Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών επιδιώκει να συμβάλει στην καλλιέργεια των φοιτητών του εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους, ευαισθητοποιώντας τους στην ιδέα της διαπολιτισμικότητας και στον διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από αυτή, και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη. Κατ' αυτό τον τρόπο, τους προετοιμάζει να διαδραματίσουν ενεργό και παραγωγικό ρόλο στην κοινωνία στην οποία θα ζήσουν.

Recent Submissions