Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής ιδρύθηκε το έτος 1989, ανήκει στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 1992. Πρωταρχικός στόχος του είναι η προαγωγή, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων και ποικίλων εφαρμογών της. Το διδακτικό έργο δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία των σπουδαστών των Μαθηματικών, αλλά επεκτείνεται και σε παραδόσεις μαθημάτων σε φοιτητές των Τμημάτων Πληροφορικής, Χημείας, Φυσικής, Βιολογικών Επιστημών, Επιστήμων Αγωγής, Ψυχολογίας,Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  Cessation of circular and annular Couette flows of a Newtonian liquid with dynamic wall slip 

  Savvidis, Alexandros (2023-05-18)
  Αναλυτικές λύσεις προκύπτουν για την παύση των Νευτώνειων Couette ροών με συνθήκη ολίσθηση να εφαρμόζεται στα τοιχώματα που ακολουθεί το μοντέλο δυναμικής ολίσθησης. Το πρόβλημα της κυκλικής ροής Couette θα είναι το πρώτο ...
 • Master Thesis  Open Access

  Μέθοδοι Galerkin για προβλήματα αρχικών τιμών με διαταραχές 

  Μιλής, Κωνσταντίνος (2023-05-04)
  Στην παρούσα εργασία μας ενδιαφέρει η αριθμητική επίλυση τέτοιων εξισώσεων, για την οποία θα χρησιμοποιήσουμε μεταβολικές μεθόδους Galerkin. Μελετούμε τη συνεχή μέθοδο αλλά και την ασυνεχή μέθοδο Galerkin, όπως αυτές ...
 • Master Thesis  Open Access

  Numerical solution of Fredholm Integral and Integro-Differential Equations of the second type 

  Charalambous, Maria (2023-05-18)
  In this thesis we consider the numerical approximation of Fredholm integral and integro-differential equations, of the second type. In particular, we use Nystrom's method of collocation in conjunction with classical ...
 • Master Thesis  Open Access

  Kansa radial basis function method with fictitious centres for solving nonlinear boundary value problems 

  Katsiamis, Andreas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05)
  Μια μέθοδος παρεμβολής Kansa-radial basis function (RBF) εφαρμόζεται σε δισδιάστατα προβλήματα συνοριακών τιμών δευτέρας και τέταρτης τάξεως. Η λύση προσεγγίζεται με το γραμμικό συνδυασμό των RBF, κάθε μια από τις οποίες ...
 • Master Thesis  Open Access

  Η κατάκτηση του απείρου από την αρχαιότητα ως σήμερα 

  Νικολέττη, Άντρεα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12)
  Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή, έχει ως κύριο σκοπό της την ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο μαθηματικοί και φιλόσοφοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν την έννοια του απείρου, να συμφιλιωθούν μαζί της, να τη δαμάσουν και να ...
 • Master Thesis  Open Access

  Η Μέθοδος ιχνηλάτησης μετώπου σε συστήματα των νόμων διατήρησης 

  Κοσμάς, Λοΐζος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12-14)
  Σε αυτή τη διατριβή, θα ασχοληθούμε με την επίλυση του συστήματος των νόμων διατήρησης: u_t+f(u)_x=0, όπου f : R^n to R^n μια δεδομένη ομαλή διανυσματική συνάρτηση και x in R, t > 0. Η διατριβή αποτελείται από τέσσερα ...
 • Master Thesis  Open Access

  Το Πρόβλημα του Εμποδίου 

  Αλεξάνδρου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-06-10)
  Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή περιλαμβάνεται στη γενική περιοχή των γραμμικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων και στη λεγόμενη Θεωρία των Ελεύθερων Συνόρων. Οι Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΔΕ) είναι ίσως ο πιο σημαντικός ...