Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2001 και σήμερα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 1. Τμήμα Αρχιτεκτονικής, 2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 4. Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Η Σχολή υποδέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2003 και είχε τους πρώτους της απόφοιτους τον Ιούνιο του 2007. Το φθινόπωρο του 2003, η Σχολή ξεκίνησε τα πρώτα διδακτορικά προγράμματα και το φθινόπωρο του 2004 τα πρώτα προγράμματα επιπέδου Μάστερ. Επί του παρόντος, και τα τέσσερα τμήματα της Σχολής προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Από την ίδρυσή της, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επεκταθεί ταχύτατα, προσλαμβάνοντας νέους ακαδημαΐκούς και επιδεχόμενη συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς φοιτητών. Κατά τη φάση ανάπτυξης, η Σχολή δημιούργήσε εργαστήρια και τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη της αποστολής της. Η επέκταση αυτή περιλάμβανε και τη δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε "Μηχανική Πετρελαίου» και σε «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό", καθώς και τη δημιουργία των τεσσάρων διεπιστημονικών ερευνητικών κέντρων: την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας, FOSS, το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων, KOIOS, την Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας, και το Διεθνές Κέντρο Έρευνας Νερού, NIREAS. Τα Τμήματα και τα Κέντρα της Σχολής έχουν να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες στην προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστικών επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την έρευνα υψηλής ποιότητας, τη διδασκαλία και την ευρυμάθεια, με σκοπό να γίνουμε μια από τις κορυφαίες Πολυτεχνικές Σχολές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που να εκτιμάται σε τοπικό επίπεδο και να αναγνωρίζεται διεθνώς για τα υψηλά πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  Fate of antibiotic resistance determinants during conventional and advanced wastewater treatment and in the wastewater-soil-plant continuum during irrigation with reclaimed water 

  Iakovides, Iakovos C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-09-01)
  Η διδακτορική αυτή διατριβή είχε ως στόχο τη δημιουργία νέας γνώσης αναφορικά με τη διάδοση ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος (CECs) και μικροβιολογικών παραγόντων που αφορούν την ανθεκτικότητα στην αντιβίωση (AMR) στο ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  A data-drive day-ahead and intraday photovoltaic power production forecasting methodology 

  Theocharidis, Spyros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-11-21)
  The global installed capacity of grid-connected photovoltaic (PV) systems is rapidly increasing and due to their dependence on weather conditions, the electricity injected to the grid is intermittent with a negative impact ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Pulsed laser deposition as a single deposition method for the fabrication of Cu(In,Ga)Se2-based solar cells: growth and characterization of the constituent layers 

  Nicolaou, Christiana G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-10)
  The need for environmentally friendly energy sources seems to be imperative as the limited availability of fossil fuels and the detrimental effects of greenhouse gases on the environment are becoming apparent. Harvesting ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Wireless Information and Power Transfer in Beyond 5G Networks 

  Goudeli, Eleni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-09-02)
  In the new era of the Internet of Things (IoT) and wireless sensor networks, wireless power transfer (WPT) has been recognized as a promising technology to overcome the critical challenge of supplying power, remotely and ...
 • Doctoral Thesis  

  Αdobe bricks from built heritage to contemporary sustainable architecture. Εxperimental investigation and proposals for site- and use-specific applications 

  Costi de Castrillo, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην παραγωγή βελτιστοποιημένων, μη σταθεροποιημένων και μη συμπιεσμένων ωμοπλίνθων, με άχυρο και πριονίδι (30% μέχρι 70%, κατ’ όγκο). Oι ωμόπλινθοι ήταν ένα από τα πιο ευρέως ...
 • Doctoral Thesis  

  Tackling antibiotics, antibiotic resistance determinants, pathogenic microbes and toxicity in urban wastewater: A multi-barrier technological approach 

  Michael, Stella G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-07)
  Sustainable wastewater disposal and reuse is of utmost importance for environmental protection. Safeguarding the receiving aquatic and terrestrial environment requires minimization and removal of both chemical contaminants ...
 • Doctoral Thesis  

  Analytical monitoring system for the reliable diagnosis of failures in grid-connected photovoltaic systems 

  Livera, Andreas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-09)
  Κατά την τελευταία δεκαετία, η έρευνα στον τομέα των φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων έχει επικεντρωθεί σε μεθόδους που αποσκοπούν στην αύξηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης των ΦΒ εγκαταστάσεων. Αρκετή έρευνα έχει διεξαχθεί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Seismic behavior and assessment of reinforced concrete elements with brittle details & retrofitting using engineered cementitious composites 

  Ioannou, Anthos I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-08-23)
  Following the seismic events of the 1990s, which caused significant damage to large urban centers, seismic evaluation of existing structures and the management of the seismic risk they represent for the safety of the ...
 • Doctoral Thesis  

  Η σημασία του χώρου και ο ρόλος του σχεδιασμού σε διαφιλονικούμενα αστικά περιβάλλοντα: Η περίπτωση της Αμμοχώστου 

  Χριστοδούλου, Νεκτάριος Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12)
  Τι καθιστά την Αμμόχωστο διαφιλονικούμενη πόλη; Ποιες οι χωρικές και κοινωνικές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη; Πώς το πολιτικό πρόβλημα του νησιού εγγράφεται στον αστικό ιστό της πόλης; Τι είναι διατεθειμένοι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Numerical simulations of turbulent particle-laden flows with regard to coastal flows and sediment transport 

  Fonias, Efstratios N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12)
  Στην παρούσα διατριβή, το γενικό φαινόμενο της μεταφοράς ιζήματος θα μελετηθεί ενδελεχώς. Ειδικό ενδιαφέρον θα δοθεί στις αριθμητικές προσομοιώσεις τυρβωδών ροών με σωματίδια ως κομμάτι των εφαρμογών μεταφοράς ιζήματος. Η ...
 • Doctoral Thesis  

  Natural ventilation as a passive cooling strategy of vernacular buildings in historic urban centres in the Mediterranean climate 

  Thravalou, Stavroula Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12)
  Η παρούσα διατριβή διερευνά το φυσικό αερισμό ως στρατηγική παθητικού δροσισμού, η οποία εφαρμόζεται σε αστικά παραδοσιακά κτίρια υψηλής θερμικής μάζας, στο κλίμα της Μεσογείου. Η καινοτόμος προσέγγιση που υιοθετείται αφορά ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Multi-bacteria, multi-antibiotic, testing using Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) for Urinary Tract Infection (UTI) diagnosis / Katerina Hadjigeorgiou 

  Hadjigeorgiou, Katerina P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-05)
  Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάπτυξη μίας γρήγορης και αξιόπιστης μεθόδου, βασισμένης στην Ενισχυμένη Φασματοσκοπία Ράμαν, η οποία (i) θα προσδιορίζει αν ένα δείγμα είναι “θετικό” ή “αρνητικό” για ουρολοίμωξη, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Evaluation of the efficiency of the combination of a membrane bioreactor with selected advanced oxidation processes for the removal of antibiotic-related microcontaminants 

  Karaolia, Popi A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-04)
  H διατριβή είχε ως στόχο τη διερεύνηση τρεχόντων ερωτημάτων σχετικά με την αποτελεσματική επεξεργασία των αστικών λυμάτων που προορίζονται για απόρριψη στο περιβάλλον ή για επαναχρησιμοποίηση. Συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Online traffic maps to human mobility patterns: analysing and visualising spatio-temporal dynamics in urban areas 

  Gkania, Vana A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-12)
  Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι μετακινούνται μέσα στον αστικό χώρο μαζί με τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται σε αυτό απασχόλησε έντονα πλήθος ερευνητών σε διάφορους επιστημονικούς τομείς όπως, η ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Μελέτη επίδρασης της διόγκωσης/συρρίκνωσης των αργίλων στην ανάλυση και σχεδιασμό γενικών κοιτοστρώσεων 

  Λαζάρου, Γεωργία Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-12)
  Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετάται η επίδραση της διογκωσιμότητας των αργιλικών εδαφών στα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται σε γενικές κοιτοστρώσεις. Τα διογκώσιμα εδάφη εξακολουθούν να είναι πηγή προβλημάτων σε ...
 • Doctoral Thesis  

  Συμπεριφορά κατασκευών υπό τυχηματικές δράσεις και επισκευή με προηγμένα υλικά και τεχνολογίες 

  Μηνά, Άννα Λ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-09)
  Οι υφιστάμενες κατασκευές δεν είναι διαστασιολογημένες έναντι τυχηματικών δράσεων. Ο όρος τυχηματικές δράσεις αφορά φορτία από μη αναμενόμενο αίτιο όπως εκρήξεις, κρουστικά φορτία από βλήματα κτλ., τα οποία δεν προβλέπονται ...
 • Doctoral Thesis  

  Robustness and reliability of Electrical Impedance Tomography measurements in the neonatal intensive care unit 

  Sophocleous, Louiza G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-05)
  Κάθε χρόνο, 15 εκατομμύρια μωρά γεννιούνται πρόωρα και σημαντικά αναπνευστικά προβλήματα επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή εξέλιξη τους από την εμβρυϊκή στη νεογνική ηλικία, λόγω της μη ολοκλήρωσης της εξέλιξης του πνεύμονα ...
 • Doctoral Thesis  

  Provisioning meets security in next generation Optical Networks 

  Savva, Giannis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05-09)
  To keep up with the exponential growth of demands with high bit rates, elastic optical networks (EONs) were proposed, that use orthogonal frequency division multiplexing to provide efficient spectrum utilization through ...
 • Doctoral Thesis  

  Lithionic two-terminal resistive switching devices with bioinspired synaptic functionalities and analog memory 

  Ioannou, Panagiotis S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05)
  Η παρούσα Διδακτορική Εργασία εστιάζεται στο υλικό LiCoO2, και την ιδιότητα του να μεταπίπτει σε αντιστρεπτό μετασχηματισμό μονωτή-μετάλλου, διαμέσου αντιδράσεων απολιθίωσης και λιθίωσης. Την τελευταία δεκαετία, η ιδιότητα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  P-type half-Heusler and Bismuth-Telluride thermoelectric materials 

  Ioannou, Ioanna A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05)
  Half-Heusler (HH) compounds were recently identified as promising thermoelectric materials for medium-high temperature range applications ( ZTmax(1200K)~1.5 for the p-type FeNbSb, ZTmax(700K)~1.5 for the n-type (Ti,Zr,Hf)NiSn ...

View more