• Doctoral Thesis  

   Analytical monitoring system for the reliable diagnosis of failures in grid-connected photovoltaic systems 

   Livera, Andreas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-09)
   Κατά την τελευταία δεκαετία, η έρευνα στον τομέα των φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων έχει επικεντρωθεί σε μεθόδους που αποσκοπούν στην αύξηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης των ΦΒ εγκαταστάσεων. Αρκετή έρευνα έχει διεξαχθεί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Asynchronous chiplets for reconfigurable metasurfaces 

   Petrou, Loukas P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-24)
   Τα μεταϋλικά είναι τεχνητές κατασκευές που επιτρέπουν αφύσικες ηλεκτρομαγνητικές λειτουργίες, εξαιτίας της ικανότητάς τους να επεξεργάζονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οι μεταεπιφάνειες είναι οι δισδιάστατες εκδόσεις μεταϋλικών, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A data-drive day-ahead and intraday photovoltaic power production forecasting methodology 

   Theocharidis, Spyros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-11-21)
   The global installed capacity of grid-connected photovoltaic (PV) systems is rapidly increasing and due to their dependence on weather conditions, the electricity injected to the grid is intermittent with a negative impact ...
  • Doctoral Thesis  

   Detection, classification, and prediction of breast abnormalities using sequential mammograms 

   Loizidou, Kosmia S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-05)
   Ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως, με τον καρκίνο του μαστού να ανέρχεται περίπου στο ~20% όλων των νέων περιστατικών παγκοσμίως. Η μαστογραφία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο προ-συμπτωματικού ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Fabrication and optimization of n-type half Heusler materials via mechanical alloying 

   Mesaritis, Georgios V. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-12)
   Στη διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε σύνθεση n-τύπου half-Heusler με τη μέθοδο της μηχανικής κραμάτωσης στοχεύοντας στην ανάπτυξη υλικών με δομικά χαρακτηριστικά σε ατομικό, νανο- και μικρο-επίπεδο για μειωμένη θερμική ...
  • Doctoral Thesis  

   Fabrication, characterization and optoelectronic properties of polymer-based nanocomposites 

   Papaparaskeva, Georgia T. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-12)
   Today, there is considerable interest to the evolution in the field of optoelectronic applications, including telecommunications, medical instruments, industrial equipment, electric power generation systems, fiber-optic ...
  • Doctoral Thesis  

   Lithionic two-terminal resistive switching devices with bioinspired synaptic functionalities and analog memory 

   Ioannou, Panagiotis S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05)
   Η παρούσα Διδακτορική Εργασία εστιάζεται στο υλικό LiCoO2, και την ιδιότητα του να μεταπίπτει σε αντιστρεπτό μετασχηματισμό μονωτή-μετάλλου, διαμέσου αντιδράσεων απολιθίωσης και λιθίωσης. Την τελευταία δεκαετία, η ιδιότητα ...
  • Doctoral Thesis  

   Metasurfaces enabled by application-specific integrated circuits 

   Kossifos, Kypros M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-10-03)
   Τα μεταϋλικά είναι συνθετικά ή τεχνητά υλικά, τα οποία παρουσίασαν ιδιότητες που δεν μπορούν να αναπαραχθούν από συμβατικά υλικά. Αυτά τα υλικά αποτελούνται από δομές πολύ μικρότερες από το μήκος κύματος, οι οποίες ονομάζονται ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Multi-bacteria, multi-antibiotic, testing using Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) for Urinary Tract Infection (UTI) diagnosis / Katerina Hadjigeorgiou 

   Hadjigeorgiou, Katerina P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-05)
   Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάπτυξη μίας γρήγορης και αξιόπιστης μεθόδου, βασισμένης στην Ενισχυμένη Φασματοσκοπία Ράμαν, η οποία (i) θα προσδιορίζει αν ένα δείγμα είναι “θετικό” ή “αρνητικό” για ουρολοίμωξη, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Numerical simulations of turbulent particle-laden flows with regard to coastal flows and sediment transport 

   Fonias, Efstratios N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12)
   Στην παρούσα διατριβή, το γενικό φαινόμενο της μεταφοράς ιζήματος θα μελετηθεί ενδελεχώς. Ειδικό ενδιαφέρον θα δοθεί στις αριθμητικές προσομοιώσεις τυρβωδών ροών με σωματίδια ως κομμάτι των εφαρμογών μεταφοράς ιζήματος. Η ...
  • Doctoral Thesis  

   Optimization and management of distributed energy resources in power system 

   Tziovani, Lysandros I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-03)
   Η αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ηλεκτρικό σύστημα εισάγει πολλαπλές προκλήσεις ασφάλειας, αξιοπιστίας και αποδοτικότητας, κυρίως λόγω της ανεξέλεγκτης παραγωγής ΑΠΕ. Τα συστήματα αποθήκευσης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   P-type half-Heusler and Bismuth-Telluride thermoelectric materials 

   Ioannou, Ioanna A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05)
   Half-Heusler (HH) compounds were recently identified as promising thermoelectric materials for medium-high temperature range applications ( ZTmax(1200K)~1.5 for the p-type FeNbSb, ZTmax(700K)~1.5 for the n-type (Ti,Zr,Hf)NiSn ...
  • Doctoral Thesis  

   Provisioning meets security in next generation Optical Networks 

   Savva, Giannis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05-09)
   To keep up with the exponential growth of demands with high bit rates, elastic optical networks (EONs) were proposed, that use orthogonal frequency division multiplexing to provide efficient spectrum utilization through ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Pulsed laser deposition as a single deposition method for the fabrication of Cu(In,Ga)Se2-based solar cells: growth and characterization of the constituent layers 

   Nicolaou, Christiana G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-10)
   The need for environmentally friendly energy sources seems to be imperative as the limited availability of fossil fuels and the detrimental effects of greenhouse gases on the environment are becoming apparent. Harvesting ...
  • Doctoral Thesis  

   A relative positioning system towards localization and security in unmanned aerial vehicle applications 

   Souli, Nicolas A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-08-04)
   Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ) νέας γενεάς απαιτούν βελτιωμένη αντίληψη κατάστασης χώρου καθώς και ακρίβεια στην πλοήγηση για να επιτύχουν επιχειρησιακή αξιοπιστία. Η χρήση των σημάτων του παγκόσμιου δορυφορικού ...
  • Doctoral Thesis  

   Robustness and reliability of Electrical Impedance Tomography measurements in the neonatal intensive care unit 

   Sophocleous, Louiza G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-05)
   Κάθε χρόνο, 15 εκατομμύρια μωρά γεννιούνται πρόωρα και σημαντικά αναπνευστικά προβλήματα επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή εξέλιξη τους από την εμβρυϊκή στη νεογνική ηλικία, λόγω της μη ολοκλήρωσης της εξέλιξης του πνεύμονα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Unlocking value from demand-side flexibility in power systems 

   Venizelou, Venizelos I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-08)
   Οι πρωτόγνωρες αλλαγές διαταράσσουν τα σημερινά δρώμενα στο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας νέες προκλήσεις στους διαχειριστές ηλεκτρικών συστημάτων και σε κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Η εξισορρόπηση της ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Wireless Information and Power Transfer in Beyond 5G Networks 

   Goudeli, Eleni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-09-02)
   In the new era of the Internet of Things (IoT) and wireless sensor networks, wireless power transfer (WPT) has been recognized as a promising technology to overcome the critical challenge of supplying power, remotely and ...