Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ιδρύθηκε το 1989, αλλά ουσιαστικά άρχισε τη λειτουργία της το 1992. Οι στόχοι και το όραμα της Σχολής είναι η διάχυση της γνώσης, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών της. Επιδιώκει επίσης την καλλιέργεια ηθικής, ορθής συμπεριφοράς και αξιών. Παρέχει στους φοιτητές τα βασικά εργαλεία και τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, προσφέροντας τους τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να έχουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Η Σχολή εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 1300 φοιτητές. Η Σχολή αποτελείται από τρία τμήματα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Οικονομικών, και διαθέτει δύο ερευνητικές μονάδες, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και τη Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  What do employees expect from their male and female managers? An exploratory study 

  Antreou, Kyriaki (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  Gender inequality is a persistent issue that all societies must address. Gender stereotypes are developed and promoted by the societies in which we grow up, and they plague generations for years. Because of stereotypes and ...
 • Master Thesis  Open Access

  CSR and the use of social media in Cypriot Businesses 

  Adam, Sotiris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-02)
  The subject of the thesis is the use of social media and CSR in Cypriot businesses. The overall goal of the thesis is to examine at what level businesses use CSR and what can be done to improve that. That is achieved through ...
 • Master Thesis  Open Access

  Resilience: "The road towards accountants’ career sustainability” 

  Aristou, Ioanna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  It is widely recognized that the accounting profession is subject to different challenges and demands due to the complex and ever-evolving work environment that is dominant nowadays. Correspondingly, the need for resilience, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Do lobbying expenses and contributions to US political parties affect the future profitability of companies? 

  Karagiannis, Ioannis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-12)
  Corporate lobbying aims to influence legislators and have an impact into what policies and laws are being introduced while contributions reflect amounts to political action committees to influence a federal election. The ...
 • Master Thesis  Open Access

  Climate impact on sovereign debt using Blanchard’s model 

  Papadiofantous, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  Climate change is without a doubt a subject of great concern and the connection between sovereign debt and climate vulnerability is clear. The purpose of this study is to demonstrate the effect of climate change on the ...
 • Master Thesis  Open Access

  Diversity and inclusion: the case of Swissport Cyprus 

  Efstratiou, Angela (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  The current study attempts to quantify and identify the elements that affect employees’ sense of inclusion, particularly at Swissport Cyprus, a company that provides ground handling services. Research’s primary objectives ...
 • Master Thesis  Open Access

  European Venture Capital Investments: The effects of the pandemic 

  Tsampalas, Andreas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023)
  This dissertation was produced as a requirement for the Master of Business Economics degree at the University of Cyprus. Numerous facets of European venture capital investments were investigated in this study. First, a ...
 • Master Thesis  Open Access

  Petrolina electric business plan with a focus on the marketing strategy 

  Demetriou, Andreas; Epiphaniou, Alexandra; Kokoni, Sotia; Skoullou, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-11)
  Petrolina Electric is one of the five new entrants to the newly liberalized market, all of which sell the same product: electricity. To stand out from their competitors, it is vital for Petrolina Electric to make all the ...
 • Master Thesis  Open Access

  The impact of the COVID-19 pandemic on the work environment: Recommendations to Coca-Cola HBC for the way forward 

  Giannakou, Demetris; Artemi, Christos; Fleihan, Ziad; Papaleontiou, Nagia; Mazurick, Ryan (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-10)
  During the end of 2019, the COVID-19 pandemic had emerged, affecting the work environment in varying ways. Throughout the pandemic, the workforce has seen a significant impact with a substantial number of employees giving ...
 • Master Thesis  Open Access

  What is the role of capital structure and industry to the probability of committing fraud? 

  Georgiou, Vasiliki (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12-22)
  The aim of this study is to explain the challenges that organizations face when they belong to different industry and have different capital structure. This paper examines the effect of fraud on financial leverage and how ...
 • Master Thesis  

  Factors relating to the work engagement of Generation Z members in Cyprus and implications for Human Resource Management 

  Georgiou, Ellada (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  A new generation, referred to as Generation Z, is entering the workforce as the business world continues to evolve. At the same time, it is becoming more crucial to identify the elements that keep these individuals motivated ...
 • Master Thesis  Open Access

  Γενιά Ζ: εργασιακή δέσμευση, παρακίνηση και οδηγοί καριέρας 

  Γιαννάκη, Κωνσταντίνος; Δανιήλ, Μαρία; Λυσάνδρου, Μάριος; Πολυκάρπου, Ναταλία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  Η γενιά Z, που γεννήθηκε σε έναν παγκόσμιο συνδεδεμένο κόσμο, μπαίνει αργά αλλά σταθερά στις πρώτες της εργασίες έχοντας τις δικές της προσδοκίες, προτιμήσεις και αποφάσεις όσον αφορά την καριέρα της, την εργασιακή της ...
 • Master Thesis  Open Access

  Business Plan of Alambra / Petrou Brothers Dairy Products LTD 

  Michael, Mariel (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  A business plan or entrepreneurial plan is any startup plan that helps a manager understand the business’s current state (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) and predict its future operation. A start-up ...
 • Master Thesis  Open Access

  Πως επηρεάζεται το Δημόσιο Χρέος από διάφορες μακροοικονομικές μεταβλητές 

  Λαζάρου, Άντρη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12-28)
  Το ερώτημα, κατά πόσον υπάρχουν παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση του Δημοσίου χρέους, είναι ένα θέμα που απασχόλησε και απασχολεί αρκετά την ερευνητική κοινότητά. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια οικονομετρική ...
 • Master Thesis  Open Access

  The role of Innovation on economic growth and climate change 

  Theodosiou, Christos T. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  This study is investigating and contributing to the hypothesis of the relationship between economic growth and climate change, which the significance of both concepts being accepted by the Environmental Kuznets Curve ...
 • Master Thesis  Open Access

  Happiness and income how does the income affects happiness? 

  Karatsioli, Despo (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  The principal occasion for this case study is the correlation between happiness and income. In the theory of happiness, a positive relationship is observed between them. The research that will follow includes data from the ...
 • Master Thesis  Open Access

  The effects of gender on internet use 

  Pontiki, Styliana (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  From the beginning of the appearance of the Internet, it is known that women used it less than men – the term usually did not appear in the early years – either because they were at home doing coursework or not working. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Facing the classic dilemma of family owned companies in Cyprus: To recruit or not? 

  Charalambous, Charalambos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05)
  This study was conducted using an Applied Consulting Style on a family owned organization that operates in the chemical raw materials market of Cyprus. The company was facing delays in its supply chain which was causing a ...
 • Master Thesis  Open Access

  What is the effect of ESG on firm's performance? UK FTSE All-Share Index Evidence 

  Inkova, Nikol (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-06-03)
  The purpose of this study is to identify whether investing in ESG practices is beneficial for a firm’s financial and market performance. The current paper will answer the questions: “Do environmentally friendly companies ...
 • Master Thesis  Open Access

  The impact of COVID-19 on EU economies: a panel VAR analysis 

  Eracleous, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05)
  This thesis aims to examine the influence of COVID-19 on the members of the European Union’s economies by employing a Panel Vector Autoregression Model (panel-VAR). Economic activity is represented by the leading stock ...

View more