characterized by overexpression of HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) protein on the surface of cells in the breast's ducts or lobes. HER2 overexpression creates an ...
 • Master Thesis  Open Access

  MicroRNAs in Alzheimer's Disease: A Comprehensive Analysis and Therapeutic Implications 

  Lazaridou, Antrea (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-12-13)
  Alzheimer's disease (AD) remains an enigmatic challenge in the field of neurodegenerative disorders, characterized by progressive cognitive decline and the accumulation of aberrant protein aggregates in the brain. This ...
 • Master Thesis  Open Access

  EZH2: Role in breast cancer and potential therapeutic applications 

  Panayiotou, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-12-13)
  Human diseases, most notably cancer, are frequently associated with epigenetic dysregulation. Epigenetic modifications control gene function beyond the underlying sequence and are heritable but reversible alterations in ...
 • Master Thesis  Open Access

  Extracellular Regulated Kinase (ERK): A novel regulator in the development and function of cilia 

  Nikolaou, Chrystalla S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-06-14)
  The role of cilia in biomedicine is becoming more and more recognized since defects in ciliary structure and function induce ciliopathies such as cystic kidney disease, neurological anomalies, obesity, blindness, and ...
 • Master Thesis  Open Access

  Quantifying the fragmentation levels of amphibian, reptile, and terrestrial mammal habitats inside and outside of Natura 2000 sites within the European Union 

  Economides, Sophia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05-25)
  Natural landscapes are constantly being modified and fragmented through a plethora of human activities, such as urbanisation and agriculture. Landscape fragmentation can have multiple negative effects on biodiversity. For ...
 • Master Thesis  Open Access

  Investigating the role of Methyl CpG Binding proteins in Cervical Cancer 

  Patera, Eleftherios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05-12)
  DNA methylation (5mC) is one of the main epigenetic modifications that drive gene regulation. Methyl CpG binding proteins (MBDs) bind methylated DNA and recruit the nucleosome remodelling and deacetylase complex (Nurd) ...
 • Master Thesis  

  Establishment of an N-terminal acetylation enzymatic assay to validate novel substrates and to identify inhibitors of NAA40 

  Kouma, Maria P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05-24)
  NAA40 (N-alpha acetyltransferase 40) is a member of the extended family of NATs (N-terminal acetyltransferases) which deposit acetyl groups on the N-terminal ends of proteins. NAA40 is a highly selective NAT, and its two ...
 • Master Thesis  

  Investigating the role of N-alpha acetyltransferase 40 in the DNA Damage Response 

  Papa, Christina C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05-28)
  N-terminal acetylation (Nt-ac) is one of the most common, most abundant, and evolutionary conserved post-translational modifications (PTMs) found in eukaryotic cells. This modification is catalyzed by a family of enzymes ...
 • Master Thesis  Open Access

  Molecular pathways affected by HBx protein and their targeting for therapy of Hepatocellular carcinoma 

  Ketti, Stavriani A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12-09)
  Hepatitis B virus (HBV) infection can cause several types of liver disease including acute hepatitis, chronic hepatitis, and liver cirrhosis. It is also considered a significant risk factor for Hepatocellular carcinoma ...
 • Master Thesis  Open Access

  The HPV16 E6 and E7 oncogenes modify Glutamine metabolism in Cervical Cancers 

  Andreou, Vasiliki (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05-18)
  Metabolic reprogramming is an established hallmark of cancer. Malignant cells induce metabolic adjustments to meet their high energy demands and sustain rapid proliferation. These metabolic changes involve modifications ...
 • Master Thesis  Open Access

  Investigation of the role of cytoskeleton protein KATNAL2 in ribosomal gene transcription in mouse cells 

  Timotheou, Kyriaki M (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05-23)
  The discovery that katanin-like cytoskeleton protein KATNAL2, in addition to its intracellular localization at MTs and sites associated with MTs (centrioles, cilia), also, unexpectedly, resides in the nucleolus, suggests ...
 • Master Thesis  Open Access

  Novel molecular approaches to treat colorectal cancer 

  Argyrou, Christina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12-10)
  Colorectal cancer is found to be the third most common type of cancer which has raised cases and mortality rate, worldwide. Patients with colorectal cancer, depending on tumour stage, undergo surgery, followed by either ...
 • Master Thesis  

  Development of a de novo Molecular Beacon-Based Real-Time RT-PCR Assay for the Detection and Discrimination of SARS-CoV-2 Variants of Concern 

  Aristokleous, Antonia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12-16)
  The Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) emerged in late 2019 and is the causative agent of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Since its emergence it has led to a global pandemic with devastating ...
 • Master Thesis  Open Access

  Mechanical Cell Membrane stimulation using Magnetic Tweezers increases cell membrane stiffness through integrin dependent and independent mechanisms 

  Michanikou, Antonis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12)
  Several cellular processes, such as proliferation, migration tissue morphogenesis and tissue regeneration, are closely regulated by the cells ability to sense their microenvironment and translate mechanical stimuli to ...
 • Master Thesis  Open Access

  Human immune responses upon SARS-CoV-2 infection- inflammation and cytokine storm 

  Syrimi, Andriani (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12)
  Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a highly transmissible and pathogenic coronavirus that emerged in December 2019 in the city of Wuhan, China, causing the COVID-19 pandemic of acute respiratory ...
 • Master Thesis  Open Access

  Application of conservation genetics in conservation planning, with a special focus on the impacts of hybridization on birds and their conservation 

  Hajjar, Vanessa (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-06-01)
  Biodiversity consists of all different live forms found in Earth. It is important to sustain it as it has several important aspects, such as maintaining ecosystems, helping with their proper functioning and it also plays ...
 • Master Thesis  Open Access

  Adherens Junctions spatially guide ECM deposition by stimulating integrin activation and clustering 

  Zheltkova, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05-20)
  The extracellular matrix (ECM) plays an essential role in all multicellular organisms as a substrate for cell anchorage and tissue scaffolding. It is involved in diverse processes such as cell proliferation and survival, ...

View more