Το Tμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (ΛΟΧ) στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση διοικητικών στελεχών που θα υπηρετήσουν επάξια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους οργανισμούς. Tο Tμήμα προσφέρει ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στην καλλιέργεια ευρείας γνώσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης όσο και στην εξειδικευμένη κατάρτιση σε επί μέρους κλάδους. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος συνδυάζει διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές στη διοίκηση με τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Kύπρου και της ευρύτερης περιοχής, και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας ως μέσου υλοποίησης των στρατηγικών και τακτικών στόχων ενός οργανισμού.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  The effect of Inflation on European banks' profitability, stability and riskiness 

  Σωκράτους, Χρυστάλλα Π. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-02-01)
  This study debates whether the inflation can influence in any way tha banks' profitability, stability and riskiness by take into consideration European commercial banks. In order to address this, a dataset of 101 European ...
 • Master Thesis  Open Access

  Bitcoin in China 

  Mavroudi, Mavrikios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-01-06)
  The aim of this study is to investigate and show how the Chinese stock market affects bidirectional or unidirectional the Cryptocurrency market and in particular, Bitcoin. To carry this project, we have retrieved daily ...
 • Master Thesis  Open Access

  The financial crisis of 2008 from a philosophical perspective 

  Χατζηπιέρου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-12-15)
  In 2011, the National Commission of the Federal Government of United States published a report explaining the financial crisis and mentioning its main conclusions. The five conclusions consist of the failure of the regulative ...
 • Master Thesis  Open Access

  The impact of the JOBS Act and Corporate Governance on IPO Underpricing 

  Chatzittofi, Elena A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-01-17)
  This study investigates the effects of the Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS Act) on information uncertainty and what attributes of corporate governance improve the asymmetry of information. The JOBS Act creates a ...
 • Master Thesis  Open Access

  JOBS Act 2017 and Corporate Governance on IPOs Underpricing 

  Laskou, Styliani (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-01-14)
  IPO underpricing, JOBS Act 2017, corporate governance, non-EGCs.