Το τμήμα Βιολογικών Επιστημών αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σε ερευνητική θεματολογία, τεχνολογική υποδομή, αριθμό δημοσιεύσεων, αριθμό φοιτητών και προγραμμάτων σπουδών, κέντρο έρευνας στη Βιολογία στην Κύπρο. Κύριοι στόχοι του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών είναι: Η ανάπτυξη της έρευνας στους τομείς της ανοσολογίας, της κυτταρικής βιολογίας, της εμβρυολογίας, της βιοπληροφορικής, της γενετικής, της επιγενετικής, της ιολογίας, της νευροβιολογίας, και της καταπολέμησης του καρκίνου, καθώς και στους τομείς της οικολογίας, της μελέτης της βιοποικιλότητας και της αειφορικής διαχείρισης των συνιστωσών της. Η Εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που να είναι ανταγωνίσιμοι στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Και τέλος η αναβάθμιση υπηρεσιών που σχετίζονται με τις βιολογικές επιστήμες στην κυπριακή κοινωνία.

Recent Submissions

 • Master Thesis  

  Development of a de novo Molecular Beacon-Based Real-Time RT-PCR Assay for the Detection and Discrimination of SARS-CoV-2 Variants of Concern 

  Aristokleous, Antonia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12-16)
  The Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) emerged in late 2019 and is the causative agent of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Since its emergence it has led to a global pandemic with ...
 • Master Thesis  Open Access

  Mechanical Cell Membrane stimulation using Magnetic Tweezers increases cell membrane stiffness through integrin dependent and independent mechanisms 

  Michanikou, Antonis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12)
  Several cellular processes, such as proliferation, migration tissue morphogenesis and tissue regeneration, are closely regulated by the cells ability to sense their microenvironment and translate mechanical stimuli to ...
 • Master Thesis  Open Access

  Human immune responses upon SARS-CoV-2 infection- inflammation and cytokine storm 

  Syrimi, Andriani (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12)
  Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a highly transmissible and pathogenic coronavirus that emerged in December 2019 in the city of Wuhan, China, causing the COVID-19 pandemic of acute respiratory ...
 • Master Thesis  Open Access

  Application of conservation genetics in conservation planning, with a special focus on the impacts of hybridization on birds and their conservation 

  Hajjar, Vanessa (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-06-01)
  Biodiversity consists of all different live forms found in Earth. It is important to sustain it as it has several important aspects, such as maintaining ecosystems, helping with their proper functioning and it also plays ...
 • Master Thesis  Open Access

  Adherens Junctions spatially guide ECM deposition by stimulating integrin activation and clustering 

  Zheltkova, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05-20)
  The extracellular matrix (ECM) plays an essential role in all multicellular organisms as a substrate for cell anchorage and tissue scaffolding. It is involved in diverse processes such as cell proliferation and survival, ...
 • Master Thesis  

  Genetic Characterization of a Novel HIV-1 Circulating Recombinant Form (CRF91_cpx) and Identification of Three Additional Putative CRFs: Increased Prevalence of URFs and CRFs in the Polyphyletic HIV-1 Infection in Cyprus. 

  Georgiou, Vasilis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05-27)
  HIV is characterized by a high degree of genetic variation, as it is evident from numerous genetically distinct subtypes (within the major group M) and circulating recombinant forms (CRFs). The genetic diversity of HIV ...
 • Master Thesis  Open Access

  Recombinant Poliovirus a therapeutic agent for Cancer 

  Mbonu, Helen (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05)
  Cancer is a leading cause of global mortality, and its burden is growing despite the availability of standard treatment methods. Genetically and Morphologically tumor cells differ from normal cells. However, cancers arise ...
 • Master Thesis  Open Access

  Spatiotemporal vocal interactions in a ground-dwelling Neotropical passerine 

  Elia, Stavroula (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05-11)
  In many species, communication involves an exchange of information between the sender and the receiver, by using different types of signals. Among the different types of communication, acoustic communication has been ...
 • Master Thesis  Open Access

  The nexus between circRNA and prostate cancer from the complex interventions to treatment expectation 

  Alshikh Saleh, Ahmad (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05-20)
  Circular RNAs (circRNAs) are a kind of RNA that results through a non-regular process known as alternative splicing. Because of their possible regulatory activities during gene expression, circRNAs have lately sparked ...
 • Master Thesis  Open Access

  Hypomethylation of Alu Elements in chronic lymphocytic leukemia 

  Prodromou, Marios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12-10)
  CLL is a malignant disease characterized by the uncontrolled clonal proliferation of small, mature-appearing neoplastic dysfunctional CD5+ B lymphocytes in which is driven by changes in DNA methylation. Genetic alterations ...
 • Master Thesis  Open Access

  Detection of SARS-CoV-2 in Clinical Samples Using Mismatch-Tolerant Molecular Beacons and Real-Time RT-PCR 

  Stathi, Georgia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12-14)
  Infectious diseases that arise from pathogens are considered as a major threat towards global public health. Most recently, the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by the severe acute respiratory syndrome ...
 • Master Thesis  Open Access

  Reproductive biology and growth of the alien Red Sea goatfish Parupeneus forsskali (Fourmanoir & Guézé, 1976) off the coast of Cyprus 

  Saemundsson, Sigurdur (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12-15)
  Goatfish (family Mullidae) are of great commercial and economical importance around the world, including in the Mediterranean Sea, where six goatfish species have been recorded. Four of those species are alien to the ...
 • Master Thesis  Open Access

  Inhibition of Focal Adhesion Kinase as an anti-metastatic therapy 

  Dionysi, Eleni N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-05-07)
  Focal adhesion kinase (FAK), a non-receptor tyrosine kinase, has a physiological role in cell migration, cell survival, wound healing, and cell cycle progression, via both kinase-dependent and kinase-independent functions. ...
 • Master Thesis  Open Access

  The genetic basis of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD) in two Cypriot Families and the development of a robust PKD1 and PKD2 mutation screening test using amplicon-based Next-Generation Sequencing (NGS) 

  Petrou, Avgousta (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-06-11)
  Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is one of the most common hereditary kidney diseases, with a frequency of 1 in 1000 people in the general population. This progressive disorder is mainly caused by ...
 • Master Thesis  Open Access

  Bacterial Species Antagonizing Pseudomonas aeruginosa Infection 

  Grivogiannis, Evangelos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-05-27)
  Microbial species rarely exist in isolation in nature. Epithelial interfaces, such as the bilaterian intestine or the mammalian lung, harbour polymicrobial communities increasing infection complexity at these sites. We ...
 • Master Thesis  Open Access

  Gene therapies and their potential application in Type 1 Diabetes 

  Kyriakou, Mikaella K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-05-14)
  Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune metabolic disorder, that arises due to autoimmune destruction of the β-cells in the islets of Langerhans in the pancreas. As a result, there is insufficient insulin production and ...
 • Master Thesis  Open Access

  Modelling Glioblastoma Angiogenesis in Drosophila larvae 

  Konstantinou, Anna G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-05-27)
  Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common malignant type of cancer of the Central Nervous System (CNS) and is characterized as highly angiogenic. Poor prognosis combined with short lifespan after diagnosis (⁓18 ...
 • Master Thesis  Open Access

  Molecular mechanisms that Hepatitis B virus uses to induce Hepatocellular Carcinoma 

  Frangou, Antrea (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-12-07)
  Hepatitis B is an infectious liver disease caused by the Hepatitis B virus (HBV). HBV is a small DNA virus that mainly affects hepatocytes, which are the main liver cells, and it has the ability to replicate by reverse ...
 • Master Thesis  Open Access

  The amyloid hypothesis of Alzheimer’s Disease and its current treatment 

  Komodromou, Artemis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-12-14)
  Alzheimer’s disease (AD), a progressive neurodegenerative disorder, is the commonest cause of dementia in the elderly population worldwide. It is a multifactorial disorder, characterized by extracellular β-amyloid peptide ...