Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής ιδρύθηκε το έτος 1989, ανήκει στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 1992. Πρωταρχικός στόχος του είναι η προαγωγή, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων και ποικίλων εφαρμογών της. Το διδακτικό έργο δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία των σπουδαστών των Μαθηματικών, αλλά επεκτείνεται και σε παραδόσεις μαθημάτων σε φοιτητές των Τμημάτων Πληροφορικής, Χημείας, Φυσικής, Βιολογικών Επιστημών, Επιστήμων Αγωγής, Ψυχολογίας,Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  Kansa radial basis function method with fictitious centres for solving nonlinear boundary value problems 

  Katsiamis, Andreas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05)
  Kansa-radial basis function (RBF) collocation method is applied to two-dimensional second and fourth order nonlinear boundary value problems. The solution is approximated by a linear combination of RBFs, each of which is ...
 • Master Thesis  Open Access

  Η κατάκτηση του απείρου από την αρχαιότητα ως σήμερα 

  Νικολέττη, Άντρεα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12)
  Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή, έχει ως κύριο σκοπό της την ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο μαθηματικοί και φιλόσοφοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν την έννοια του απείρου, να συμφιλιωθούν μαζί της, να τη δαμάσουν και να ...
 • Master Thesis  Open Access

  Η Μέθοδος ιχνηλάτησης μετώπου σε συστήματα των νόμων διατήρησης 

  Κοσμάς, Λοΐζος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12-14)
  Σε αυτή τη διατριβή, θα ασχοληθούμε με την επίλυση του συστήματος των νόμων διατήρησης: u_t+f(u)_x=0, όπου f : R^n to R^n μια δεδομένη ομαλή διανυσματική συνάρτηση και x in R, t > 0. Η διατριβή αποτελείται από τέσσερα ...
 • Master Thesis  Open Access

  Το Πρόβλημα του Εμποδίου 

  Αλεξάνδρου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-06-10)
  Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή περιλαμβάνεται στη γενική περιοχή των γραμμικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων και στη λεγόμενη Θεωρία των Ελεύθερων Συνόρων. Οι Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΔΕ) είναι ίσως ο πιο σημαντικός ...