Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής (ΑΡΧΤ) έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην παραγωγή αρχιτεκτονικής τεχνογνωσίας μέσα από την έρευνα και στην παροχή υψηλού επιπέδου μόρφωσης και εκπαίδευσης σε σπουδαστές και επαγγελματίες αρχιτέκτονες. Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής κατέχει η ιδέα της ολοκληρωμένης σύνθεσης, η οποία τονίζει την ανάγκη μιας ισορροπημένης εστίασης στους διάφορους τομείς της αρχιτεκτονικής, σε συνάρτηση με τον πολύπλοκο και συνάμα συναρπαστικό της χαρακτήρα.Στόχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, ως εξέχοντος ακαδημαϊκού κέντρου σπουδών της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοχής, είναι η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων που θα λειτουργούν με επιτυχία στο διεθνή χώρο, αλλά θα έχουν και την ευαισθησία να ανταποκριθούν σωστά και να επηρεάσουν θετικά το δομημένο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  Natural lighting performance in healthcare facilities: a holistic investigation of the visual and non-visual effects on patients' comfort 

  Englezou, Maria A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05)
  H παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στη διερεύνηση της οπτικής άνεσης εστιάζοντας στην ολιστική εκτίμηση των συνθηκών φυσικού φωτισμού σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και στην αξιολόγηση των οπτικών και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Assessing educational environments : a temporal socio-spatial approach to lower secondary school buildings in Cyprus 

  Psathiti, Chrystala Z. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12)
  Η έρευνα αυτή ασχολείται με την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος και των σχολικών πρακτικών. Επιδιώκει να κατανοήσει και να αναλύσει το σχολικό περιβάλλον και να εντοπίσει το ρόλο της χωρικής ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Climate Change Resilience of Educational Premises in Cyprus: An Examination of Retrofit Approaches and Their Implications on Indoor Comfort Conditions and Energy Performance 

  Heracleous, Chryso G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-04)
  H ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και η επιτακτική ανάγκη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα κτίρια, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες σχετικά με την άνεση των χρηστών εντός των κτιρίων λόγω της ...
 • Doctoral Thesis  

  Νερό, υγεία και αναψυχή στις ελληνικές μοντέρνες λουτροπόλεις 

  Δασκαλάκη, Γεωργία Ε. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-12)
  H παρούσα διδακτορική διατριβή αναλύει την αρχιτεκτονική των ελληνικών λουτροπόλεων, από τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξετάζοντας πώς οι πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ...
 • Doctoral Thesis  

  Αdobe bricks from built heritage to contemporary sustainable architecture. Εxperimental investigation and proposals for site- and use-specific applications 

  Costi de Castrillo, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην παραγωγή βελτιστοποιημένων, μη σταθεροποιημένων και μη συμπιεσμένων ωμοπλίνθων, με άχυρο και πριονίδι (30% μέχρι 70%, κατ’ όγκο). Oι ωμόπλινθοι ήταν ένα από τα πιο ευρέως ...
 • Doctoral Thesis  

  Η σημασία του χώρου και ο ρόλος του σχεδιασμού σε διαφιλονικούμενα αστικά περιβάλλοντα: Η περίπτωση της Αμμοχώστου 

  Χριστοδούλου, Νεκτάριος Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12)
  Τι καθιστά την Αμμόχωστο διαφιλονικούμενη πόλη; Ποιες οι χωρικές και κοινωνικές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη; Πώς το πολιτικό πρόβλημα του νησιού εγγράφεται στον αστικό ιστό της πόλης; Τι είναι διατεθειμένοι ...
 • Doctoral Thesis  

  Natural ventilation as a passive cooling strategy of vernacular buildings in historic urban centres in the Mediterranean climate 

  Thravalou, Stavroula Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12)
  Η παρούσα διατριβή διερευνά το φυσικό αερισμό ως στρατηγική παθητικού δροσισμού, η οποία εφαρμόζεται σε αστικά παραδοσιακά κτίρια υψηλής θερμικής μάζας, στο κλίμα της Μεσογείου. Η καινοτόμος προσέγγιση που υιοθετείται αφορά ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Βιώσιμος σχεδιασμός και αυτοματοποιημένη κατασκευή εξατομικευμένων δομικών στοιχείων μέσω ευέλικτου κινητικού καλουπιού 

  Κονάτζιη, Παναγιώτα Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-05)
  Μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σύνθετων εξατομικευμένων δομοστοιχείων από χυτά υλικά αλλά και της εξέτασης της βιωσιμότητας τους, εμφανίζεται ένας αριθμός από σύγχρονες κατασκευαστικές μεθοδολογίες βασισμένες ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Empirical evidence of a successful, sustainability-driven adaptive reuse : a multiple linear regression approach 

  Parpas, Despo S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-05)
  Η διατριβή αυτή αφορά την εξέταση των καθοριστικών παραγόντων μιας επιτυχημένης, βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρακτική της προσαρμοστικής επανάχρησης συνδέεται με την αειφόρο ανάπτυξη, και παρόλο που πιστεύεται ευρέως ότι κυρίως ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Η βραβευμένη κατοικία και χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρχιτεκτονικής κουλτούρας στην Κύπρο 

  Κράνος, Ηλίας Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-05)
  Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής κουλτούρας στην Κύπρο, όπως αυτή διαγράφεται μέσα από τους δύο κύριους θεσμούς βράβευσης αρχιτεκτονικών έργων, τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής και τις ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Everyday public spaces in urban neighborhoods : the case of Limassol 

  Anaxagorou, Glykeria Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-04)
  Οι πόλεις και η μορφή που σχηματίζουν αποτελεί βασικό αντικείμενο μελέτης σε διάφορους κλάδους. Αν και οι πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο διαφέρουν ως προς την κοινωνική και χωρική τους δομή, είναι γνωστό ότι οι δημόσιοι χώροι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Rebooting architectural practi c/s e : generating inter[actions] in between 

  Christou, Natasa T. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-05)
  Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να διερευνήσει τις προοπτικές του Αρχιτέκτονα σήμερα. Επί του παρόντος, τα θεμέλια με τα οποία εξελίσσεται η οικονομία μας, αλλάζουν ριζικά. Η δύναμη της αγοράς μεταβάλλεται από δημοκρατικές ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Κτιριακή ενσωμάτωση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων : διερεύνηση σε όλες τις κλίμακες σχεδιασμού για εξασφάλιση της βιώσιμης ενσωμάτωσής τους σε ενεργητικό και παθητικό επίπεδο, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

  Βασιλειάδης, Κωνσταντίνος Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-05)
  Το ενεργειακό ζήτημα βρίσκεται στο προσκήνιο των συζητήσεων, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), όσο και ευρύτερα στον κόσμο. Αιχμή του δόρατος των συζητήσεων αποτελεί η Δράση για το Περιβάλλον (Climate Action) της Ε.Ε. και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ενοποιημένη διαδικασία σχεδιασμού και ρομποτικής κατασκευής εφελκυόμενων ελαστικών πλεγμάτων 

  Τρύφωνος, Γιώργος Τ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-12)
  Στις μέρες μας, οι δυνατότητες των μέσων ψηφιακού σχεδιασμού και ρομποτικής κατασκευής επιτρέπουν τη χρήση νέων υλικών για την παραγωγή σύνθετων δομών, κάτι το οποίο παλαιότερα θα προκαλούσε ασάφειες και ανακρίβειες κατά ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Hybrid cable bending-active structures 

  Alexandrou, Kristis C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2018-05)
  Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας της Προσαρμοστικής Αρχιτεκτονικής με έμφαση στη στατική επάρκεια, στις μεταβαλλόμενες μορφολογικές ικανότητες και στην εναλλακτική σχεδιαστική προσέγγιση για ελεύθερη μορφή, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Limassol as a social assemblage : a diachronic analysis of its urban form 

  Geddes da Filicaia, Ilaria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-05)
  Η παρούσα διατριβή στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης της θεωρίας της αστικής ανάπτυξης, φιλτράροντας τους σύγχρονους τρόπους ανάλυσης της αστικής μορφής διαχρονικά, μέσω μιας εμπειρικής ανάλυσης των τρόπων εξέλιξης της ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Collective intelligence networks : the case of Europan architectural competition platform 

  Kalnis, Grigorios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-12)
  Η έννοια της συλλογικής νοημοσύνης χαράσσει νέες κατευθύνσεις ως προς τον τρόπο προσέγγισης πολλών σύγχρονων θεμάτων πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής φύσης, αποδίδοντας μεγάλη έμφαση στις δυναμικές σχέσεις που ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Κινητικές υβριδικές δομικές κατασκευές 

  Ματθαίου, Μαρία Η. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-05)
  Η αλληλένδετη και διαδραστική σχέση της κοινωνίας, της τεχνολογίας και της αρχιτεκτονικής, ενίσχυσε τον άξονα σχεδιασμού του δομημένου περιβάλλοντος σε βέλτιστες δομές που είναι ικανές ν' ανταποκρίνονται σε μεταβαλλόμενες ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Adaptable dual control systems 

  Sophocleous-Lemonari, Tonia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-09)
  Η προσθήκη δευτερευόντων μελών εντός της πρωτεύουσας πλαισιακής κατασκευής για τη σύνθεση δυαδικών συστημάτων έναντι στατικών φορτίων έχει αποδειχθεί ότι υπερτερεί ως προς τη μείωση του ίδιου βάρους της κατασκευής, την ...

View more