• Doctoral Thesis  Open Access

   High quality test pattern generation techniques for digital VLSI circuits 

   Neophytou, Stelios N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-04)
   Η εξέλιξη της τεχνολογίας ολοκλήρωσης επέτρεψε την υλοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (μικροτσίπ) με εκπληκτικές δυνατότητες. Η δραματική αύξηση της πολυπλοκότητας των ολοκληρωμένων, πολλές φορές δυσανάλογα ως προς το ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Distributed event detection and localization in wireless sensor networks 

   Michaelides, Michalis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-05)
   Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην κατανεμημένη ανίχνευση και εντοπισμό της εστίας ενός συμβάντος σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ). Οι κόμβοι αισθητήρες είναι συνήθως μικρές σε μέγεθος, απλές και φτηνές συσκευές, η ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Investigation of the response and behaviour of ancient columns and colonnades under seismic excitations using the discrete element method 

   Papaloizou, Loizos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-05)
   Η διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς αρχαίων μνημειακών κατασκευών με σπονδυλωτούς κίονες παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον αφού η απόκρισή τους περιέχει εξαιρετικά σύνθετα φαινόμενα λικνισμού και ολισθήσεων. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Novel hybrid optimization methods for the solution of the economic dispatch of generation in power systems 

   Ciornei, Irina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-05)
   Η οικονομική κατανομή της παραγωγής στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα βελτιστοποίησης, τόσο για τις εταιρείες παραγωγής οι οποίες ανταγωνίζονται στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Investigation of earthquake-induced poundings of seismically isolated buildings 

   Polycarpou, Panayiotis Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-08)
   Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, διερευνώνται, μέσω αριθμητικών προσομοιώσεων και παραμετρικών αναλύσεων, οι επιπτώσεις πιθανών συγκρούσεων κατά τη σεισμική απόκριση σεισμικώς μονωμένων κτιρίων. Συγκρούσεις μπορούν να ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Electronic particle manipulation : numerical simulation and device design 

   Loucaides, Neophytos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-09)
   Αυτή η Διατριβή ασχολείται με την προσομοίωση συσκευών οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνικές Ηλεκτροκινητικής Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΗΕΡ) για τη διαχείριση μικρο- και νανο-σωματιδίων. Οι προσομοιώσεις αυτές είναι αναγκαίες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   QoS provisioning in Queueing Systems: a perturbation analysis of stochastic fluid models approach 

   Markou, Michael M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-11)
   Έχοντας ως κίνητρο την παροχή Ποιότητας Υπηρεσιών (ΠΥ) σε Δίκτυα Επικοινωνιών, η Διατριβή αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη πλαισίου για δυναμικό έλεγχο των παραμέτρων σε συστήματα ουρών ούτως ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη ΠΥ. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Generalized robust estimation for a class of systems 

   Socratous, Yiannis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2010-10)
   Μία από τις πιο κοινές εργασίες στην επεξεργασίας σήματος, η οποία προκύπτει σε διάφορες εφαρμογές, είναι η εκτίμηση ενός σήματος από μια μέτρηση που υπόκειται σε θόρυβο. Τις περισσότερες φορές ανακριβής γνώση των εκ των ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Καινοτόμες μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων πολιτικής μηχανικής και διοίκησης έργων με βάση τη θεωρία της εντροπίας 

   Μιχαηλίδου-Καμένου, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2010-12)
   Η διατριβή αυτή αποσκοπεί στην μελέτη της χρήσης της Εντροπίας και στην ανάδειξη της ως μίας καινοτόμου μεθόδου επίλυσης προβλημάτων Πολιτικής Μηχανικής και Διοίκησης ΄Εργων. Η Εντροπία αποτελεί τη μαθηματική ποσοτικοποίηση ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Synthesis, characterization and applications of novel magneto-responsive and pH-responsive polymer-based materials 

   Papaphilippou, Petri Chr. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2010-12)
   Η παρούσα εργασία στοχεύει κυρίως στην σύνθεση και χαρακτηρισμό καινοτόμων μαγνητο-αποκρινόμενων υλικών και νανομεταφορέων φαρμάκων με ικανότητα απόκρισης σε μεταβολές στο pH. Μία νέα σειρά αδρομερών συμπολυμερών του τύπου ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A bioinspired system for acoustic scene analysis 

   Garreau, Guillaume F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-03)
   Η ακουστική ανάλυση χωρικού πεδίου είναι ένα αχανές ερευνητικό πεδίο το οποίο πα- ραδοσιακά επικεντρώνεται στην αναγνώριση του ήχου στο ακουστικό φάσμα καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Fault diagnosis and security monitoring in water distribution systems 

   Eliades, Demetrios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Στη διατριβή αυτή διατυπώνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο κατάλληλο για τη διάγνωση σφαλμάτων και τον έλεγχο ασφάλειας σε συστήματα διανομής νερού. Κατ' αρχάς, παρουσιάζεται μια διατύπωση του προβλήματος παρακολούθησης και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A haptic-interface based system for the upper-limb rehabilitation of people with multiple sclerosis 

   Xydas, Evagoras G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Για να παρέχει πλήρη και εξειδικευμένη θεραπεία για τα άτομα με πολύπλοκες νευρολογικές βλάβες, όπως είναι τα άτομα με ΣΚΠ, ένα σύστημα αποκατάστασης θα μπορούσε να εκμεταλλεύεται την ικανότητα των ρομποτικών συστημάτων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Modelling of fluid driven fractures in cohesive poroelastoplastic formations 

   Sarris, Ernestos N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Το πρόβλημα της υδραυλικής ρωγμής συναντάται στη τεχνική της υδραυλικής θραύσης, που εφαρμόζεται από την πετρελαϊκή βιομηχανία για την αύξηση της ανάκτησης υδρογονανθράκων. Κατά την εφαρμογή της τεχνικής, προσοχή δίδεται ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Collaborative area monitoring using wireless sensor networks with stationary and mobile nodes 

   Lambrou, Theofanis P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Αυτή η διατριβή εξετάζει τα προβλήματα σχεδιασμού διαδρομών για την βελτίωση της κάλυψης και του εντοπισμού γεγονότων σε μικτά δίκτυα αισθητήρων που αποτελούνται από σταθερούς και κινητούς κόμβους αισθητήρων. Τέτοια μικτά ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Heterogeneous photocatalysis, sonolysis and sonophotocatalysis for the removal of selected pharmaceutical compounds from aqueous matrices 

   Achilleos, Antigoni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   H έρευνα αυτή επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη τεχνολογιών προχωρημένης χημικής οξείδωσης (ετερογενούς φωτοκατάλυσης, εφαρμογή υπερήχων και σονοφωτοκατάλυσης) για την διερεύνηση της ικανότητας διάσπασης / οξείδωσης / απομάκρυνσης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Organic-inorganic hybrid materials combining metal nanoparticles and functional amphiphilic diblock copolymers. Synthesis, characterization and experimental investigation of their nonlinear optical properties 

   Demetriou, Maria G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-12)
   Η παρούσα εργασία στοχεύει κυρίως στη σύνθεση, χαρακτηρισμό και μελέτη των μη-γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων καινοτόμων οργανικών-ανόργανων υβριδικών υλικών βασισμένων σε λειτουργικά αδρομερή συμπολυμερή και νανοσωματίδια ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   On-line partial discharge source identification in medium and high voltage cable networks 

   Evagorou, Demetres A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-12)
   Η παρακολούθηση για ύπαρξη Μερικών Ηλεκτρικών Εκκενώσεων (ΜΗΕ) σε πραγματικές συνθήκες προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του διηλεκτρικού των υπογείων καλωδίων μεταφοράς και διανομής και συνεπώς βρίσκεται ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A wearable, multimodal, vitals acquisition unit for intelligent field triage 

   Beck, Christoph (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-01)
   Οι φυσικές καταστροφές ή οι καταστροφές που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλου αριθμού ανθρωπίνων ζωών, συναντούν συνήθως δύσκολες προκλήσεις. Η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Nematic liquid crystal film in the presence of corrosion as a novel method for corrosion sensing 

   Kossivas, Fotios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-01)
   Όπως είναι γνωστό, η ανάγκη για την ανίχνευση της οξείδωσης είναι σημαντική αναλογιζόμενοι το υψηλό οικονομικό κόστος, τους ανθρώπινους τραυματισμούς και την μόλυνση που διεθνώς αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο λόγω της ύπαρξης ...