Show simple item record

dc.contributor.advisorΚοντοβούρκης, Οδυσσέαςel
dc.contributor.advisorΦωκάς, Μάριοςel
dc.contributor.authorΠαναγιώτου, Χρίστοςel
dc.coverage.spatialΚύπροςel
dc.creatorΠαναγιώτου, Χρίστοςel
dc.date.accessioned2022-06-06T05:40:09Z
dc.date.available2022-06-06T05:40:09Z
dc.date.issued2022-05-25
dc.identifier.urihttp://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/65259en
dc.description.abstractΔημόσια Άθληση Στον Αστικό Ιστό Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ένταξη και καθιέρωση του αθλητισμού στην καθημερινή ζωή των πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας, με όλα τα επακόλουθα οφέλη που προσφέρει σε ένα ασφαλές και γρήγορα προσβάσιμο χώρο. Η ιδέα προέκυψε μέσα από την προσωπική μου εμπειρία ως αθλητής όπου μέσα από το πέρας των χρόνων διαπίστωσα τις ελλείψεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος του αθλητισμού στην Κύπρο. ‘Έπειτα από μια αρχική έρευνα παρατηρήθηκε ότι αυτό που υστερεί περισσότερο είναι οι δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις και πιο συγκεκριμένα οι αθλητικές εγκαταστάσεις μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση των κατοίκων της πόλης συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών από την ενασχόληση με τον αθλητισμό και τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από αυτόν. Στις σύγχρονες πόλεις εκτός από την έλλειψη αθλητικής παιδείας, ο αθλητισμός έχει γίνει μια ακριβή ενασχόληση και για αυτό το λόγο το έργο θα διαχειρίζεται από δημόσιες υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορούν όλοι ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης να γυμνάζονται χωρίς περιορισμούς. Η πρόταση επικεντρώνεται στον κάθετο άξονα που διαπερνά την καρδιά της Λεμεσού καθώς όλες οι επεμβάσεις του έργου θα βρίσκονται κατά μήκος του Γραμμικού Πάρκου Γαρύλλη. Κύριος στόχος είναι το εναλλακτικό αθλητικό κέντρο να γίνει η «αιτία» για μια νέα πιο υγιή και κοινωνική ζωή μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Μέσο αυτού ενισχύεται η κοινωνικοποίηση, η αλληλεπίδραση των χρηστών και η αναβάθμιση των πιο υποβαθμισμένων περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, η αναβίωση του γραμμικού πάρκου θα επιτευχθεί με τη δημιουργία δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων κατά μήκος του πάρκου όπου θα συμπεριλαμβάνει χώρους εστίασης, ψυχαγωγίας και χώρους ξεκούρασης έτσι ώστε να προσελκύει ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Επίσης, εντοπίζονται σημεία όπου είναι παραμελημένα, έτσι μέσω συγκεκριμμένων στρατηγικών θα δημιουργηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στις περιοχές. Η πρόταση βασίζεται στην ανάπτυξη τριών μεγάλων αθλητικών κέντρων (πυρήνες) με το πρώτο να βρίσκεται στην αρχή του πάρκου και τα άλλα δύο στην μέση και στο τέλος αντίστοιχα. Οι 3 πυρήνες παρουσιάζουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους με κάποιες μικρές διαφορές αναλόγως των αναγκών της περιοχής όπου βρίσκονται. Σε κάθε περίπτωση δημιουργείται ένας νέος πεζόδρομος με φυσική απόκλιση της υφιστάμενης πορείας όπου διαπερνά το κέντρο κάθε πυρήνα. Επιπρόσθετα συμπληρώνονται από μικρότερες παρεμβάσεις (δορυφορικές μονάδες) οι οποίες θα είναι σκορπισμένες κατά μήκος του πεζόδρομου. Με αυτό το τρόπο θα μπορούν όλοι οι κάτοικοι των κοντινών περιοχών να επωφεληθούν από τις υποδομές που προσφέρονται χωρίς να πρέπει τα παιδιά να απομακρύνονται από τη γειτονιά τους. Τέλος, όλες οι εγκαταστάσεις θα συμπληρώνονται από εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους πρασίνου.el
dc.description.abstractPublic Sports in the City This particular diplomatic work has as its main goal the integration and consolidation of sports in the daily lives of citizens, regardless of age, with all the subsequent benefits that are offered in a safe and easily accessed space. The idea arose through my own personal experience as an athlete where through the passing of time I concluded the deficiencies and problems that the field of sports in Cyprus is facing. Following an initial research, it was noted that the area with the most deficiencies is the lack of public sports facilities and more particularly the lack of these facilities within the urban fabric of a city. This results in the alienation of the city’s residents including children, from engaging in sports and the benefits that result from it. In modern cities, in addition to the lack of sports education, sports have become an expensive hobby which is why the project will be managed by the public services to provide everyone, regardless of their financial capabilities, the opportunity to exercise without restrictions. The proposal focuses on the vertical axis that penetrates through the heart of Limassol as all the interventions of the project will be found along the Garyllis Linear Park. The main target is for the alternative sports centre to become the ‘cause’ for a newer, healthier, and more social life within the urban fabric of the city. Through this, socialization, user interaction and the upgrading of degraded areas are all enhanced. More specifically, the revival of the linear park will be achieved with the creation of public sports facilities along the park where they will include restaurants, entertainment and relaxations areas in order to attract a wide range of users. Also, certain neglected points are identified so that some strategies are applied to create a balance between the areas. The proposal is based on the development of three large sports centres (cores) with the first being at the start of the park and the other two being in the middle and end respectively. The 3 cores will have a couple of common elements with some minor differences based on the different needs of the areas where they will be found at. In any case, a new pedestrian street will be created with a natural deviation from the existing course, and it will pass through the centre of each core. They will also be complemented through smaller interventions (satellite units) which will be scattered along the sidewalk. Through this method, all the residents of the surrounding areas will benefit from the infrastructure without their children having to move from their neighbourhood to access the facilities. Finally, all the facilities will be completed with indoor and outdoor green spaces.en
dc.language.isogreen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rightsOpen Accessen
dc.titleLinear URBAN Sports PREMISESen
dc.title.alternativeΓραμμικός ΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣel
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.contributor.committeememberΣπύρου, Σπύροςel
dc.contributor.departmentΤμήμα Αρχιτεκτονικής / Department of Architecture
dc.subject.uncontrolledtermΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣel
dc.subject.uncontrolledtermΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟel
dc.subject.uncontrolledtermΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣel
dc.subject.uncontrolledtermΛΕΜΕΣΟΣel
dc.subject.uncontrolledtermΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗel
dc.subject.uncontrolledtermΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗel
dc.subject.uncontrolledtermΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗel
dc.subject.uncontrolledtermSPORTSen
dc.subject.uncontrolledtermLINEAR PARKen
dc.subject.uncontrolledtermSPORTS FACILITIESen
dc.subject.uncontrolledtermLIMASSOLen
dc.subject.uncontrolledtermSOCIALIZATIONen
dc.subject.uncontrolledtermINTERACTIONen
dc.subject.uncontrolledtermRENAISSANCEen
dc.author.facultyΠολυτεχνική Σχολή / Faculty of Engineering
dc.author.departmentΤμήμα Αρχιτεκτονικής / Department of Architecture
dc.type.uhtypeMaster Thesisen
dc.contributor.orcidΚοντοβούρκης, Οδυσσέας [0000-0001-5804-9657]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record