Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής και εκμετάλλευση του FHIR πρωτοκόλλου 

  Κυριάκου, Νικόλας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-01-12)
  Μιχάλης Νεοφύτου
 • Master Thesis  Open Access

  Molecular mechanisms that Hepatitis B virus uses to induce Hepatocellular Carcinoma 

  Frangou, Antrea (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-12-07)
  Hepatitis B is an infectious liver disease caused by the Hepatitis B virus (HBV). HBV is a small DNA virus that mainly affects hepatocytes, which are the main liver cells, and it has the ability to replicate by reverse ...
 • Master Thesis  Open Access

  IoT Workload Generator 

  Ioannou, Andreas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-02-22)
  Nowadays, the novel IoT application era has risen to the top, reaching a point that smart devices can also communicate between them. This new era introduced the need of continuous information exchange between the smart ...
 • Master Thesis  Open Access

  The amyloid hypothesis of Alzheimer’s Disease and its current treatment 

  Komodromou, Artemis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-12-14)
  Alzheimer’s disease (AD), a progressive neurodegenerative disorder, is the commonest cause of dementia in the elderly population worldwide. It is a multifactorial disorder, characterized by extracellular β-amyloid peptide ...
 • Master Thesis  Open Access

  A comparative evaluation of lora and NB-IoT technologies in a real environment 

  Charilaou, Christia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-01-08)
  The Internet of Things (IoT) has already intruded into people‘s lives, as its primary purpose is to create a new digital world by interconnecting the different devices together. Sensors and actuators are all collaborating ...
 • Master Thesis  Open Access

  Διαχείριση ενέργειας σε έξυπνα σπίτια 

  Αριστείδου, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-01-07)
  Η παρούσα διατριβή ασχολείται με το θέμα της διαχείρισης ενέργειας σε “Έξυπνα Σπίτια”. Τα τελευταία χρόνια, η αυξημένη ζήτηση ενέργειας που παρατηρείται παγκόσμια ανάγκασε τους παρόχους να αυξήσουν τις τιμές κατανάλωσης ...
 • Master Thesis  Open Access

  Απομάκρυνση πτητικών οργανικών ενώσεων με τη χρήση βιοεξανθρακώματος για σκοπούς απόσμησης 

  Καϊκίτη, Κυριακή (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-12-16)
  The ability of biochar originated from biomass was examined as an additive filter, to remove volatile organic compounds (VOCs) emitted from various odorous processes. Towards this, various biomasses were selected; fruit ...
 • Master Thesis  Open Access

  Fake News Evolution - Linguistic Characteristics 

  Christodoulou, Chrysovalantis S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-12-21)
  Recently, the misinformation pandemic, known as \say{infodemic}, has been flooding the internet and social media. The crisis of misinformation is rapidly infecting our daily lives, and its impact on society and democracy ...
 • Master Thesis  

  Ανίχνευση Ιχνηλατών σε Πραγματικό Χρόνο 

  Balla, Andoena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-02)
  Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου για την ανίχνευση των ιχνηλατών σε πραγματικό χρόνο. Ένας ιχνηλάτης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διασχίζει αυτόματα τους υπερσυνδέσμους στον παγκόσμιο ιστό, με ...
 • Master Thesis  

  Extending diffserv architecture: integration of idcc and rmd framework 

  Djouvas, Costas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2003-05)
  The rapid growth of demands that is being observed during the last few years shows the unavailability of current solutions to provide QoS. Since it is expected that these demands will continue to increase rapidly, much ...
 • Master Thesis  

  Coverage and Capacity Planning in Enhanced UMTS 

  Antoniou, Josephine (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2004-06)
 • Master Thesis  

  Implementation and experimental evaluation of the layered data replication algorithm 

  Demeti, Marilena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-01)
  In this thesis, we provide an implementation and experimental evaluation of the LDR algorithm [13]. LDR has the potential of being the basis of a distributed file system that achieves the three main goals that any File ...
 • Master Thesis  

  The smartag framework for the dynamic reconstruction of adaptive web content 

  Belk, Mario (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
  Mass customization should be more than just configuring a specific component (hardware or software), but should be seen as the co-design of an entire system, including services, experiences and human satisfaction at the ...
 • Master Thesis  

  Η χρήση βιο-αισθητήρων για τη μέτρηση της επιρροής της συναισθηματικής κατάστασης των χρηστών κατά την αλληλεπίδραση τους με τα διαδικτυακά περιβάλλοντα 

  Σιάλαρου, Άννα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-12)
  Τα συναισθήματα αποτελούν ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς της ζωής μας και από αυτά εξαρτάται πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ...
 • Master Thesis  

  Κλινικό πληροφορικό σύστημα μονάδας εντατικής θεραπείας: Ηθικές και νομοθετικές παράμετροι ευφυούς εφαρμογής 

  Χριστοδούλου, Άντρη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-12)
  Η διπλωματική αυτή εργασία, έρχεται να φωτίσει κάποια από τα ηθικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της ιατρική και συγκεκριμένα ενός ολοκληρωμένου κλινικού πληροφοριακού ...
 • Master Thesis  

  Υλοποίηση συστήματος μετάδοσης βίντεο σε πραγματικό χρόνο 

  Βλοτομάς, Άρης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
  Θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση συστήματος βίντεο σε πραγματικό χρόνο σε εφαρμογές τηλεϊατρικής.Κατά την διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας πραγματοποιήθηκαν πειραματικές μετρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ...
 • Master Thesis  

  Κινητικότητα για Έλεγχο Κάλυψης σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 

  Κακουλλή, Έλενα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-05)
  Η παρούσα Διατριβή Μάστερ παρουσιάζει μια πληθώρα επιστημονικών άρθρων στο τομέα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων με κύρια κατεύθυνση τον έλεγχο της κάλυψης με τη βοήθεια της κινητικότητας. Μέσα από αυτή την μελέτη έχουν ...
 • Master Thesis  

  Τεχνική Σύγκριση Λειτουργικών Συστημάτων Apple iOS και Google Android 

  Κουζάρη, Έλια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
  Τα κινητά τηλέφωνα τύπου smartphone (έξυπνα τηλέφωνα) έχουν γίνει πλέον η προέκταση του ανθρώπινου χεριού. Αντιπροσωπεύουν την κοινωνική θέση, το είδος της εργασίας αλλά και την κοινωνική συμπεριφορά του κσθενός. Υπάρχουν ...
 • Master Thesis  

  Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση εργασιοκεντρικών κατανεμημένων αλγορίθμων στην πλατφόρμα YALPS 

  Ανδρέου, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
  Ένα από τα βασικότερα προβλήματα του κατανεμημένου υπολογισμού είναι συνεργασιακή εκτέλεση μεγάλων υπολογιστικών συνόλων εργασιών από κατανεμημένες διεργασίες. Τέτοιου είδους εκτελέσεις, για να είναι αποτελεσματικές, πρέπει ...
 • Master Thesis  

  Evaluation of algorithms implementing multiple writer multiple reader atomic registers on planet-lab 

  Savva, Andreas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-08)
  A lot of research has been conducted for studying efficient data survivability in distributed storage systems. A challenging question that researches attempt to address is “How can a distributed system efficiently maintain ...

View more