Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) του Πανεπιστήμιου Κύπρου καλύπτει τους παραδοσιακούς τομείς των Πολιτικών μηχανικών όπως τις κατασκευές, δομικά υλικά, αντισεισμική τεχνολογία, γεωτεχνική μηχανική, μεταφορές, υδραυλική μηχανική καθώς επίσης και περιβαλλοντικά θέματα όπως προστασία υδάτινων πόρων, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση. Όλοι αυτοί οι τομείς έχουν ευθύ αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, ασφάλεια, τουρισμό και τοπική οικονομία. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος παρέχει προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  ‘Water of Peace’: Water Infrastructure and Conflict in Colonial and Postcolonial Cyprus 

  Michael, Stavroula C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023)
  Αυτή η διατριβή εξετάζει πιο προσεκτικά τις αυξημένες και εκτενείς έρευνες και κατασκευές έργων ύδρευσης και άρδευσης στην Κύπρο της ύστερης περιόδου της αποικιοκρατίας των δεκαετιών 1940-1950, μέχρι τα πρώτα χρόνια της ...
 • Doctoral Thesis  

  Reservoir Geomechanics: Applications in the Natural Gas Fields of Eastern Mediterranean 

  Markou, Nikolaos O. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-11)
  Hydrocarbon reservoir structures are subjected to tectonic forces along the geological time that cause rock deformation and break to faulted zones. Faulted reservoirs, enclose certain complexity in terms of the distributed ...
 • Doctoral Thesis  

  Optimized lime-based mortars for use in vernacular and contemporary architecture 

  Kyriakou, Loucas K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-10-06)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στη διερεύνηση σύνθετων υλικών με βάση τον ασβέστη και την παραδοσιακή τεχνολογία παραγωγής, αλλά με βελτιωμένες φυσικομηχανικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα. Τα νέα αυτά σύνθετα ...
 • Doctoral Thesis  

  Presence, fate and effects of contaminants of emerging concern and their transformation products in engineered water systems 

  Beretsou, Vasiliki G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-19)
  Οι χημικές ουσίες έχουν καταστεί απαραίτητο και αναπόσπαστο συστατικό της σύγχρονης ζωής, αλλά η ευρεία εξάπλωσή τους, η επίμονη παρουσία τους και οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη και οικολογική υγεία ...
 • Doctoral Thesis  

  Numerical and experimental investigation of urban microclimate in a real compact heterogeneous urban area 

  Antoniou, Nestoras Z. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-01)
  Το φαινόμενο της αστικής θερμονησίδας απασχολεί όλο και πιο έντονα την επιστημονική κοινότητα, λόγω της επιδείνωσης του από την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Επιπλέον, στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής, ...
 • Doctoral Thesis  

  Fate of antibiotic resistance determinants during conventional and advanced wastewater treatment and in the wastewater-soil-plant continuum during irrigation with reclaimed water 

  Iakovides, Iakovos C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-09-01)
  Η διδακτορική αυτή διατριβή είχε ως στόχο τη δημιουργία νέας γνώσης αναφορικά με τη διάδοση ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος (CECs) και μικροβιολογικών παραγόντων που αφορούν την ανθεκτικότητα στην αντιβίωση (AMR) στο ...
 • Doctoral Thesis  

  Tackling antibiotics, antibiotic resistance determinants, pathogenic microbes and toxicity in urban wastewater: A multi-barrier technological approach 

  Michael, Stella G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-07)
  Η συμπερίληψη ορισμένων αντιβιοτικών (αζιθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη, αμοξικιλλίνη, σιπροφλοξασίνη, σουλφαμεθοξαζόλη και τριμεθοπρίμη) στις τρεις τελευταίες λίστες παρακολούθησης που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Seismic behavior and assessment of reinforced concrete elements with brittle details & retrofitting using engineered cementitious composites 

  Ioannou, Anthos I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-08-23)
  Το αντικείμενο της σεισμικής αποτίμησης υφιστάμενων κατασκευών και της αντιμετώπισης του σεισμικού κινδύνου που αυτές εκπροσωπούν για τον ευρύτερο πληθυσμό και την οικονομία ετέθη σε προτεραιότητα μετά από τους σεισμούς ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Evaluation of the efficiency of the combination of a membrane bioreactor with selected advanced oxidation processes for the removal of antibiotic-related microcontaminants 

  Karaolia, Popi A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-04)
  H διατριβή είχε ως στόχο τη διερεύνηση τρεχόντων ερωτημάτων σχετικά με την αποτελεσματική επεξεργασία των αστικών λυμάτων που προορίζονται για απόρριψη στο περιβάλλον ή για επαναχρησιμοποίηση. Συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Online traffic maps to human mobility patterns: analysing and visualising spatio-temporal dynamics in urban areas 

  Gkania, Vana A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-12)
  Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι μετακινούνται μέσα στον αστικό χώρο μαζί με τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται σε αυτό απασχόλησε έντονα πλήθος ερευνητών σε διάφορους επιστημονικούς τομείς όπως, η ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Μελέτη επίδρασης της διόγκωσης/συρρίκνωσης των αργίλων στην ανάλυση και σχεδιασμό γενικών κοιτοστρώσεων 

  Λαζάρου, Γεωργία Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-12)
  Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετάται η επίδραση της διογκωσιμότητας των αργιλικών εδαφών στα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται σε γενικές κοιτοστρώσεις. Τα διογκώσιμα εδάφη εξακολουθούν να είναι πηγή προβλημάτων σε ...
 • Doctoral Thesis  

  Συμπεριφορά κατασκευών υπό τυχηματικές δράσεις και επισκευή με προηγμένα υλικά και τεχνολογίες 

  Μηνά, Άννα Λ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-09)
  Οι υφιστάμενες κατασκευές δεν είναι διαστασιολογημένες έναντι τυχηματικών δράσεων. Ο όρος τυχηματικές δράσεις αφορά φορτία από μη αναμενόμενο αίτιο όπως εκρήξεις, κρουστικά φορτία από βλήματα κτλ., τα οποία δεν προβλέπονται ...
 • Doctoral Thesis  

  Structural integrity of offshore pipelines crossing active faults 

  Triantafyllaki, Aikaterini E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-04)
  Με κίνητρο την αυξανόμενη ζήτηση για νέα μεγάλα έργα υπεράκτιων αγωγών φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο, η παρούσα διατριβή εξετάζει την επίδοση αγωγών μερικώς βυθισμένων εντός τους θαλάσσιου πυθμένα σε περιοχές που είναι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Synthesis of disaggregate mobility information from aggregate origin-destination matrices : a graph-theoretical and combinatorial optimisation approach 

  Ballis, Theocharis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-12)
  Τα μητρώα Προέλευσης-Προορισμού (ΠΠ) αποτελούν ένα αναντικατάστατο μέσο αναπαράστασης της ζήτησης για μετακινήσεις, ικανό να αποτυπώσει με συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο τον συνολικό όγκο μετακινήσεων τόσο στον χώρο ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Regional spatio-temporal explanatory modelling of macroscoping transportation information for supporting decision-making process 

  Nikolaou, Paraskevas N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-12)
  Οι μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας σε πολλές πτυχές, από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις έως τις οικονομικές συναλλαγές των παγκόσμιων κοινοτήτων. Η μελέτη ενός φαινομένου μεταφοράς απαιτεί μια σειρά από ενέργειες που είναι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Modeling the behavior of shear-critical reinforced concrete columns under lateral loads 

  Megalooikonomou, Konstantinos G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-12)
  Το σύγχρονο δομημένο περιβάλλον στα αστικά κέντρα της Μεσογείου κυριαρχείται από κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος (Ο.Σ.) είτε αποτελούμενα από μικτό σύστημα φερόντων στοιχείων, είτε αμιγώς πλαισιακού τύπου. Περίπου το 70% ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Internal curing of concrete using highly absorptive normal weight aggregates 

  Savva, Pericles A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-05)
  Το βασικότερο αρνητικό αποτέλεσμα της ενυδάτωσης του τσιμέντου είναι η συρρίκνωση του υλικού. Οι λόγοι οι οποίοι συντελούν σε αυτό το φαινόμενο είναι πολλοί και αλληλένδετοι. Στις περιπτώσεις όπου το τσιμέντο ενυδατώνεται ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Statistical assessment and probabilistic prediction of bridge deterioration using structural condition recordings 

  Alogdianakis, Filippos D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-01)
  Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά για τη συντήρηση των γηρασκουσών γεφυρών ανά τον κόσμο. Η αξιόπιστη εκτίμηση του ρυθμού φθοράς και της διάρκειας ζωής των γεφυρών αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για τον ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Pavement monitoring utilizing smartphones, vibration sensors and pattern recognition for the detection and classification of roadway pavement anomalies 

  Kyriakou, Charalambos S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-12)
  Η συστηματική διαχείριση των οδοστρωμάτων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς η επιφάνειά τους εξακολουθεί να αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου και ταυτόχρονα τα επίπεδα του προϋπολογισμού να μειώνονται, εξαιτίας ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Roadway pavement condition assessment utilizing computer vision, machine learning and entropy 

  Hadjidemetriou, Georgios M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-12)
  Οι δρόμοι, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των μεταφορικών συστημάτων, επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνική πρόοδο και την ευημερία, εξυπηρετώντας την κινητικότητα και συμβάλλοντας στην παραγωγικότητα. Παρά την ...

View more