Το Tμήμα Διοίκησης Eπιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (ΔΕΔ) στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση διοικητικών στελεχών που θα υπηρετήσουν επάξια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους οργανισμούς. Βασικός αντικειμενικό σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Eπιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης είναι: «Να πρωτοστατήσει σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή, και να πετύχει διεθνή αναγνώριση ως αξιόλογο ερευνητικό κέντρο σε θέματα που εμπίπτουν σε καθένα από αυτούς τους τομείς.» Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική προσπάθεια προς τρεις κατευθύνσεις: (α) την άρτια επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση μελλοντικών διοικητικών στελεχών - εκπαιδευτική αποστολή (β) την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με διεθνή αναγνώριση - ερευνητική αποστολή (γ) την προαγωγή της γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με την διοργάνωση επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων - κοινωνική αποστολή.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  What do employees expect from their male and female managers? An exploratory study 

  Antreou, Kyriaki (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  Gender inequality is a persistent issue that all societies must address. Gender stereotypes are developed and promoted by the societies in which we grow up, and they plague generations for years. Because of stereotypes and ...
 • Master Thesis  Open Access

  CSR and the use of social media in Cypriot Businesses 

  Adam, Sotiris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023-02)
  The subject of the thesis is the use of social media and CSR in Cypriot businesses. The overall goal of the thesis is to examine at what level businesses use CSR and what can be done to improve that. That is achieved through ...
 • Master Thesis  Open Access

  Resilience: "The road towards accountants’ career sustainability” 

  Aristou, Ioanna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  It is widely recognized that the accounting profession is subject to different challenges and demands due to the complex and ever-evolving work environment that is dominant nowadays. Correspondingly, the need for resilience, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Diversity and inclusion: the case of Swissport Cyprus 

  Efstratiou, Angela (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  The current study attempts to quantify and identify the elements that affect employees’ sense of inclusion, particularly at Swissport Cyprus, a company that provides ground handling services. Research’s primary objectives ...
 • Master Thesis  Open Access

  Petrolina electric business plan with a focus on the marketing strategy 

  Demetriou, Andreas; Epiphaniou, Alexandra; Kokoni, Sotia; Skoullou, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-11)
  Petrolina Electric is one of the five new entrants to the newly liberalized market, all of which sell the same product: electricity. To stand out from their competitors, it is vital for Petrolina Electric to make all the ...
 • Master Thesis  Open Access

  The impact of the COVID-19 pandemic on the work environment: Recommendations to Coca-Cola HBC for the way forward 

  Giannakou, Demetris; Artemi, Christos; Fleihan, Ziad; Papaleontiou, Nagia; Mazurick, Ryan (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-10)
  During the end of 2019, the COVID-19 pandemic had emerged, affecting the work environment in varying ways. Throughout the pandemic, the workforce has seen a significant impact with a substantial number of employees giving ...
 • Master Thesis  

  Factors relating to the work engagement of Generation Z members in Cyprus and implications for Human Resource Management 

  Georgiou, Ellada (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  A new generation, referred to as Generation Z, is entering the workforce as the business world continues to evolve. At the same time, it is becoming more crucial to identify the elements that keep these individuals motivated ...
 • Master Thesis  Open Access

  Γενιά Ζ: εργασιακή δέσμευση, παρακίνηση και οδηγοί καριέρας 

  Γιαννάκη, Κωνσταντίνος; Δανιήλ, Μαρία; Λυσάνδρου, Μάριος; Πολυκάρπου, Ναταλία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-12)
  Η γενιά Z, που γεννήθηκε σε έναν παγκόσμιο συνδεδεμένο κόσμο, μπαίνει αργά αλλά σταθερά στις πρώτες της εργασίες έχοντας τις δικές της προσδοκίες, προτιμήσεις και αποφάσεις όσον αφορά την καριέρα της, την εργασιακή της ...
 • Master Thesis  Open Access

  Facing the classic dilemma of family owned companies in Cyprus: To recruit or not? 

  Charalambous, Charalambos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05)
  This study was conducted using an Applied Consulting Style on a family owned organization that operates in the chemical raw materials market of Cyprus. The company was facing delays in its supply chain which was causing a ...
 • Master Thesis  Open Access

  Gender differnces in bargaining salary at workplace: Are Cypriot women less willing to negotiate their salary? If so, why? 

  Savvides, Andreas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-06-10)
  Previous research has focused on the role of gender in salary negotiations. Research investigated the determinants of gender and have concluded that women and men negotiate differently. One of the most contentious topics ...
 • Master Thesis  Open Access

  A qualitative exploration of intrinsic and extrinsic motivation: similarities and differences among public and private sector employees in Cyprus 

  Sofroniou, Christina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-12)
  Due to the competitiveness and rapid change of today’s business environments, managing employees effectively is one of the most challenging tasks for organizations and employers. Since employees constitute the most ...
 • Master Thesis  Open Access

  Promoting accountable leadership through human resource management 

  Symeou, Efstathia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-23)
  One of the main challenges organizations are facing nowadays is the need for accountable leaders. This study aims to determine what accountability in leadership or accountable leadership means and how it can be promoted ...
 • Master Thesis  Open Access

  Employer Branding: Examining the factors that influence employees’ perceptions on the attractiveness of the brand 

  Iliopoulou, Spyridoula (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-03-15)
  In our days due to the supplies and demands of the market, companies have started considering more seriously how they will attract and retain talent. In this study, I am going to investigate in what extend employer branding ...
 • Master Thesis  Open Access

  Artificial intelligence in the workplace in Cyprus: an employee perspective 

  Mylona, Antonia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-24)
  The present study aimed on placing Cyprus into the research map of AI in the workplace. It focused on investigating main variables job replacement anxiety experienced by employees, acceptance and trust of AI in the workplace, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Mentoring as a tool for attraction and employer branding - A case study of the Sea of Experience Mentoring program 

  Korica, Ljiljana (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-12)
  This master thesis argues that mentoring can be used successfully as a tool for attraction and employer branding, in order to address new trends and demands of the business environment. Those changes are mostly related to ...
 • Master Thesis  Open Access

  Employee voice and work commitment - the department of Civil Aviation Cyprus 

  Irakleous, Iraklis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-12-31)
  Κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς φωνής – σιωπής των εργαζομένων σε σχέση με την οργανωτική τους δέσμευση, καθώς το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας Κύπρου χρειάζεται ανθρώπους ...
 • Master Thesis  Open Access

  Remote working and job satisfaction during Covid-19 

  Christodoulou, Demetra (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022)
  Remote working plays a major role in organizations since it brings both advantages and disadvantages for both employees and employers. It is broadly described as a situation in which employees work mainly from home or other ...
 • Master Thesis  Open Access

  Job crafting in family firms 

  Andreou, Pavlos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-01)
  The purpose of the Thesis was to examine if the managers (family members vs non-family members) can influence how much the job crafting will be promoted to the employees. The current research acted like a case study of two ...
 • Master Thesis  Open Access

  Jobalito.com – Creating Value 

  Anayiotos, Constantinos; Karatzias, Avgoustinos; Demosthenous, Panayiotis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-02-27)
  This Applied Business Project report attempts to enhance the efforts of Jobalito, a newly founded Cyprus-based startup, focusing on recruitment. Jobalito has set up itself as the most effective recruitment platform in ...
 • Master Thesis  Open Access

  Factors affecting female managers advancement: a study in the financial sector in Cyprus 

  Petroutsou, Vasiliki (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-12-12)
  Despite the increasing involvement of women in the workplace, due to several economic and social developments, women are still underrepresented in managerial and leadership positions. There are several barriers as well as ...

View more