• Doctoral Thesis  Open Access

   Accelerating bioinformatics and biomedical applications via massively parallel and reconfigurable systems 

   Papadopoulos, Agathoklis I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-12)
   Οι συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω καλύτερων τεχνικών διάγνωσης, παρακολούθησης και θεραπείας και κατά συνέπεια της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου της σύγχρονης κοινωνίας, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Accelerating CFD simulations of two-fluid flows : application in numerical wave tanks 

   Frantzis, Charalambos M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-12)
   Η κατανόηση κυματογενών ροών και η αλληλεπίδρασή τους με κατασκευές στο παράκτιο και ωκαιάνειο/υπεράκτιο περιβάλλον είναι αρκετά σημαντική, για την επίτευξη αποτελεσματικότερων σχεδιασμών. Η μελέτη πολύπλοκων προβλημάτων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Active pharmaceutical ingredients in aqueous matrices : an integrated approach for assessing effects 

   Vasquez, Marlen Ines (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-12)
   Η παρουσία ενεργών φαρμακευτικών συστατικών (ΕΦΣ) στο περιβάλλον είναι αποδεδειγμένη από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και οφείλεται στη δυσκολία απομάκρυνσης τους στους βιολογικούς σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων. Οι δυνητικές ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Adaptable dual control systems 

   Sophocleous-Lemonari, Tonia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-09)
   Η προσθήκη δευτερευόντων μελών εντός της πρωτεύουσας πλαισιακής κατασκευής για τη σύνθεση δυαδικών συστημάτων έναντι στατικών φορτίων έχει αποδειχθεί ότι υπερτερεί ως προς τη μείωση του ίδιου βάρους της κατασκευής, την ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Advanced systems for the enhancement of the environmental performance of wineries - wastewater purification combining biological, advanced chemical and reverse osmosis treatment 

   Ioannou, Lida A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-12)
   Η ταυτόχρονη παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων οργανικών και ανόργανων ενώσεων, καθώς και η διαχρονική διακύμανση των συγκεντρώσεων τους που παρατηρείται σε κάθε οινοποιείο, αλλά και από οινοποιείο σε οινοποιείο, καθιστά την ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   An algorithm agnostic framework for the evaluation and learning of robust classifiers for data under uncertainty 

   Charalambous, Elisavet A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-05)
   Η Μηχανική Εκμάθηση (ΜΕ) χρησιμοποιείται σε αυξανόμενο αριθμό προβλημάτων εξαιτίας των δυνατοτήτων ταξινόμησης και ομαδοποίησης, σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην επιστήμη, τη μηχανική, τις κοινωνικές επιστήμες και τις ...
  • Doctoral Thesis  

   Analytical monitoring system for the reliable diagnosis of failures in grid-connected photovoltaic systems 

   Livera, Andreas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-09)
   Κατά την τελευταία δεκαετία, η έρευνα στον τομέα των φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων έχει επικεντρωθεί σε μεθόδους που αποσκοπούν στην αύξηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης των ΦΒ εγκαταστάσεων. Αρκετή έρευνα έχει διεξαχθεί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Assessing educational environments : a temporal socio-spatial approach to lower secondary school buildings in Cyprus 

   Psathiti, Chrystala Z. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12)
   Η έρευνα αυτή ασχολείται με την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος και των σχολικών πρακτικών. Επιδιώκει να κατανοήσει και να αναλύσει το σχολικό περιβάλλον και να εντοπίσει το ρόλο της χωρικής ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Asynchronous chiplets for reconfigurable metasurfaces 

   Petrou, Loukas P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-24)
   Τα μεταϋλικά είναι τεχνητές κατασκευές που επιτρέπουν αφύσικες ηλεκτρομαγνητικές λειτουργίες, εξαιτίας της ικανότητάς τους να επεξεργάζονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οι μεταεπιφάνειες είναι οι δισδιάστατες εκδόσεις μεταϋλικών, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Average Consensus Enhancements for Distributed Stopping and Privacy Enforcement 

   Manitara, Nikolas E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-05)
   In this thesis, we study important extensions to the problem of distributed average consensus in multi-agent systems. Distributed average consensus is a problem where each node (agent) has some initial value and the nodes ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A bioinspired system for acoustic scene analysis 

   Garreau, Guillaume F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-03)
   Η ακουστική ανάλυση χωρικού πεδίου είναι ένα αχανές ερευνητικό πεδίο το οποίο πα- ραδοσιακά επικεντρώνεται στην αναγνώριση του ήχου στο ακουστικό φάσμα καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Characterization of the structural performance of strain-hardening fiber reinforced cementitious composites 

   Georgiou, Antroula V. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-05)
   H συνεχόμενη επέκταση του δομημένου περιβάλλοντος και η υιοθέτηση δυτικών προτύπων στον “αναπτυσσόμενο” κόσμο δημιουργούν νέα ζητήματα και ανάγκες σχετικά με την βιωσιμότητα του σκυροδέματος. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Climate Change Resilience of Educational Premises in Cyprus: An Examination of Retrofit Approaches and Their Implications on Indoor Comfort Conditions and Energy Performance 

   Heracleous, Chryso G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-04)
   H ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και η επιτακτική ανάγκη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα κτίρια, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες σχετικά με την άνεση των χρηστών εντός των κτιρίων λόγω της ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Collaborative area monitoring using wireless sensor networks with stationary and mobile nodes 

   Lambrou, Theofanis P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Αυτή η διατριβή εξετάζει τα προβλήματα σχεδιασμού διαδρομών για την βελτίωση της κάλυψης και του εντοπισμού γεγονότων σε μικτά δίκτυα αισθητήρων που αποτελούνται από σταθερούς και κινητούς κόμβους αισθητήρων. Τέτοια μικτά ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Collective intelligence networks : the case of Europan architectural competition platform 

   Kalnis, Grigorios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-12)
   Η έννοια της συλλογικής νοημοσύνης χαράσσει νέες κατευθύνσεις ως προς τον τρόπο προσέγγισης πολλών σύγχρονων θεμάτων πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής φύσης, αποδίδοντας μεγάλη έμφαση στις δυναμικές σχέσεις που ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Complex functional oxides for thermal management and resistive switching applications 

   Orfanidou, Charis M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-12)
   Η υψηλά απαιτητική βιομηχανία υπολογιστών για γρήγορη σμίκρυνση των επεξεργαστών και της μνήμης τους απαιτεί ηλεκτρονικές συσκευές γρήγορες, με το μικρότερο μέγεθος, με σταθερότητα και λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Computational and experimental analyses of cancer mechano-pathology 

   Voutouri, Chrysovalantis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-03)
   Οι όγκοι παράγουν μηχανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της εξέλιξης τους. Αυτές οι δυνάμεις είναι ικανές να συμπιέζουν αγγεία, μειώνοντας τα ποσοστά αιμάτωσης και οξυγόνου. Τόσο η μειωμένη αιμάτωση όσο και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Continuous Structural Health Monitoring under varying environmental and operational conditions using wavelet transform modulus maxima decay lines similarity 

   Tjirkallis, Andreas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-12)
   Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη και χρήση συστημάτων παρακολούθησης ομαλής λειτουργίας διαφόρων μηχανολογικών συστημάτων και κατασκευών. Στην πραγματικότητα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Converged optical access networks for mobile blackhaul 

   Christodoulou, Chrysovalanto Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-12)
   Τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για δίκτυα πρόσβασης μεγάλης χωρητικότητας αυξάνεται συνεχώς, οπότε οι πάροχοι υπηρεσιών ψάχνουν πάντοτε για αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις για την αρχιτεκτονική των δικτύων πρόσβασης, ...
  • Doctoral Thesis  

   Critical infrastructures fault diagnosis and interdependency modeling : a hybrid systems approach 

   Heracleous, Constantinos Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-05)
   Τα κρίσιμα συστήματα υποδομής, όπως τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τα συστήματα παροχής νερού, παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ποιότητας ...