Το Κέντρο Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας KIOS (KIOS CoE) λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2008 και στη συνέχεια επιλέχθηκε από την ΕΕ για να προχωρήσει σε Κέντρο Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας το 2017. Με τη συνεργασία με το Imperial College London, το KIOS κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο του 2017-2022. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και πιο ανταγωνιστική χρηματοδότηση που έγινε για την έρευνα και την καινοτομία στην Κύπρο, η οποία θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του στρατηγικού προγράμματος «Horizon 2020» της ΕΕ για την «Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming».

Recent Submissions

  • Conference Object  Open Access

    ExTra: Expediting file transfers through optimized inter-vehicle communication 

    Kolios, Panayiotis; Panayiotou, Christos G.; Ellinas, Georgios N. (IEEE International Conference on Communications (ICC), 2014)
    In the realm of cooperative Intelligent Transportation Systems, vehicles are able to communicate with each other and with the available telecommunications infrastructure to support various safety-related services, ...