Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ιδρύθηκε το 1989, αλλά ουσιαστικά άρχισε τη λειτουργία της το 1992. Οι στόχοι και το όραμα της Σχολής είναι η διάχυση της γνώσης, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών της. Επιδιώκει επίσης την καλλιέργεια ηθικής, ορθής συμπεριφοράς και αξιών. Παρέχει στους φοιτητές τα βασικά εργαλεία και τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, προσφέροντας τους τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να έχουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Η Σχολή εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 1300 φοιτητές. Η Σχολή αποτελείται από τρία τμήματα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Οικονομικών, και διαθέτει δύο ερευνητικές μονάδες, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και τη Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Master Thesis  

  T-Renos Consulting 

  Livadiotes, Irineos (2023-05-26)
 • Master Thesis  Open Access

  Real estate and economic growth. How are both affected by economic crises: the case of Cyprus 

  Constantinou, Marilena (2023-05-26)
  This essay examines the future house price changes based on previous changes for the past 12 years from 2010 to 2022. It provides information on Cyprus’s past crises, economic growth, real estate market literature recent ...
 • Master Thesis  Open Access

  Climate and economic policy uncertainty and the macroeconomy 

  Louka, Kyriaki G. (2023-05-22)
  The paper examines the dynamics between economic and climate policy uncertainty and studies how these uncertainties affect the economy. Using quarterly US data from 1987Q2 to 2022Q2 and a vector autoregressive model, it ...
 • Master Thesis  Open Access

  The impact of corporate social responsibility on financial performance of food industry 

  Grammatikopoulou, Maria (2023-05-26)
  In recent years, corporate social responsibility (CSR) has received increasing attention from companies and the community because it is an important factor for sustainable development. For this reason, it is very essential ...
 • Master Thesis  Open Access

  Macro-factors influencing CPI-adjusted house prices across 18 advanced economies, 1870-2020 

  Ciobanu, Iuliana (2023-06-10)
  This paper aims to contribute to the existing literature on the relationship between macroeconomic factors and house prices relative to CPI for a period of 151 years and 18 advanced economies, by using a comprehensive ...
 • Master Thesis  Open Access

  The impact of R&D expenditures and patents on economic growth 

  Nicolaou, Georgios (2023-05-30)
  The literature has observed a rise in the number of studies examining the impact of research and development (R&D) activities as a means of inputting technological innovations, and patents as a means of outputting technological ...
 • Master Thesis  Open Access

  The Effect of female directors on the informativeness of stock prices. 

  Georgiou, Christodoulos (2023-06-08)
  During the current thesis, the effect of female directors on the informativeness of stock prices and specifically on the tendency to delay the release of bad news will be examined. The existing literature has been examined ...
 • Master Thesis  Open Access

  Aviation & tourism industry during Covid-19: the Impact on Cyprus island 

  Kakkoufa, Theognosia (2023-05-26)
  This essay was written for the University of Cyprus' Master of Business and Economics program. The following essay will focus on the Covid-19 pandemic and how it affected a sizable portion of Cyprus's economy, particularly ...
 • Master Thesis  Open Access

  The effect of immigration on the wages of the natives 

  Loizou, Christoforos (2023-06-03)
  This study investigates how immigrants affect the wages of native people, using 1% representative sample of the U.S. population of 2019 American Community Survey (ACS) data. The natives and the immigrants are separated ...
 • Master Thesis  Open Access

  The impact of monetary policy on stock returns in the United States of America 

  Koulendis, Andreas A. (2023-06-01)
  Covid 19 pandemic has caused changes in the scale level of the business, the economical and the financial uncertainty and excessive damages around the world. This study analyzes the impact of monetary policy on the equity ...
 • Master Thesis  Open Access

  Fit for 55 legislation package, and its impact on the Cypriot economy: a case study for liquid and liquified cargo 

  Ktoris, Angelos S. (2023-05-26)
  The recent adoption of directives and regulations as part of the Fit for 55 legislation package and the inclusion of shipping to the decarbonisation sphere will affect the Cypriot economy and the consumers. The Cypriot ...
 • Master Thesis  

  The factors affecting Foreign Direct Investments in Europe (2000-2019) 

  Pieri, Theofano P. (2023-05-25)
  This study is focused on the analysis of foreign direct investment (FDI), identifying which factors drive the investors to invest in European countries and how the countries are affected by these kinds of investments. In ...
 • Master Thesis  Open Access

  Understanding Workaholism: the effects of work centrality and psychological overwork climate on workaholism 

  Charalambous, Olga (2023-05-17)
  This study examines the association of workaholism and its dimensions (i.e., behavioral dimension, motivational dimension, cognitive dimension, emotional dimension) with work centrality and psychological overwork climate ...
 • Master Thesis  Open Access

  How culture impacts employee motivation 

  Patista, Maria (2022-12-30)
  This study aims to explore and identify the effect of organizational culture on employee motivation. The 95 participants of the study consisted of employees working in private organisations in Cyprus from top management ...
 • Master Thesis  Open Access

  Δυναμική Σχέση Μεταξύ Απόδοσης Μετοχών και Πέντε Μακροοικονομικών Μεταβλητών, Η Περίπτωση ΗΠΑ - Ιαπωνίας 

  Γεωργίου, Γεωργία Ν. (2022-11-12)
  Η μελέτη εξετάζει τη μακροχρόνια και βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των δύο κυριότερων χρηματιστηριακών δεικτών S&P 500 και Nikkei 225, και πέντε μακροοικονομικών μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, οι πέντε μακροοικονομικές και ...
 • Master Thesis  

  The impact of the COVID-19 pandemic on the work environment: recommendations to Coca-Cola HBC for the way forward 

  Artemi, Christos; Giannakou, Demetris; Fleihan, Ziad; Mazurick, Ryan; Papaleontiou, Nagia (2022-10-17)
  During the end of 2019, the COVID-19 pandemic had emerged, affecting the work environment in varying ways. Throughout the pandemic, the workforce has seen a significant impact with a substantial number of employees giving ...
 • Master Thesis  Open Access

  What do employees expect from their male and female managers? An exploratory study 

  Antreou, Kyriaki (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  Gender inequality is a persistent issue that all societies must address. Gender stereotypes are developed and promoted by the societies in which we grow up, and they plague generations for years. Because of stereotypes and ...
 • Master Thesis  Open Access

  CSR and the use of social media in Cypriot Businesses 

  Adam, Sotiris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-02)
  Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η ΕΚΕ στις κυπριακές επιχειρήσεις. Ο γενικός στόχος της διατριβής είναι να εξετάσει σε ποιο επίπεδο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την ...
 • Master Thesis  Open Access

  Resilience: "The road towards accountants’ career sustainability” 

  Aristou, Ioanna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  It is widely recognized that the accounting profession is subject to different challenges and demands due to the complex and ever-evolving work environment that is dominant nowadays. Correspondingly, the need for resilience, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Do lobbying expenses and contributions to US political parties affect the future profitability of companies? 

  Karagiannis, Ioannis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-12)
  Corporate lobbying aims to influence legislators and have an impact into what policies and laws are being introduced while contributions reflect amounts to political action committees to influence a federal election. The ...

View more