Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας αποτελεί ένα από τα τρία Tμήματα που απαρτίζουν τη Φιλοσοφική Σχολή 1996. Το Τμήμα προσφέρει δύο χωριστά προγράμματα εκ των οποίων το ένα επικεντρώνεται στο γνωστικό πεδίο των κλασικών σπουδών και το άλλο στο πεδίο φιλοσοφίας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δευτερεύουσας ειδίκευσης είτε στις κλασικές σπουδές είτε στη φιλοσοφία,όπως και η δυνατότητα ερευνητικής εμβάθυνσης στις κλασικές σπουδές με το μεταπτυχιακό και διδακτορικό.

Recent Submissions