Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής παρέχει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας με έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές της Μηχανικής, το οποίο προετοιμάζει τους αποφοίτους για ηγετικούς ρόλους σε έναν τεχνολογικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις και ραγδαίες αλλαγές. Η έρευνα και οι καινοτομίες επιτυγχάνονται σ' ένα περιβάλλον, το οποίο προάγει τη συνεργασία μεταξύ καθηγητών, φοιτητών, βιομηχανίας και ερευνητικών ιδρυμάτων. Το εκπαιδευτικό σύστημα στο Τμήμα είναι σχεδιασμένο όχι απλώς για να παρέχει στους αποφοίτους υψηλής ποιότητας παιδεία στους επιλεγόμενους τομείς σπουδών, αλλά, επίσης, για να δημιουργεί επιχειρηματικούς αποφοίτους, οι οποίοι θα έχουν αυτοπεποίθηση να προωθούν καινοτόμες ιδέες, με σκοπό να δημιουργήσουν στην Κύπρο μία νέα βιομηχανία βασισμένη στην υψηλή τεχνολογία.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  The mechanics of brain tissue in pathological conditions 

  Angeli, Stelios I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-12)
  Οι μηχανικές τάσεις είναι κεντρικής σημασίας στην ανάπτυξη των όγκων στον εγκέφαλο και στην ανταπόκριση τους κατά τη θεραπεία, εφόσον αυτοί περιτριγυρίζονται από ιστούς με μεγάλη διαφοροποίηση των μηχανικών τους ιδιοτήτων. ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Transport properties of thermoelectric Bi0.5Sb1.5Te3 thin films and bulk alloys 

  Symeou, Elli A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-12)
  Στις μέρες μας, ένα από τα πιο σημαντικά και πολυσυζητημένα προβλήματα είναι η κλιματική αλλαγή και κατά συνέπεια η υπερθέρμανση του πλανήτη αλλά και η ενεργειακή κρίση. Ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιείται ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Extensions to structure-based turbulence theory and models, with applications to internal and simple biological flows 

  Stylianou, Fotos S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-12)
  Η Θεωρία Δομής της Τύρβης (ΘΔΤ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μαθηματικό πλαίσιο, όπου η ποσοτικοποίηση των ποικίλων πτυχών των συνεκτικών δομών της τύρβης επιτυγχάνεται μέσω των Τανυστών Δομής της Τύρβης (ΤΔΤ). Αυτή η θεωρία ...
 • Doctoral Thesis  

  Re-engineering the tumor microenvironment to improve therapy 

  Mpekris, Fotios A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-10)
  Οι καρκινικοί όγκοι με την ανάπτυξη τους δημιουργούν εξωτερικές τάσεις οι οποίες προκαλούν παραμόρφωση στους ιστούς που τον περιβάλλουν και συμπιέζουν τα αιμοφόρα αγγεία και τα λεμφαγγεία. Με τη συμπίεση των λεμφαγγείων, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Structure-based turbulence models : inclusion of additional physics and development of improved engineering closures 

  Panagiotou, Constantinos F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-01)
  Τα δομικά μοντέλα (SBMs) περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δομή της τύρβης, πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται για τη σωστή πρόβλεψη των πολύπλοκων και ασταθών τυρβώδων ροών. Μολονότι τα δομικά μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Development and evaluation of a novel dynamic impact and sliding wear test (DIST) 

  Epaminonda, Panos N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-12)
  Στη διατριβή αυτή, παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας μιας νέας μεθόδου τριβολογικών δοκιμών για αξιολόγηση επικαλυμένων και μη επιφανειών υπό συνθήκες σύνθετης/ συνδιασμένης φόρτισης. Το κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Methods and algorithms for the quantification of blood flow in the microcirculation with contrast enhanced ultrasound 

  Christophides, Damianos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-11)
  Η υπερηχογραφία με σκιαγραφικές ουσίες [Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasound (DCEUS)] παρέχει σημαντικές δυνατότητες σαν κλινικό εργαλείο για την ανάλυση και ποσοτικοποίηση της αιμάτωσης των ιστών καθώς και για την κατανόηση ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ultrasound-mediated, image-guided approaches for drug delivery in a machine perfused pig liver 

  Keravnou, Christina P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-09)
  Οι ιατρικοί υπέρηχοι σε συνδυασμό με τα σκιαγραφικά υπερήχων (μικροφυσαλλίδες) και τη χορήγηση φαρμάκων έχουν μεγάλες προοπτικές για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, αφού υπόσχονται αυξημένη αποτελεσματικότητα των φαρμάκων ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Polymer nanocomposites prepared by ultrasonic welding 

  Christophidou, Anna Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-08)
  Ο κύριος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη και ο χαρακτηρισμός μιας νέας τεχνολογίας, βασισμένη στη συγκόλληση υπερήχων, για την κατασκευή νανοσύνθετων φύλλων πολυμερών (ραφών) που αποτελούνται ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Growth by pulsed laser deposition and characterization of transition metal oxide thin films for potential use in novel applications 

  Σβούκης, Ευθύμιος Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
  Η τεχνολογία αιχμής χρειάζεται νέα «εξωτικά» υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην περαιτέρω σμίκρυνση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων καθώς και την αύξηση των λειτουργιών τους. Τα οξείδια μετάλλων μετάπτωσης απέκτησαν ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Fabrication, characterization and applications of electrospun polymer-based nanocomposite membranes 

  Savva, Ioanna S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-12)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην παρασκευή (με τη μέθοδο της ηλεκτρόκλωσης), το χαρακτηρισμό και τις εφαρμογές καινοτόμων πολυμερικών ινωδών μεμβρανών. Συγκεκριμένα παρασκευάστηκαν διαφορετικά είδη ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός πυριτιδίων για θερμοηλεκτρικές εφαρμογές 

  Ιωάννου, Μαρία Σ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-12)
  Στις μέρες μας είναι πρόκληση η ανάκτηση της «χαμένης» ενέργειας μιας και η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τις τελευταίες δεκαετίες, το ενδιαφέρον στη θερμοηλεκτρική ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της επαγγελματικής έκθεσης σε κραδασμούς και ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας 

  Βαζούρας, Αθανάσιος Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-12)
  Οι κραδασμοί αποτελούν φυσικό παράγοντα επαγγελματικής έκθεσης με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων που έχουν αποτυπωθεί σε Διεθνή Πρότυπα και Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η απόκριση του καθήμενου ανθρώπινου σώματος ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ultrasound enhanced drug delivery : pressure and temperature activation approaches 

  Mannaris, Christoforos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-06)
  Η μεταφορά φαρμάκων με υπέρηχους αποσκοπεί στη βελτίωση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας με την αύξηση της μετάδοσης φαρμάκων και τη μείωση των παρενεργειών. Νέοι αγωγοί φαρμάκων έχουν τη δυνατότητα απελευθέρωσης του ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Continuous Structural Health Monitoring under varying environmental and operational conditions using wavelet transform modulus maxima decay lines similarity 

  Tjirkallis, Andreas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-12)
  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη και χρήση συστημάτων παρακολούθησης ομαλής λειτουργίας διαφόρων μηχανολογικών συστημάτων και κατασκευών. Στην πραγματικότητα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Nanocomposite materials with enhanced thermoelectric properties 

  Papageorgiou, Chrysi M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-06)
  Στην παρούσα διδακτορική διατριβή περιγράφονται και αναλύονται οι θερμοηλεκτρικές ιδιότητες νανοσύνθετων υλικών που έχουν ως βάση το PbTe και το LaCoO3. Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιείται ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Three-dimensional direct numerical simulations of hydrodynamic and magnetohydrodynamic flows over an obstacle in a confined geometry 

  Kanaris, Nicolas A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-12)
  Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται η υδροδυναμική και μαγνητοϋδροδυναμική ροή που αναπτύσσεται γύρω από ένα κύλινδρο κυκλικής διατομής, σε γεωμετρίες περιορισμένες από σταθερά τοιχώματα. Η επίδραση του περιορισμού της ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Synthesis of reactive structures by ball milling and ultrasonic consolidation 

  Hadjiafxenti, Anastasia G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-01)
  Πηγές ενέργειας στη νανο- και στη μικο- κλίμακα έχουν ελκύσει το ενδιαφέρον ως πιθανά ικανά εργαλεία στη νανοκατασκευστική και μικροκατασκευαστική. Υπερλεπτά πολύστρωματικά υμένια (ΠΥ) χρησιμοποιούνται σαν νανοθερμικές ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Organic-inorganic hybrid materials combining metal nanoparticles and functional amphiphilic diblock copolymers. Synthesis, characterization and experimental investigation of their nonlinear optical properties 

  Demetriou, Maria G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-12)
  Η παρούσα εργασία στοχεύει κυρίως στη σύνθεση, χαρακτηρισμό και μελέτη των μη-γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων καινοτόμων οργανικών-ανόργανων υβριδικών υλικών βασισμένων σε λειτουργικά αδρομερή συμπολυμερή και νανοσωματίδια ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Nematic liquid crystal film in the presence of corrosion as a novel method for corrosion sensing 

  Kossivas, Fotios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-01)
  Όπως είναι γνωστό, η ανάγκη για την ανίχνευση της οξείδωσης είναι σημαντική αναλογιζόμενοι το υψηλό οικονομικό κόστος, τους ανθρώπινους τραυματισμούς και την μόλυνση που διεθνώς αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο λόγω της ύπαρξης ...

View more