Το Τμήμα στοχεύει στην προώθηση της oικovoμικής επιστήμης τόσo στo τoπικό όσo και στo διεθvές επίπεδo καθώς και στη μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  European Venture Capital Investments: The effects of the pandemic 

  Tsampalas, Andreas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023)
  This dissertation was produced as a requirement for the Master of Business Economics degree at the University of Cyprus. Numerous facets of European venture capital investments were investigated in this study. First, a ...
 • Master Thesis  Open Access

  Business Plan of Alambra / Petrou Brothers Dairy Products LTD 

  Michael, Mariel (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  A business plan or entrepreneurial plan is any startup plan that helps a manager understand the business’s current state (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) and predict its future operation. A start-up ...
 • Master Thesis  Open Access

  Πως επηρεάζεται το Δημόσιο Χρέος από διάφορες μακροοικονομικές μεταβλητές 

  Λαζάρου, Άντρη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12-28)
  Το ερώτημα, κατά πόσον υπάρχουν παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση του Δημοσίου χρέους, είναι ένα θέμα που απασχόλησε και απασχολεί αρκετά την ερευνητική κοινότητά. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια οικονομετρική ...
 • Master Thesis  Open Access

  The role of Innovation on economic growth and climate change 

  Theodosiou, Christos T. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  This study is investigating and contributing to the hypothesis of the relationship between economic growth and climate change, which the significance of both concepts being accepted by the Environmental Kuznets Curve ...
 • Master Thesis  Open Access

  Happiness and income how does the income affects happiness? 

  Karatsioli, Despo (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  The principal occasion for this case study is the correlation between happiness and income. In the theory of happiness, a positive relationship is observed between them. The research that will follow includes data from the ...
 • Master Thesis  Open Access

  The effects of gender on internet use 

  Pontiki, Styliana (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  From the beginning of the appearance of the Internet, it is known that women used it less than men – the term usually did not appear in the early years – either because they were at home doing coursework or not working. ...
 • Master Thesis  Open Access

  The impact of COVID-19 on EU economies: a panel VAR analysis 

  Eracleous, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05)
  This thesis aims to examine the influence of COVID-19 on the members of the European Union’s economies by employing a Panel Vector Autoregression Model (panel-VAR). Economic activity is represented by the leading stock ...
 • Master Thesis  Open Access

  Using Twitter data to determine the impact of poverty on political engagement. Evidence from the US Capitol Hill insurrection. 

  Petrou, Omiros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-06-10)
  Social media websites have established themselves as an essential part of our daily lives, where people can share their opinions on any topic of their interest, and have been consistently growing over the last decade. ...
 • Master Thesis  Open Access

  What determines cryptocurrency prices: VAR and VECM approach 

  Koursari, Nicoletta (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-24)
  The 2008-2009 Financial crisis, caused instability and uncertainty in the traditional financial system. People lost their trust towards the monetary system and were searching for better alternatives that could provide them ...
 • Master Thesis  Open Access

  Estimating the political variables and Independence on economic growth and educational inequality across the world 

  Hamalis, Loukianos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-13)
  In this paper we calculate the effects of political variables and Independence on economic growth and educational inequality across the world. Using a dataset with mostly political and a few economic variables, Varieties ...
 • Master Thesis  Open Access

  Innovating the automotive industry with Artificial Intelligence 

  Kyriakidou, Lilia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-24)
  The aim of this study is to investigate the application of the artificial intelligence in the automotive industry and to critically examine its impact in the innovation and to provide a response to the following question: ...
 • Master Thesis  Open Access

  Business Plan: COZY 

  Demosthenous, Stelios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-12)
  Due to the completion of my TIME-MBE master degree, I decided to utilise all the skills and knowledge that I have obtained and act as an entrepreneur. My decision for the development of a Business Plan was not out of ...
 • Master Thesis  Open Access

  A business plan: LIST 'em ALL: an online listing application 

  Serentellou, Violeta Maria Ath. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-05-21)
  In the business plan that follows, will be presented all the elements that will concern the establishment of a company. The company’s name is “LIST ‘em ALL” and it is about an online listing application with supermarkets ...
 • Master Thesis  Open Access

  Determinants of Non-Performing Loans: evidence from Cyprus Banking System 

  Mitsigiorgi, Anna A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-05-28)
  The present study tries to detect the factors that increase the likelihood of non-performing loans for a sample of 878 loans in Cyprus for the period of 2004-2020. The variables used are specific variables to the loan and ...
 • Master Thesis  Open Access

  Gender wage gap in the USA 

  Antoniou, Ioanna A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-05-28)
  The main purpose of this paper is to analyses the gender wage gap in the USA and how this gap changes if the education level, the family status, the occupations and industry categories are taken into account. Collecting ...
 • Master Thesis  Open Access

  Is interstate conflict onset determined by natural resources and the number of OPEC members through their dynamic information? 

  Symeon, Dimitris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-05-22)
  In the paper I answer the question if the existence of natural resources increases the probability of interstate conflict onset. As main measure for the existence of natural resource, I am using the sum of oil in the dyad, ...
 • Master Thesis  Open Access

  How entrepreneurship is affected by inter generational mobility in US and globally 

  Vlachou, Vasiliki N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-02-28)
  The present dissertation aims at investigating an important issue related to economic and social growth, the effect of intergenerational mobility on entrepreneurship. In this paper, an effort to answer the following questions ...
 • Master Thesis  Open Access

  Economic crisis and illegal trade 

  Petrou, Stavros N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-12-23)
  Trade is a dynamic process that inevitably has many adverse effects and undesirable effects on the economy and culture. The purpose of this study was to analyze and record consumers' views on their awareness and positions ...
 • Master Thesis  Open Access

  IANUS CONSULTING LIMITED: Business Plan 

  Κιουμουρτζή, Κλειώ (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-11-01)
  Established in 2019 in Nicosia, Cyprus, Ianus provides security research services and innovative products for business owners, R&D directors, program & project managers, and CEOs in public, academic and private sector. ...
 • Master Thesis  Open Access

  How the Quantitative Easing program of the ECB affected the bank lending in the Euro Area 

  Χριστοδουλίδου, Ελισάβετ Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-12-29)
  This study examines how the expanded asset purchase program (EAPP), also known as Quantitative Easing (QE), that the European Central Bank (ECB) introduced in March 2015 had affected the bank lending in the Euro Area (EA). ...

View more