Το Τμήμα προσφέρει πλέον ένα νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία με τρεις κατευθύνσεις, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ειδίκευσης στους τομείς Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Μεταφραστικές Σπουδές. Επιπλέον, προσφέρονται διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα στα επίπεδα α) Μάστερ (Μάστερ Διδακτικής της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Μάστερ στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, και Μάστερ στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές) και β) ερευνητικού Διδακτορικού (στη Λογοτεχνία, τη Γλωσσολογία και τις Μεταφραστικές Σπουδές).