Το Τμήμα στοχεύει στην προώθηση της oικovoμικής επιστήμης τόσo στo τoπικό όσo και στo διεθvές επίπεδo καθώς και στη μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  How entrepreneurship is affected by inter generational mobility in US and globally 

  Vlachou, Vasiliki N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-02-28)
  The present dissertation aims at investigating an important issue related to economic and social growth, the effect of intergenerational mobility on entrepreneurship. In this paper, an effort to answer the following questions ...
 • Master Thesis  Open Access

  Economic crisis and illegal trade 

  Petrou, Stavros N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-12-23)
  Trade is a dynamic process that inevitably has many adverse effects and undesirable effects on the economy and culture. The purpose of this study was to analyze and record consumers' views on their awareness and positions ...
 • Master Thesis  Open Access

  IANUS CONSULTING LIMITED: Business Plan 

  Κιουμουρτζή, Κλειώ (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-11-01)
  Established in 2019 in Nicosia, Cyprus, Ianus provides security research services and innovative products for business owners, R&D directors, program & project managers, and CEOs in public, academic and private sector. ...
 • Master Thesis  Open Access

  How the Quantitative Easing program of the ECB affected the bank lending in the Euro Area 

  Χριστοδουλίδου, Ελισάβετ Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-12-29)
  This study examines how the expanded asset purchase program (EAPP), also known as Quantitative Easing (QE), that the European Central Bank (ECB) introduced in March 2015 had affected the bank lending in the Euro Area (EA). ...
 • Master Thesis  Open Access

  The determinant factors of debt and their impact on the debt-to-gdp ratio for high&upper-middle income countries and for lower-middle&low-income countries 

  Πρατζιώτη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-12-27)
  In this study, an attempt is made to investigate the possible determinants of the debt-to-GDP ratio for two groups of countries? high-income countries and low-income countries. To be more specific, it is examined the ...