Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Η έρευνα έχει κεντρική θέση στις δραστηριότητες του Τμήματος. Το όραμα του τμήματος είναι η δημιουργία ενός παραγωγικού περιβάλλοντος, στο οποίο διεξάγεται έρευνα και διδασκαλία πολύ υψηλής ποιότητας.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Degradation rate estimation in photovoltaics 

  Phinikarides, Alexander M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-05-09)
  Η πρόοδος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία κατασκευής φωτοβολταϊκών (ΦΒ) πλαισίων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του σταθμισμένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Δύο βασικοί παράγοντες που θα μειώσουν το ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Hidden implications of Net Energy Metering Practices : the cases of prosumers and storsumers 

  Nikolaidis, Alexandros I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-11-30)
  Η εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής του συμψηφισμού παραγωγής και κατανάλωσης βασίζεται στις διατιμήσεις λιανικής πώλησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα, οι συμψηφιζόμενοι καταναλωτές (ΣΚ), γνωστοί στη βιβλιογραφία ως prosumers, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  O/S-enabled on-line software-based self-test and recovery for resilient shared-memory multicore systems 

  Skitsas, Michael A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-12)
  Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, τα μεγέθη αποτύπωσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων συρρικνώνονται, τα τρανζίστορ γίνονται λιγότερο αξιόπιστα. Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, τα μελλοντικά συστήματα αναμένεται να είναι πιο ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  A real-time solution for intentional controlled islanding and restoration of power systems 

  Demetriou, Panayiotis K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-12)
  Παρά τις σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία, τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κλιμακωτές βλάβες που οδηγούν σε μεγάλης έκτασης συσκοτίσεις. Η ηθελημένη ελεγχόμενη νησιδοποίηση, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Optoelectronic characterization and luminescent coupling effects in multi-junction solar cells 

  Paraskeva, Vasiliki S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-03)
  Κατά την διάρκεια των περασμένων ετών, τα φωτοβολταϊκά έχουν επιδείξει μια ραγδαία εξέλιξη και ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών έχει αναδυθεί από τους κατασκευαστές. Τα φωτοβολταϊκά πρώτης γενεάς που βασίζονται στην τεχνολογία ...
 • Doctoral Thesis  

  Signal quality improvement and long-term heart-brain interactions in patients with epilepsy 

  Anastasiadou, Maria N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-03)
  Η επιληψία είναι μια ευρέως διαδεδομένη ασθένεια - όπου 5% των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο μπορεί να έχουν κρίσεις καθημερινά. Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 7.000-8.000 άτομα με επιληψία στην Κύπρο, εκ των οποίων περίπου ...
 • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

  State estimation in logical and stochastic discrete event systems 

  Keroglou, Christoforos E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-12)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τη διαδικασία της εκτίμησης κατάστασης (state estimation) σε πολύπλοκα διασυνδεδεμένα συστήματα, τα οποία μοντελοποιούνται σαν συστήματα διακριτών γεγονότων (discrete event systems) ή ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Fabrication and characterization of memristive devices for bioinspired applications 

  Kyriakides, Evripides Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-10)
  Οι συσκευές μνημοαντίστασης προτάθηκαν αξιωματικά το 1971 και απαντήθηκαν για πρώτη φορά το 2008, παρόλο που έχουν υπάρξει για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κυκλώματα προσομοίωσης συσκευών μνημοαντίστασης είχαν χτιστεί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Life-cycle loss evaluation and Total Ownership Cost of transformers in vertically-integrated and decentralized energy systems integrating renewable energy sources 

  Lazari, Antonis L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-04)
  Η οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης σε κάποιο μετασχηματιστή, βασισμένη στη μέθοδο Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας (ΣΚΙ - $), σκοπό έχει να επιδείξει τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες του αντίστοιχου μετασχηματιστή προς στον ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Design and analysis of novel routing protocols for vehicular delay tolerant networks 

  Stavrou, Demetris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-05)
  Τα κινούμενα ρομπότ, ως η μετέπειτα γενεά των βιομηχανικών ρομπότ που έχουν εκμοντερνίσει την βιομηχανία, έχουν εισαγάγει τεράστιες ευκαιρίες τεχνολογικής ανάπτυξης στον σύγχρονο κόσμο. Με εφαρμογές που εκτείνονται από το ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  A wearable, multimodal, vitals acquisition unit for intelligent field triage 

  Beck, Christoph (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-01)
  Οι φυσικές καταστροφές ή οι καταστροφές που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλου αριθμού ανθρωπίνων ζωών, συναντούν συνήθως δύσκολες προκλήσεις. Η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Extremum problems of directed information 

  Stavrou, Photios A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-05)
  Τα κλασσικά μέτρα θεωρίας της πληροφορίας που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του καναλιού και της συμπίεσης της πληροφορίας με απώλειες, ορίζονται μέσω της αμοιβαίας πληροφορίας. Για επικοινωνιακά ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Synchronization and control methods for advancing the grid side converter of Renewable Energy Sources 

  Hadjidemetriou, Lenos C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-05)
  Η αύξηση στην τιμή καθώς και το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ορυκτών καυσίμων έχουν εγείρει το ενδιαφέρον για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ειδικά όσο αφορά τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Design and analysis of novel routing protocols for vehicular delay tolerant networks 

  Sidera, Anna A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-09)
  Σε αυτή τη διατριβή προτείνουμε δύο πρωτόκολλα δρομολόγησης για ασύρματα δίκτυα με ανοχή στην καθυστέρηση. Στο πρώτο μέρος της διατριβής παρουσιάζουμε το πρωτόκολλο Delay Tolerant Firework Routing (DTFR), ένα πρωτόκολλο ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Real-time monitoring of power systems through a hybrid state estimator using synchronized measurements 

  Asprou, Markos Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
  Η εφαρμογή της τεχνολογίας συγχρονισμένων μετρήσεων (ΤΣΜ) συνέβαλε στην έναρξη μιας νέας εποχής για τις εφαρμογές που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Συγκεκριμένα, η ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Distributed fault tolerant control and communication for interconnected systems 

  Panagi, Panagiotis Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
  Ο έλεγχος πολύπλοκων συστημάτων μεγάλης κλίμακας με τη χρήση ενός κεντρικού ελεγκτή προϋποθέτει υψηλές υπολογιστικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις, γεγονός που καθιστά απαγορευτική την υλοποίηση τους στην πράξη. Ως εκ ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Design and implementation of quad-band microwave devices using the negative refractive index transmission-line technique 

  Papanastasiou, Andreas K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
  Ο όρος Μεταϋλικά, χρησιμοποιείται για την περιγραφή τεχνητών, σύνθετων, περιοδικών δομών με μέγεθος μικρότερο του μήκους κύματος, οι οποίες έχουν ασυνήθιστες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, δηλαδή ταυτόχρονα αρνητική (διηλεκτρική ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  High-performance, low-power integrated reference circuits and reference circuits for space applications 

  Andreou, Charalambos M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
  Στο πραγματικό κόσμο, η φύση όπως και η αντίληψη αλλά και η νόηση είναι κατεξοχήν αναλογικές διαδικασίες. Για να υπάρξει δυνατότητα αλλιλεπίδρασης μεταξύ του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου, είναι απαραίτητο οι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  PV system models for assessing the voltage quality behaviour of voltage quality behaviour of distribution grids in the presence of high PV penetration levels 

  Patsalides, Minas S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
  Τα τελευταία χρόνια, η αυξανόμενη ανησυχία για τις κλιματικές αλλαγές και η φιλελευθεροποίηση της αγοράς ενέργειας έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα σε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  A filtering approach for fault diagnosis of nonlinear uncertain systems 

  Keliris, Christodoulos K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-04)
  Αυτή η διατριβή προτείνει μια καινοτόμα μέθοδο διάγνωσης σφαλμάτων, μέσω γραμμικών φίλτρων, για μη γραμμικά συστήματα με μη ακριβή μοντελοποίηση και κάτω από την ύπαρξη θορύβου στις μετρήσεις. Στις περισσότερες πρακτικές ...

View more