Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2001 και σήμερα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 1. Τμήμα Αρχιτεκτονικής, 2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 4. Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Η Σχολή υποδέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2003 και είχε τους πρώτους της απόφοιτους τον Ιούνιο του 2007. Το φθινόπωρο του 2003, η Σχολή ξεκίνησε τα πρώτα διδακτορικά προγράμματα και το φθινόπωρο του 2004 τα πρώτα προγράμματα επιπέδου Μάστερ. Επί του παρόντος, και τα τέσσερα τμήματα της Σχολής προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Από την ίδρυσή της, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επεκταθεί ταχύτατα, προσλαμβάνοντας νέους ακαδημαΐκούς και επιδεχόμενη συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς φοιτητών. Κατά τη φάση ανάπτυξης, η Σχολή δημιούργήσε εργαστήρια και τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη της αποστολής της. Η επέκταση αυτή περιλάμβανε και τη δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε "Μηχανική Πετρελαίου» και σε «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό", καθώς και τη δημιουργία των τεσσάρων διεπιστημονικών ερευνητικών κέντρων: την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας, FOSS, το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων, KOIOS, την Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας, και το Διεθνές Κέντρο Έρευνας Νερού, NIREAS. Τα Τμήματα και τα Κέντρα της Σχολής έχουν να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες στην προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστικών επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την έρευνα υψηλής ποιότητας, τη διδασκαλία και την ευρυμάθεια, με σκοπό να γίνουμε μια από τις κορυφαίες Πολυτεχνικές Σχολές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που να εκτιμάται σε τοπικό επίπεδο και να αναγνωρίζεται διεθνώς για τα υψηλά πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Everyday public spaces in urban neighborhoods : the case of Limassol 

  Anaxagorou, Glykeria Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-04)
  Οι πόλεις και η μορφή που σχηματίζουν αποτελεί βασικό αντικείμενο μελέτης σε διάφορους κλάδους. Αν και οι πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο διαφέρουν ως προς την κοινωνική και χωρική τους δομή, είναι γνωστό ότι οι δημόσιοι χώροι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Κτιριακή ενσωμάτωση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων : διερεύνηση σε όλες τις κλίμακες σχεδιασμού για εξασφάλιση της βιώσιμης ενσωμάτωσής τους σε ενεργητικό και παθητικό επίπεδο, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

  Βασιλειάδης, Κωνσταντίνος Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-05)
  Το ενεργειακό ζήτημα βρίσκεται στο προσκήνιο των συζητήσεων, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), όσο και ευρύτερα στον κόσμο. Αιχμή του δόρατος των συζητήσεων αποτελεί η Δράση για το Περιβάλλον (Climate Action) της Ε.Ε. και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ενοποιημένη διαδικασία σχεδιασμού και ρομποτικής κατασκευής εφελκυόμενων ελαστικών πλεγμάτων 

  Τρύφωνος, Γιώργος Τ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-12)
  Στις μέρες μας, οι δυνατότητες των μέσων ψηφιακού σχεδιασμού και ρομποτικής κατασκευής επιτρέπουν τη χρήση νέων υλικών για την παραγωγή σύνθετων δομών, κάτι το οποίο παλαιότερα θα προκαλούσε ασάφειες και ανακρίβειες κατά ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Rebooting architectural practi c/s e : generating inter[actions] in between 

  Christou, Natasa T. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-05)
  Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να διερευνήσει τις προοπτικές του Αρχιτέκτονα σήμερα. Επί του παρόντος, τα θεμέλια με τα οποία εξελίσσεται η οικονομία μας, αλλάζουν ριζικά. Η δύναμη της αγοράς μεταβάλλεται από δημοκρατικές ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Hybrid cable bending-active structures 

  Alexandrou, Kristis C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-05)
  Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας της Προσαρμοστικής Αρχιτεκτονικής με έμφαση στη στατική επάρκεια, στις μεταβαλλόμενες μορφολογικές ικανότητες και στην εναλλακτική σχεδιαστική προσέγγιση για ελεύθερη μορφή, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Internal curing of concrete using highly absorptive normal weight aggregates 

  Savva, Pericles A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-05)
  Το βασικότερο αρνητικό αποτέλεσμα της ενυδάτωσης του τσιμέντου είναι η συρρίκνωση του υλικού. Οι λόγοι οι οποίοι συντελούν σε αυτό το φαινόμενο είναι πολλοί και αλληλένδετοι. Στις περιπτώσεις όπου το τσιμέντο ενυδατώνεται ...
 • Doctoral Thesis  

  Statistical assessment and probabilistic prediction of bridge deterioration using structural condition recordings 

  Alogdianakis, Filippos D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-01)
  Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά για τη συντήρηση των γηρασκουσών γεφυρών ανά τον κόσμο. Η αξιόπιστη εκτίμηση του ρυθμού φθοράς και της διάρκειας ζωής των γεφυρών αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για τον ...
 • Doctoral Thesis  

  Characterization of the structural performance of strain-hardening fiber reinforced cementitious composites 

  Georgiou, Antroula V. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-05)
  H συνεχόμενη επέκταση του δομημένου περιβάλλοντος και η υιοθέτηση δυτικών προτύπων στον “αναπτυσσόμενο” κόσμο δημιουργούν νέα ζητήματα και ανάγκες σχετικά με την βιωσιμότητα του σκυροδέματος. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο ...
 • Doctoral Thesis  

  Pavement monitoring utilizing smartphones, vibration sensors and pattern recognition for the detection and classification of roadway pavement anomalies 

  Kyriakou, Charalambos S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-12)
  Η συστηματική διαχείριση των οδοστρωμάτων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς η επιφάνειά τους εξακολουθεί να αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου και ταυτόχρονα τα επίπεδα του προϋπολογισμού να μειώνονται, εξαιτίας ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Roadway pavement condition assessment utilizing computer vision, machine learning and entropy 

  Hadjidemetriou Georgios M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-12)
  Οι δρόμοι, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των μεταφορικών συστημάτων, επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνική πρόοδο και την ευημερία, εξυπηρετώντας την κινητικότητα και συμβάλλοντας στην παραγωγικότητα. Παρά την ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Understanding and modelling of multiscale phenomena in the urban atmosphere 

  Mouzourides, Petros A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-01)
  Η διατριβή αφορά τη μελέτη αλληλεπίδρασης μεταξύ των φυσικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα και παράλληλα η εισήγηση μεθόδων ώστε τα διάφορα προγνωστικά μοντέλα ατμοσφαιρικής ροής να μοντελοποιούν με συνεκτικό τρόπο αυτές τις ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Μελέτη φυσικο-μηχανικών ιδιοτήτων λεπτόκοκκων αδρανών υλικών και διερεύνηση της επίδρασής τους στις ιδιότητες των κονιαμάτων και του σκυροδέματος 

  Φούρναρη, Ρεβέκκα Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-01)
  Η κατασκευαστική βιομηχανία στην Κύπρο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες δραστηριότητες στο νησί, με μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία του τόπου. Τη μεγαλύτερη σε αναλογία πρώτη ύλη για την παρασκευή σκυροδέματος και κονιαμάτων ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  In silico studies for the prediction of regional aerosol deposition in the human airways 

  Koullapis, Pantelis G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-10)
  Η πρόβλεψη των χαρακτηριστικών της σωματιδιακής εναπόθεσης στους αεραγωγούς του ανθρωπίνου πνεύμονα αποτελεί χρήσιμη πληροφορία στην ανάπτυξη εισπνεόμενων φαρμάκων αλλά και για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη ...
 • Doctoral Thesis  

  Elucidation of the effects of solid stress on fibroblasts and cancer cells behavior in solid tumors 

  Kalli, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-04)
  Οι συμπαγείς καρκινικοί όγκοι αποτελούνται από καρκινικά και μη καρκινικά κύτταρα, όπως είναι οι ινοβλάστες και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, από την εξωκυττάρια μήτρα η οποία είναι ένα πλέγμα από πρωτεΐνες και ...
 • Doctoral Thesis  

  Computational and experimental analyses of cancer mechano-pathology 

  Voutouri, Chrysovalantis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-03)
  Οι όγκοι παράγουν μηχανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της εξέλιξης τους. Αυτές οι δυνάμεις είναι ικανές να συμπιέζουν αγγεία, μειώνοντας τα ποσοστά αιμάτωσης και οξυγόνου. Τόσο η μειωμένη αιμάτωση όσο και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Complex functional oxides for thermal management and resistive switching applications 

  Orfanidou, Charis M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-12)
  Η υψηλά απαιτητική βιομηχανία υπολογιστών για γρήγορη σμίκρυνση των επεξεργαστών και της μνήμης τους απαιτεί ηλεκτρονικές συσκευές γρήγορες, με το μικρότερο μέγεθος, με σταθερότητα και λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες. ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Numerical study of thermally-driven flows with variable properties 

  Demou, Andreas D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-07)
  Οι ροές φυσικής συναγωγής μπορούν να θεωρηθούν προσεγγιστικά ως ροές με σταθερές ιδιότητες μόνο όταν οι θερμοκρασιακές διαφορές είναι σχετικά μικρές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η προσέγγιση Oberbeck-Boussinesq ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  SEMIoTICS: Semantically-enhanced IoT-enabled Intelligent Control Systems 

  Milis, George M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-11)
  Αυτήν την εποχή, η ανθρωπότητα διανύει την επανάσταση του «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (Internet of Things - IoT). Εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 ο αριθμός των συνδεδεμένων στο διαδίκτυο συσκευών με δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων ...
 • Doctoral Thesis  

  Investigation of physiological variability effects on fMRI dynamic functional connectivity 

  Nikolaou, Foivia N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-04)
  Η λειτουργική μαγνητική νευροαπεικόνιση σε κατάσταση ηρεμίας (rs-fMRI) είναι μια ισχυρή και σύγχρονη μέθοδος λειτουργικής απεικόνισης του εγκεφάλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων που ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Distributed weight balancing in directed topologies 

  Rikos, Apostolos I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-05)
  Ένα κατανεμημένο σύστημα ή δίκτυο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο υποσυστημάτων που μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες μέσω διασυνδέσεων, οι οποίες αποτελούν μια κατευθυνόμενη τοπολογία επικοινωνίας. Τα κατανεμημένα ...

View more