Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών επιδιώκει να συμβάλει στην καλλιέργεια των φοιτητών του εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους, ευαισθητοποιώντας τους στην ιδέα της διαπολιτισμικότητας και στον διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από αυτή, και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη. Κατ' αυτό τον τρόπο, τους προετοιμάζει να διαδραματίσουν ενεργό και παραγωγικό ρόλο στην κοινωνία στην οποία θα ζήσουν.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  Enseigner sans règles ou cent règles ? Étude descriptive d’une approche visant la conceptualisation de la grammaire dans les classes FLE hellénophones 

  Kyprianou, Antria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2022-06-10)
  La grammaire est considérée comme une compétence primordiale dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères mais elle est souvent caractérisée par sa grande difficulté. Son acquisition permet à l'apprenant ...
 • Master Thesis  Open Access

  Comment favoriser l'interaction orale entre les apprenants en classe de FLE ? 

  Bonnefous, Pierre-Aurelien (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2022-05)
  Ce travail de fin d’études fait suite à un stage de treize semaines au sein de l’Institut français de Chypre : un stage axé sur l’observation active de plusieurs classes de français langue étrangère avec des professeurs, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Stéréotypes européens dans les manuels de FLE : une étude de cas avec le manuel Merci ! 

  Χριστοφοριδου, Λουκία Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2021-05-28)
  Donc, notre étude examine les différentes définitions des stéréotypes, leur importance dans les manuels scolaires, leur rôle et leur influence sur les apprenants comme facteurs de socialisation. Ensuite, on va voir quels ...