Το Τμήμα στοχεύει στην προώθηση της oικovoμικής επιστήμης τόσo στo τoπικό όσo και στo διεθvές επίπεδo καθώς και στη μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  Exploring German Housing Price Determinants: A Dual Approach Through Market Analysis and Hedonic Pricing Models 

  Stavrou, Ioannis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-12-21)
  This work investigates the determinants of housing prices in the German real estate market by employing a dual methodology, combining market analyses and hedonic pricing models. The study aims to provide a comprehensive ...
 • Master Thesis  Open Access

  Stock market indices and economic growth 

  Pitta, Anna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-12-22)
  This thesis explores the dynamic relationships between the major stock market indices and Gross Domestic Product (GDP) growth. The study focuses on the examples of Germany and Greece. GDP represents the collective monetary ...
 • Master Thesis  Open Access

  Fiscal policy as a measure of improving the economy: Government expenditures, taxation and public debt 

  Yiasemi, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2024-01-31)
  The study aims to explore the impact of fiscal policies on the growth rate of GDP and the ratio of public debt to GDP. Specifically, it analyses how changes in public spending and expenses affect the economy. The study ...
 • Master Thesis  Open Access

  Predictability of stocks 

  Miltiadous, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-12-04)
  An important question in the financial market is the predictability of stock returns, which has essential and broad economic implications. Stock predictability is highly linked with the efficiency of the capital markets ...
 • Master Thesis  Open Access

  The effects of Ukraine-Russian war on Inflation expectations 

  Spyrou, Ioannis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-12-27)
  This study investigates the impact of the recent Ukraine-Russia conflict on inflation expectations in the United States, emphasising both short-term and long-term effects. Utilising data from the Survey of Consumer ...
 • Master Thesis  

  T-Renos Consulting 

  Livadiotes, Irineos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-05-26)
 • Master Thesis  Open Access

  Real estate and economic growth. How are both affected by economic crises: the case of Cyprus 

  Constantinou, Marilena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-05-26)
  This essay examines the future house price changes based on previous changes for the past 12 years from 2010 to 2022. It provides information on Cyprus’s past crises, economic growth, real estate market literature recent ...
 • Master Thesis  Open Access

  Climate and economic policy uncertainty and the macroeconomy 

  Louka, Kyriaki G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-05-22)
  The paper examines the dynamics between economic and climate policy uncertainty and studies how these uncertainties affect the economy. Using quarterly US data from 1987Q2 to 2022Q2 and a vector autoregressive model, it ...
 • Master Thesis  Open Access

  The impact of corporate social responsibility on financial performance of food industry 

  Grammatikopoulou, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-05-26)
  In recent years, corporate social responsibility (CSR) has received increasing attention from companies and the community because it is an important factor for sustainable development. For this reason, it is very essential ...
 • Master Thesis  Open Access

  Macro-factors influencing CPI-adjusted house prices across 18 advanced economies, 1870-2020 

  Ciobanu, Iuliana (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-06-10)
  This paper aims to contribute to the existing literature on the relationship between macroeconomic factors and house prices relative to CPI for a period of 151 years and 18 advanced economies, by using a comprehensive ...
 • Master Thesis  Open Access

  The impact of R&D expenditures and patents on economic growth 

  Nicolaou, Georgios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-05-30)
  The literature has observed a rise in the number of studies examining the impact of research and development (R&D) activities as a means of inputting technological innovations, and patents as a means of outputting technological ...
 • Master Thesis  Open Access

  Aviation & tourism industry during Covid-19: the Impact on Cyprus island 

  Kakkoufa, Theognosia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-05-26)
  This essay was written for the University of Cyprus' Master of Business and Economics program. The following essay will focus on the Covid-19 pandemic and how it affected a sizable portion of Cyprus's economy, particularly ...
 • Master Thesis  Open Access

  The effect of immigration on the wages of the natives 

  Loizou, Christoforos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-06-03)
  This study investigates how immigrants affect the wages of native people, using 1% representative sample of the U.S. population of 2019 American Community Survey (ACS) data. The natives and the immigrants are separated ...
 • Master Thesis  Open Access

  The impact of monetary policy on stock returns in the United States of America 

  Koulendis, Andreas A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-06-01)
  Covid 19 pandemic has caused changes in the scale level of the business, the economical and the financial uncertainty and excessive damages around the world. This study analyzes the impact of monetary policy on the equity ...
 • Master Thesis  Open Access

  Fit for 55 legislation package, and its impact on the Cypriot economy: a case study for liquid and liquified cargo 

  Ktoris, Angelos S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-05-26)
  The recent adoption of directives and regulations as part of the Fit for 55 legislation package and the inclusion of shipping to the decarbonisation sphere will affect the Cypriot economy and the consumers. The Cypriot ...
 • Master Thesis  

  The factors affecting Foreign Direct Investments in Europe (2000-2019) 

  Pieri, Theofano P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-05-25)
  This study is focused on the analysis of foreign direct investment (FDI), identifying which factors drive the investors to invest in European countries and how the countries are affected by these kinds of investments. In ...
 • Master Thesis  Open Access

  Δυναμική Σχέση Μεταξύ Απόδοσης Μετοχών και Πέντε Μακροοικονομικών Μεταβλητών, Η Περίπτωση ΗΠΑ - Ιαπωνίας 

  Γεωργίου, Γεωργία Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-11-12)
  Η μελέτη εξετάζει τη μακροχρόνια και βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των δύο κυριότερων χρηματιστηριακών δεικτών S&P 500 και Nikkei 225, και πέντε μακροοικονομικών μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, οι πέντε μακροοικονομικές και ...
 • Master Thesis  

  The impact of the COVID-19 pandemic on the work environment: recommendations to Coca-Cola HBC for the way forward 

  Artemi, Christos; Giannakou, Demetris; Fleihan, Ziad; Mazurick, Ryan; Papaleontiou, Nagia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-10-17)
  During the end of 2019, the COVID-19 pandemic had emerged, affecting the work environment in varying ways. Throughout the pandemic, the workforce has seen a significant impact with a substantial number of employees giving ...
 • Master Thesis  Open Access

  European Venture Capital Investments: The effects of the pandemic 

  Tsampalas, Andreas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023)
  This dissertation was produced as a requirement for the Master of Business Economics degree at the University of Cyprus. Numerous facets of European venture capital investments were investigated in this study. First, a ...
 • Master Thesis  Open Access

  Business Plan of Alambra / Petrou Brothers Dairy Products LTD 

  Michael, Mariel (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  A business plan or entrepreneurial plan is any startup plan that helps a manager understand the business’s current state (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) and predict its future operation. A start-up ...

View more