Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Recent Submissions

  • Book  Open Access

    Christian Diversity in Late Venetian Cyprus 

    Kyriacou, Chrysovalantis (Bank of Cyprus Cultural Foundation, 2020)
    The publication of codex B-030 (English translation with historical introduction) from the Collections of the Bank of Cyprus Cultural Foundation is part of the research project “Aspects of multiconfessionalism and human ...