Show simple item record

dc.contributor.authorPelekani, Chrysoen
dc.creatorPelekani, Chrysoen
dc.date.accessioned2019-07-24T10:46:51Z
dc.date.available2019-07-24T10:46:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/51383
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to present shortly the characteristics of both languagesen
dc.description.abstractTurkish and Russian. Linguistic description is considered effective if it achieves one or more of the following goals of Descriptive Linguistics: a description of the phonology, a description of the morphology, a description of the syntax and a description of the semantics. The differences and the similarities between Language Contacts should be analyzed in those levels. As an insider researcher, in this paper, I decided to analyse the Turkish loanwords in Russian language phonologically and morphologically. In order to find out the Turkish loanwords in Russian language I used the “Etymological dictionary of the Russian language” by Max Vasmer (1886-1962). A hundred and fifty (150) Turkish-Ottoman and Turkic loanwords in this Russian dictionary are reported in the findings of this study. These loanwords were presented in a table and were analysed morphologically and phonologically.   Bu çalışmanın amacıen
dc.description.abstractkısaca bu iki dilin, Türkçe ve Rusçanın özelliklerinden söz etmektir. Dilbilimsel inceleme fonoloji (ses bilimi), morfoloji (biçimbilimi), sentaks (sözdizimi) ve semantik (anlambilimi) yönünden incelenir ve tanımlanırsa amacına ulaşır. Dil temaslarının ortaya koyduğu farklılıkları ve benzerlikleri bu düzeylerde incelenmelidir. İç araştırmacı olarak, bu makalede, Rus dilinde Türkçeden alınan sözcükleri yalnızca morfolojik ve fonolojik bakımdan incelemeye karar verdim. Rus dilinde kullanılan Türkçe sözcüklerin anlamlarını belirlemek üzere, Max Vasmer’in (1886-1962) “Etymological dictionary of the Russian language” adlı sözlüğü kullanılmıştır. Bu sözlükte, Türkçeden ödünçlenen 150 Türkçe-Osmanlıca sözcük yer aldığı görülmüştür. Bu sözcüklerin bir bölümü, ses bilimi ve biçim bilimi düzeyinde analiz edilmiş ve ilgili tablolarda gösterilmiştir.tr
dc.sourceTehlikedeki Diller Dergisien
dc.source.urihttp://www.dergi.tehlikedekidiller.com/index.php/TDD/article/view/231/0
dc.subjectalıntı/ödünç sözcükleren
dc.subjectdil temaslarıen
dc.subjectfonolojien
dc.subjectlanguage contacten
dc.subjectloanwordsen
dc.subjectMorfonolojien
dc.subjectMorphonologyen
dc.subjectphonologyen
dc.titleTurkish loanwords in Russian language [Rusçadaki Türkçe Ödünç Sözler]en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.volume3
dc.description.startingpage285
dc.description.endingpage301
dc.author.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / Faculty of Humanities
dc.author.departmentΚέντρο Γλωσσών / Language Centre
dc.type.uhtypeArticleen
dc.contributor.orcidPelekani, Chryso [0000-0002-0546-992X]
dc.gnosis.orcid0000-0002-0546-992X


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record