Το Tμήμα Διοίκησης Eπιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (ΔΕΔ) στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση διοικητικών στελεχών που θα υπηρετήσουν επάξια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους οργανισμούς. Βασικός αντικειμενικό σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Eπιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης είναι: «Να πρωτοστατήσει σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή, και να πετύχει διεθνή αναγνώριση ως αξιόλογο ερευνητικό κέντρο σε θέματα που εμπίπτουν σε καθένα από αυτούς τους τομείς.» Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική προσπάθεια προς τρεις κατευθύνσεις: (α) την άρτια επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση μελλοντικών διοικητικών στελεχών - εκπαιδευτική αποστολή (β) την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με διεθνή αναγνώριση - ερευνητική αποστολή (γ) την προαγωγή της γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με την διοργάνωση επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων - κοινωνική αποστολή.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  “How financial sector sustainability can improve Gender equality, Quality education, Good health and well-being, Industry-innovation and infrastructure, and Decent work and economic growth in Cyprus” 

  Elfayez, Nayef; Desouky, Ahmed; Naziri, Maria; Oikonomidou, Matina; Porakou, Theodora (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-12-04)
  The United Nations General Assembly in 2015, has adopted seventeen Sustainable Development Goals (SDG’s) to be achieved globally by 2030. This applied project examines the performance of five of the seventeen goals in ...
 • Master Thesis  Open Access

  Re-engineering of existing procurement procedures in CYFIELD 

  Efstathiou, Thomas; Galazi, Savvas; Maltezos, Joseph; Theofanous, Christiana; Zymaride, Lito (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-11-15)
  In the current competitive business environment, effective and efficient procurement procedures within an organisation can dictate the extent of its success. The recent economic crisis, the stricter regulations as well as ...
 • Master Thesis  Open Access

  Δημιουργία εφαρμογής για καταμέτρηση επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων και ηλεκτρονική αγορά προϊόντων από καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης 

  Ανδρέου, Ανδρέας Κ.; Βασιλείου, Μαρία Β.; Στεφάνου, Μιχάλης; Ταβέλη, Νατάσα; Τσαγγαρίδου, Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-11-23)
  Η παρούσα εφαρμοσμένη επιχειρηματική μελέτη έχει σκοπό να καταπιαστεί με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού Πλάνου, η οποία αφορά την υλοποίηση μίας εφαρμογής μέσα από την οποία οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν ...
 • Master Thesis  Open Access

  Top Kinisis: Strategy for creating agritourism packages under the umbrella of ecotourism and sustainability in Cyprus 

  Ioannou, Sotiroula; Trakoshis, Charalambos; Takkides, Andreas; Karis, Ioannis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-10-01)
  In a nutshell, this thesis initiates the study and possibility for Cyprus to exploit the agritourism under the ecotourism umbrella in tandem with the concept of sustainability and attracting high quality tourism throughout ...
 • Master Thesis  Open Access

  ''Drip N' Bee'' Επιχειρηματικό Σχέδιο 

  Καλλινίκου, Αναστάσιος; Νεοφύτου, Κωνσταντίνος; Χριστοδούλου, Μαρία; Παπαϊωάννου, Τέρψια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-11-17)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου και την προώθηση της επιχειρηματικής ιδέας για την ίδρυση μίας νεοεισερχόμενης καφετέριας τέταρτης γενιάς που θα φέρει την επωνυμία «Drip N’ ...
 • Master Thesis  

  The urgency for gender diversity on boards to shift into sustainable development and green HRM 

  Kitiri, Fyvia N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-12-21)
  Purpose The purpose of this study is to extend the existing literature review by providing further information on the relation between: the radical need to achieve gender diversity on boards to shift into sustainable ...
 • Master Thesis  Open Access

  The Concept of Work-Life Balance in The Hospitality Industry and its Employee’s Perceptions Towards it. 

  Kazandjian, Barett (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-01-29)
  Over the last few years, businesses as well as the public have heightened their interest on the concept of work-life balance. It has become one of the most privately and publicly discussed matters as it touches the daily ...
 • Master Thesis  Open Access

  Perks platform for employees 

  Pringis, Zannetos; Panagi, Herodotos; Shaaban, Revekka; Charalambous, Alexandros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-12-08)
  This study focuses on the implementation and strategy that will be followed to develop and launch an employee benefits platform that will be the first of its kind in the Cypriot market. This project is in collaboration ...
 • Master Thesis  Open Access

  Leading through Football: Sir Alex Ferguson’s Lessons for HR Managers 

  Ιωάννου, Στυλιανός (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-12-13)
  Examining Sir Alex Ferguson's leadership model from the HR perspective and gaining valuable lessons from football.
 • Master Thesis  Open Access

  Creating an electronic platform for bio produce 

  Antonakoudi, Anoixis; Theofanous, Eirini; Kallenou, Leontia; Georgiou, Michalis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-11-19)
  The purpose of this thesis it to examine the creation of a digital marketplace to connect, almost directly, local producers of organic products with the consumer segment that regularly purchases organic products. This ...