Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ιδρύθηκε το 1989, αλλά ουσιαστικά άρχισε τη λειτουργία της το 1992. Οι στόχοι και το όραμα της Σχολής είναι η διάχυση της γνώσης, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών της. Επιδιώκει επίσης την καλλιέργεια ηθικής, ορθής συμπεριφοράς και αξιών. Παρέχει στους φοιτητές τα βασικά εργαλεία και τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, προσφέροντας τους τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να έχουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Η Σχολή εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 1300 φοιτητές. Η Σχολή αποτελείται από τρία τμήματα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Οικονομικών, και διαθέτει δύο ερευνητικές μονάδες, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και τη Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  Business Plan of Alambra / Petrou Brothers Dairy Products LTD 

  Michael, Mariel (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  A business plan or entrepreneurial plan is any startup plan that helps a manager understand the business’s current state (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) and predict its future operation. A start-up ...
 • Master Thesis  Open Access

  Πως επηρεάζεται το Δημόσιο Χρέος από διάφορες μακροοικονομικές μεταβλητές 

  Λαζάρου, Άντρη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12-28)
  Το ερώτημα, κατά πόσον υπάρχουν παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση του Δημοσίου χρέους, είναι ένα θέμα που απασχόλησε και απασχολεί αρκετά την ερευνητική κοινότητά. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια οικονομετρική ...
 • Master Thesis  Open Access

  The role of Innovation on economic growth and climate change 

  Theodosiou, Christos T. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  This study is investigating and contributing to the hypothesis of the relationship between economic growth and climate change, which the significance of both concepts being accepted by the Environmental Kuznets Curve ...
 • Master Thesis  

  Happiness and income how does the income affects happiness? 

  Karatsioli, Despo (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  The principal occasion for this case study is the correlation between happiness and income. In the theory of happiness, a positive relationship is observed between them. The research that will follow includes data from the ...
 • Master Thesis  Open Access

  The effects of gender on internet use 

  Pontiki, Styliana (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  From the beginning of the appearance of the Internet, it is known that women used it less than men – the term usually did not appear in the early years – either because they were at home doing coursework or not working. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Facing the classic dilemma of family owned companies in Cyprus: To recruit or not? 

  Charalambous, Charalambos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05)
  This study was conducted using an Applied Consulting Style on a family owned organization that operates in the chemical raw materials market of Cyprus. The company was facing delays in its supply chain which was causing a ...
 • Master Thesis  Open Access

  What is the effect of ESG on firm's performance? UK FTSE All-Share Index Evidence 

  Inkova, Nikol (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-06-03)
  The purpose of this study is to identify whether investing in ESG practices is beneficial for a firm’s financial and market performance. The current paper will answer the questions: “Do environmentally friendly companies ...
 • Master Thesis  Open Access

  The impact of COVID-19 on EU economies: a panel VAR analysis 

  Eracleous, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05)
  This thesis aims to examine the influence of COVID-19 on the members of the European Union’s economies by employing a Panel Vector Autoregression Model (panel-VAR). Economic activity is represented by the leading stock ...
 • Master Thesis  Open Access

  Using Twitter data to determine the impact of poverty on political engagement. Evidence from the US Capitol Hill insurrection. 

  Petrou, Omiros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-06-10)
  Social media websites have established themselves as an essential part of our daily lives, where people can share their opinions on any topic of their interest, and have been consistently growing over the last decade. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Gender differnces in bargaining salary at workplace: Are Cypriot women less willing to negotiate their salary? If so, why? 

  Savvides, Andreas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-06-10)
  Previous research has focused on the role of gender in salary negotiations. Research investigated the determinants of gender and have concluded that women and men negotiate differently. One of the most contentious topics ...
 • Master Thesis  Open Access

  What determines cryptocurrency prices: VAR and VECM approach 

  Koursari, Nicoletta (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-24)
  The 2008-2009 Financial crisis, caused instability and uncertainty in the traditional financial system. People lost their trust towards the monetary system and were searching for better alternatives that could provide them ...
 • Master Thesis  Open Access

  Estimating the political variables and Independence on economic growth and educational inequality across the world 

  Hamalis, Loukianos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-13)
  In this paper we calculate the effects of political variables and Independence on economic growth and educational inequality across the world. Using a dataset with mostly political and a few economic variables, Varieties ...
 • Master Thesis  Open Access

  Innovating the automotive industry with Artificial Intelligence 

  Kyriakidou, Lilia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-24)
  The aim of this study is to investigate the application of the artificial intelligence in the automotive industry and to critically examine its impact in the innovation and to provide a response to the following question: ...
 • Master Thesis  Open Access

  A qualitative exploration of intrinsic and extrinsic motivation: similarities and differences among public and private sector employees in Cyprus 

  Sofroniou, Christina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-12)
  Due to the competitiveness and rapid change of today’s business environments, managing employees effectively is one of the most challenging tasks for organizations and employers. Since employees constitute the most ...
 • Master Thesis  Open Access

  Promoting accountable leadership through human resource management 

  Symeou, Efstathia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-23)
  One of the main challenges organizations are facing nowadays is the need for accountable leaders. This study aims to determine what accountability in leadership or accountable leadership means and how it can be promoted ...
 • Master Thesis  Open Access

  Employer Branding: Examining the factors that influence employees’ perceptions on the attractiveness of the brand 

  Iliopoulou, Spyridoula (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-03-15)
  In our days due to the supplies and demands of the market, companies have started considering more seriously how they will attract and retain talent. In this study, I am going to investigate in what extend employer branding ...
 • Master Thesis  Open Access

  Artificial intelligence in the workplace in Cyprus: an employee perspective 

  Mylona, Antonia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-24)
  The present study aimed on placing Cyprus into the research map of AI in the workplace. It focused on investigating main variables job replacement anxiety experienced by employees, acceptance and trust of AI in the workplace, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Mentoring as a tool for attraction and employer branding - A case study of the Sea of Experience Mentoring program 

  Korica, Ljiljana (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-12)
  This master thesis argues that mentoring can be used successfully as a tool for attraction and employer branding, in order to address new trends and demands of the business environment. Those changes are mostly related to ...
 • Master Thesis  Open Access

  Employee voice and work commitment - the department of Civil Aviation Cyprus 

  Irakleous, Iraklis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-12-31)
  Κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς φωνής – σιωπής των εργαζομένων σε σχέση με την οργανωτική τους δέσμευση, καθώς το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας Κύπρου χρειάζεται ανθρώπους ...
 • Master Thesis  Open Access

  Remote working and job satisfaction during Covid-19 

  Christodoulou, Demetra (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022)
  Remote working plays a major role in organizations since it brings both advantages and disadvantages for both employees and employers. It is broadly described as a situation in which employees work mainly from home or other ...

View more