Now showing items 21-40 of 24430

  • Master Thesis  Open Access

   Διακρίσεις σε βάρος γυναικών υπό το φως του άρθρου 14 ΕΣΔΑ 

   Ιωάννου, Έλενα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-12-03)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει την ανάλυση του φαινομένου της απαγόρευσης διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, υπό το φως του άρθρου 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μέσα από τη νομολογία του ...
  • Master Thesis  Open Access

   Ποινές στερητικές της ελευθερίας: μέσον τιμωρίας ή σωφρονισμού; Μια προσέγγιση βασισμένη στην αποκαταστατική δικαιοσύνη 

   Νικολάου, Αίμιλη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-12)
   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα αποτελέσει η ανάλυση των εφαρμοσθείσων θεωριών σχετικά με τις στερητικές της ελευθερίας ποινές. Ειδικότερα, η έρευνα και η ανάλυση, της παρούσας, θα επικεντρωθεί στη φύση ...
  • Master Thesis  Open Access

   Exploring German Housing Price Determinants: A Dual Approach Through Market Analysis and Hedonic Pricing Models 

   Stavrou, Ioannis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-12-21)
   This work investigates the determinants of housing prices in the German real estate market by employing a dual methodology, combining market analyses and hedonic pricing models. The study aims to provide a comprehensive ...
  • Master Thesis  Open Access

   Εξερεύνηση των ∆υνατοτήτων του Αλγορίθµου Ενισχυτικής Μάθησης Dreamerv3 στο ∆υναµικό Περιβάλλον Παιχνιδιού Obstacle Tower 

   Τσιουρτής, Βαγγέλης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2024-01-11)
   Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της απόδοσης του νέου υπερσύγχρονου αλγόριθμου ενισχυτικής μάθησης (ΕΜ) DreamerV3 [1] στο περιβάλλον Obstacle Tower [2]. Το Obstacle Tower είναι ένα περίπλοκο, ...
  • Master Thesis  Open Access

   MYeHealthAppCY: Μια εφαρμογή για κινητές συσκευές που αφορά το συνοπτικό ιστορικό υγείας 

   Χριστοδούλου, Μάριος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2024-01-26)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την υλοποίηση της εφαρμογής MYeHealthAppCY, και πιο συγκεκριμένα, η εργασία στοχεύει στην παρουσίαση των δεδομένων του Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας για εθνική και διασυνοριακή χρήση στις ...
  • Master Thesis  Open Access

   Ανάλυση εργασίας συμβασιούχων οπλιτών εθνικής φρουράς 

   Ιωακειμίδης, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2024-02-01)
   Στόχος της εργασίας είναι η βελτίωση του θεσμού των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) της Εθνικής Φρουράς. Για την επίτευξη του παραπάνω, στην εργασία τονίζεται η σημασία της Ανάλυσης και Περιγραφής Εργασίας (Job Analysis & Job ...
  • Master Thesis  Open Access

   DepGraphRL: A Deep Reinforcement Learning-Driven, Energy-Aware, Dependency Graph-Based Pruning Framework for Edge-IoT Devices 

   Jamil, Asfa (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2024-01-08)
   Recent technological advancements have revolutionized the role of the Internet of Things (IoT) in various commercial and industrial sectors, including applications in smart city, agriculture, healthcare, e-commerce, and ...
  • Master Thesis  Open Access

   Explainable artificial intelligence in medicine: symbolic reasoning, machine learning, and hybrid approaches 

   Theocharous, Chara (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-12)
   As the usage of Artificial Intelligence (AI) is growing exponentially, it has been incorporated in medical diagnosis as well as other domains. Although Machine Learning (ML) models have been widespread adopted, many of ...
  • Master Thesis  Open Access

   Η ευάλωτη κατηγορία των ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών μέσα από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

   Στυλιανού, Νίκος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-12-02)
   Μέσα από την παρουσίαση του υφιστάμενου νομοθετικού και νομολογιακού πλαισίου, με αναφορές στην κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οποίες αφορούν στους ανήλικους μετανάστες και πρόσφυγες, ...
  • Master Thesis  Open Access

   Stock market indices and economic growth 

   Pitta, Anna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-12-22)
   This thesis explores the dynamic relationships between the major stock market indices and Gross Domestic Product (GDP) growth. The study focuses on the examples of Germany and Greece. GDP represents the collective monetary ...
  • Master Thesis  Open Access

   Fiscal policy as a measure of improving the economy: Government expenditures, taxation and public debt 

   Yiasemi, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2024-01-31)
   The study aims to explore the impact of fiscal policies on the growth rate of GDP and the ratio of public debt to GDP. Specifically, it analyses how changes in public spending and expenses affect the economy. The study ...
  • Master Thesis  Open Access

   The PINK1/Parkin-dependent mitophagy pathway and its role in Parkinson’s disease 

   Theodosiou, Irene (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2024)
   Parkinson's disease is the second most prevalent neurodegenerative disease, surpassed only by Alzheimer’s disease. The disease is relentless, progressive, and incurable, and there is a great need to understand its causes ...
  • Master Thesis  Open Access

   Τo άρθρο 6 της Οδηγίας 98/44 ΕΚ μια πρόκληση για το μέλλον, όσον αφορά την κατοχύρωση βιοτεχνολογικών εφευρέσεων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ποιες οι συνέπειες της απόφασης Brustle στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 

   Ζαχαρίου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-12-01)
   Πριν την ψήφιση της Οδηγίας 98/44 (στο εξής η Οδηγία), τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωματών Ευρεσιτεχνίας (στο εξής η Σύμβαση), η οποία ψηφίστηκε το έτος 1973. Η Σύμβαση αφορούσε γενικά την κατοχύρωση διπλωμάτων ...
  • Master Thesis  Open Access

   Secondary Education in Cyprus: EFL Teachers’ beliefs and training needs about Dyslexia in mainstream classrooms. 

   Procopiou, Christina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2023-10)
   This study aimed to explore EFL teachers’ beliefs and attitudes regarding teaching English to dyslexic learners in mainstream classrooms in Cyprus. The study focused on the secondary education of both the public and private ...
  • Master Thesis  Open Access

   Η επιβολή πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή: Εξισορρόπηση της προστασίας και της καινοτομίας στην εποχή του Διαδικτύου 

   Ονουφρίου, Καλλιρόη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-12-01)
   Διανύοντας μια εποχή όπου άνθρωπος και μηχανή απέκτησαν μια σχέση πιο στενή από ποτέ, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως σχέση αλληλεξάρτησης, είναι αναμενόμενο να επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα ...
  • Article  

   Antiproliferative activity and apoptosis induction, of organo-antimony(III)–copper(I) conjugates, against human breast cancer cells 

   Banti, C. N.; Tsiatouras, Vasilis; Karanicolas, K.; Panagiotou, Nikos; Tasiopoulos, Anastasios J.; Kourkoumelis, Nikolaos; Hadjikakou, Sotiris K. (Springer Nature Switzerland AG., 2020-11-01)
   Three known organo-antimony(III)–copper(I), mixed-metal small bioactive molecules (SBAMs) of formula [Cu(tpSb)3Cl] (1), [Cu2(tpSb)4Br2] (2) and [Cu2(tpSb)4I2] (3) (tpSb = triphenylstibine) were used for the clarification ...
  • Master Thesis  Open Access

   Συγκριτική μελέτη των πηγών για την πολιορκία της Αμμοχώστου 1570-1571 

   Δαμιανού, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2023-12-19)
   Η πολιορκία της Αμμοχώστου, και γενικότερα της Κύπρου, από τα οθωμανικά στρατεύματα το 1570/71, αποτελεί όχι απλώς γεγονός σταθμό για την ιστορία του νησιού, μιας και το νησί θα συνεχίσει να είναι υπό τούρκικη κατοχή για ...
  • Master Thesis  Open Access

   Prostate Cancer Organoids in the Fight Against Prostate Cancer 

   Panteli, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-12-13)
   Ο καρκίνος του προστάτη είναι μία από τις κυριότερες ασθένειες που αυξάνουν τα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας στους άνδρες παγκοσμίως. Παρά τη µεγάλη ετερογένεια µεταξύ των όγκων και των ασθενών, ο καρκίνος του ...
  • Book chapter  

   Intralingual translation as a prestige-endowing activity for the Cypriot Greek dialect 

   Giannakopoulou, Vasso; Armostis, Spyros (Routledge, 2024)
   This chapter explores Roman Jakobson’s 1959 categorization of translation types, focusing on the understudied area of intralingual translation. The chapter discusses the role of translation in constructing nations and ...
  • Article  

   Water-stable 2-D Zr MOFs with exceptional UO22+ sorption capability 

   Panagiotou, Nikos; Liatsou, Ioanna; Pournara, Anastasia; Angeli, Giasemi K.; Giappa, Rafaela Maria; Tylianakis, Emmanuel; Manos, Manolis J.; Froudakis, George E.; Trikalitis, Pantelis N.; Pashalidis, Ioannis; Tasiopoulos, Anastasios J. (Royal Society of Chemistry, 2019-12-02)
   Two new 8-connected 2-D MOFs, UCY-13 and UCY-14, based on Zr6 secondary building units (SBUs) and angular dicarboxylate ligands are reported. UCY-13 and UCY-14 display remarkable stability in various types of aqueous media, ...