Το Τμήμα προσφέρει πλέον ένα νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία με τρεις κατευθύνσεις, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ειδίκευσης στους τομείς Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Μεταφραστικές Σπουδές. Επιπλέον, προσφέρονται διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα στα επίπεδα α) Μάστερ (Μάστερ Διδακτικής της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Μάστερ στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, και Μάστερ στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές) και β) ερευνητικού Διδακτορικού (στη Λογοτεχνία, τη Γλωσσολογία και τις Μεταφραστικές Σπουδές).

Recent Submissions

  • Master Thesis  Open Access

    The ideas of reason, disobedience, and liberty in John Milton and Gerrard Winstanley. 

    Chrysanthou, Stephania C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2021-05-20)
    The following thesis considers the themes of reason, disobedience and liberty within the works of John Milton and Gerrard Winstanley. In particular, this thesis will be focusing on John Milton’s poem Paradise Lost and ...