Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών εστιάζεται στην έρευνα και τη διδασκαλία που αναπτύσσουν το διάλογο μεταξύ, αφενός των Αγγλοαμερικανικών και Ευρωπαικών παραδόσεων και, αφετέρου, των παραδόσεων της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βαλκανικής. Στα Τμήματα Αγγλικών Σπουδών, Γαλλικών και Ευρωπαικών Σπουδών και των Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών καλύπτονται διαφορετικές ιστορικές περιόδους (από τον Μεσαίωνα ως το παρόν) και ένα φάσμα θεμάτων που άπτονται της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής θεωρίας, της ιστορίας των ιδεών και της αισθητικής, της ιστορίας και της πολιτικής, των συγκριτικών προσεγγίσεων στη λιγοτεχνία και τον πολιτισμό, της θεωρητικής και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, των μεταφραστικών σπουδών και της διερμηνείας , της διδασκαλίας δεύτερης γλώσσας και της φιλοσοφίας και των σπουδών φύλου.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  Bound morphology of the Turkish loan verbs in Greek: morphological and semantic functions 

  Tsagkari, Kalliopi (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2024-06)
  The Greeks had historical contacts with their neighboring people, through intermarriage and mutual influences. The Greek-Turkish language contacts, however, were more intensive since for centuries Greece was part of ...
 • Master Thesis  Open Access

  La peur de l’erreur et de l’échec en éducation 

  Papanicolaou, Andreas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2024-05)
  Il s'agit du Mémoire de Master d'Andréas Papanicolaou. Dans ce mémoire, l'étudiant cite et analyse les objectifs du mémoire, la méthodologie, qu'il a suivie, les résultats et les conclusions de son enquête. L'étudiant a ...
 • Master Thesis  Open Access

  Ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο (2002-2023) 

  Μάλλουρος, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2024-01-20)
  Η Ανατολική Μεσόγειος βρισκόταν πάντοτε στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων, λόγω της τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας- της θέσης που κατείχε- στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Από τις αρχές του 21ου αιώνα, χαρακτηρίστηκε από τις ...
 • Master Thesis  Open Access

  Teaching English as a Foreign Language to Young Learners in Cyprus: the Impact of Emotional or Affective Factors 

  Tziapoura, Constantina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2024-04)
  The present study primarily investigated the role of emotions and affective domain in learning English as a foreign language, regarding primary-level young students in Cyprus. The study was based on Krashen’s Affective ...
 • Master Thesis  Open Access

  Songs in EFL: Vocabulary gains and attitudes of adolescent learners and teachers in Cyprus 

  Karmioti, Marilia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2023)
  Although many teachers across the globe agree that including music and songs in the foreign language classroom is beneficial for learners (Tegge 2018), it is frequently emphasised that this idea lacks academic and empirical ...
 • Master Thesis  Open Access

  The use of the L1 in Second Language Learning in English Institutes of Cyprus 

  Florou, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2024-02)
  This research seeks to investigate whether the L1 should be used in an EFL classroom or if only the L2 is helpful. The study involved two classrooms from an English institute in Cyprus in B1 level according to CEFR. One ...
 • Master Thesis  Open Access

  Secondary Education in Cyprus: EFL Teachers’ beliefs and training needs about Dyslexia in mainstream classrooms. 

  Procopiou, Christina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2023-10)
  This study aimed to explore EFL teachers’ beliefs and attitudes regarding teaching English to dyslexic learners in mainstream classrooms in Cyprus. The study focused on the secondary education of both the public and private ...
 • Master Thesis  Open Access

  Les techniques/pratiques enseignantes et l’implication des élèves dans leur processus d’apprentissage du FLE : Cas des élèves de première et deuxième du lycée public chypriote Laniteio 

  Shmyrova, Anastasia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2023-06-06)
  Le présent mémoire se concentre sur l'efficacité des différentes techniques et pratiques enseignantes quant à l'implication des élèves dans leur processus d'apprentissage du FLE, ainsi que sur les facteurs qui peuvent ...
 • Master Thesis  Open Access

  Comment prioriser l’oral dans l’apprentissage du FLE ? Quelle en est l’utilité ? 

  Karsouma, Margarita (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2023-05-26)
  On défend, généralement, l’idée que l’enseignement/apprentissage des langues étrangères concernent, en toute première scène, l’habileté communicative des individus. C’est-à-dire leur capacité à s’exprimer oralement et à ...
 • Master Thesis  Open Access

  The impact of corruption in the checks and balances system: a case study of Albania, Kosovo and North Macedonia 

  Cici, Rigels (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2023-05-24)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διεξαχθεί μια συγκριτική μελέτη της σχέσης μεταξύ ελευθερίας του Τύπου, διαφθοράς και συστήματος ελέγχου ισορροπίας στα Βαλκάνια. Η διαφθορά υπάρχει σε όλα τα συστήματα ...
 • Master Thesis  Open Access

  Ισχύς, πολιτική και πατρωνία: η περίπτωση του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου και η επίδραση του στην κυπριακή κοινωνία 

  Χριστοδούλου, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2023-04-27)
  Ο Δραγομάνος Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος αποτέλεσε μια εξέχουσα μορφή της κυπριακής ιστορίας κατά την Οθωμανική περίοδο. Ήταν ο μακροβιότερος Δραγομάνος, που για τρεις δεκαετίες μετείχε ενεργά στην πολιτική σκηνή του τόπου. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Enseigner sans règles ou cent règles ? Étude descriptive d’une approche visant la conceptualisation de la grammaire dans les classes FLE hellénophones 

  Kyprianou, Antria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2022-06-10)
  La grammaire est considérée comme une compétence primordiale dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères mais elle est souvent caractérisée par sa grande difficulté. Son acquisition permet à l'apprenant ...
 • Master Thesis  

  On Conditionals in learning books of Turkish as a foreign language 

  Lazari, Fani (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2022-04)
  The realization of the present study was implemented in trying to fill one of the many gaps that exist in the research field of grammar contents in Turkish language learning books. The research object of the study is based ...
 • Master Thesis  Open Access

  Το Σχέδιο Ανάν και η περίοδος μετά τα δημοψηφίσματα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα : Η ασταθής σχέση Τουρκίας - Τουρκοκυπριακής κοινότητας (2002-2011) 

  Στυλιανού, Χαραλαμπία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2022-04)
  Το Σχέδιο Ανάν το οποίο περιλάμβανε τις παραμέτρους επίλυσης του Κυπριακού Προβλήματος, προτάθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε., Κόφι A. Ανάν και τέθηκε συγχρόνως και στις δύο κοινότητες, στις 24 Απριλίου 2004, σε ...
 • Master Thesis  Open Access

  Comment favoriser l'interaction orale entre les apprenants en classe de FLE ? 

  Bonnefous, Pierre-Aurelien (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2022-05)
  Ce travail de fin d’études fait suite à un stage de treize semaines au sein de l’Institut français de Chypre : un stage axé sur l’observation active de plusieurs classes de français langue étrangère avec des professeurs, ...
 • Master Thesis  Open Access

  The ideas of reason, disobedience, and liberty in John Milton and Gerrard Winstanley. 

  Chrysanthou, Stephania C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2021-05-20)
  The following thesis considers the themes of reason, disobedience and liberty within the works of John Milton and Gerrard Winstanley. In particular, this thesis will be focusing on John Milton’s poem Paradise Lost and ...
 • Master Thesis  Open Access

  Stéréotypes européens dans les manuels de FLE : une étude de cas avec le manuel Merci ! 

  Χριστοφοριδου, Λουκία Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2021-05-28)
  Donc, notre étude examine les différentes définitions des stéréotypes, leur importance dans les manuels scolaires, leur rôle et leur influence sur les apprenants comme facteurs de socialisation. Ensuite, on va voir quels ...