Το Tμήμα Διοίκησης Eπιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (ΔΕΔ) στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση διοικητικών στελεχών που θα υπηρετήσουν επάξια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους οργανισμούς. Βασικός αντικειμενικό σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Eπιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης είναι: «Να πρωτοστατήσει σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή, και να πετύχει διεθνή αναγνώριση ως αξιόλογο ερευνητικό κέντρο σε θέματα που εμπίπτουν σε καθένα από αυτούς τους τομείς.» Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική προσπάθεια προς τρεις κατευθύνσεις: (α) την άρτια επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση μελλοντικών διοικητικών στελεχών - εκπαιδευτική αποστολή (β) την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με διεθνή αναγνώριση - ερευνητική αποστολή (γ) την προαγωγή της γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με την διοργάνωση επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων - κοινωνική αποστολή.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  Facing the classic dilemma of family owned companies in Cyprus: To recruit or not? 

  Charalambous, Charalambos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05)
  This study was conducted using an Applied Consulting Style on a family owned organization that operates in the chemical raw materials market of Cyprus. The company was facing delays in its supply chain which was causing a ...
 • Master Thesis  Open Access

  Gender differnces in bargaining salary at workplace: Are Cypriot women less willing to negotiate their salary? If so, why? 

  Savvides, Andreas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-06-10)
  Previous research has focused on the role of gender in salary negotiations. Research investigated the determinants of gender and have concluded that women and men negotiate differently. One of the most contentious topics ...
 • Master Thesis  Open Access

  A qualitative exploration of intrinsic and extrinsic motivation: similarities and differences among public and private sector employees in Cyprus 

  Sofroniou, Christina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-12)
  Due to the competitiveness and rapid change of today’s business environments, managing employees effectively is one of the most challenging tasks for organizations and employers. Since employees constitute the most ...
 • Master Thesis  Open Access

  Promoting accountable leadership through human resource management 

  Symeou, Efstathia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-23)
  One of the main challenges organizations are facing nowadays is the need for accountable leaders. This study aims to determine what accountability in leadership or accountable leadership means and how it can be promoted ...
 • Master Thesis  Open Access

  Employer Branding: Examining the factors that influence employees’ perceptions on the attractiveness of the brand 

  Iliopoulou, Spyridoula (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-03-15)
  In our days due to the supplies and demands of the market, companies have started considering more seriously how they will attract and retain talent. In this study, I am going to investigate in what extend employer branding ...
 • Master Thesis  Open Access

  Artificial intelligence in the workplace in Cyprus: an employee perspective 

  Mylona, Antonia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-24)
  The present study aimed on placing Cyprus into the research map of AI in the workplace. It focused on investigating main variables job replacement anxiety experienced by employees, acceptance and trust of AI in the workplace, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Mentoring as a tool for attraction and employer branding - A case study of the Sea of Experience Mentoring program 

  Korica, Ljiljana (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-05-12)
  This master thesis argues that mentoring can be used successfully as a tool for attraction and employer branding, in order to address new trends and demands of the business environment. Those changes are mostly related to ...
 • Master Thesis  Open Access

  Employee voice and work commitment - the department of Civil Aviation Cyprus 

  Irakleous, Iraklis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-12-31)
  Κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς φωνής – σιωπής των εργαζομένων σε σχέση με την οργανωτική τους δέσμευση, καθώς το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας Κύπρου χρειάζεται ανθρώπους ...
 • Master Thesis  Open Access

  Remote working and job satisfaction during Covid-19 

  Christodoulou, Demetra (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022)
  Remote working plays a major role in organizations since it brings both advantages and disadvantages for both employees and employers. It is broadly described as a situation in which employees work mainly from home or other ...
 • Master Thesis  Open Access

  Job crafting in family firms 

  Andreou, Pavlos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-01)
  The purpose of the Thesis was to examine if the managers (family members vs non-family members) can influence how much the job crafting will be promoted to the employees. The current research acted like a case study of two ...
 • Master Thesis  Open Access

  Jobalito.com – Creating Value 

  Anayiotos, Constantinos; Karatzias, Avgoustinos; Demosthenous, Panayiotis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-02-27)
  This Applied Business Project report attempts to enhance the efforts of Jobalito, a newly founded Cyprus-based startup, focusing on recruitment. Jobalito has set up itself as the most effective recruitment platform in ...
 • Master Thesis  Open Access

  Factors affecting female managers advancement: a study in the financial sector in Cyprus 

  Petroutsou, Vasiliki (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-12-12)
  Despite the increasing involvement of women in the workplace, due to several economic and social developments, women are still underrepresented in managerial and leadership positions. There are several barriers as well as ...
 • Master Thesis  Open Access

  Job crafting and its effects on employees' work engagement and job satisfaction 

  Pavlou, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-12)
  The nature of employment seems to change in a rapid way due to transformations of the work environment such as faster innovations, global competition and lighting from production economies and advancement of information ...
 • Master Thesis  Open Access

  Organizational factors that affect employee well being: a study in Cyprus 

  Machaliotis, Panagiotis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-01)
  The purpose of this paper is to examine the impact of occupational stress and perceived organizational support (POS) in the affective well being of employees in the context of Cyprus. It is important to understand how ...
 • Master Thesis  Open Access

  The level of formalization on HRM practices in SME Family Firms 

  Hadjimichael, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-01)
  Given that the present research is conducted in Cyprus and concentrated on Cypriot family Small and Medium – Enterprises (SMEs), this study investigates the determinants of Human Resource Management practices in family ...
 • Master Thesis  Open Access

  Management of generation Z: gamification technique in learning and development practices 

  Kalli, Andria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-12-10)
  As the business world continuously changes, a new generational cohort, known as Generation Z, iGen or digital natives is entering the workplace. Simultaneously, the importance of working with fun is growing with the entry ...
 • Master Thesis  Open Access

  Women’s career paths leading to low-skilled jobs: preference, choice, and motherhood 

  Hadjiloizou, Athanasia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022)
  The increasing number of women getting educated and entering the workforce, particularly after the 1970s, was a catalyst in major changes in society and, as a result, norms, beliefs, ideals, and family structures. Through ...
 • Master Thesis  Open Access

  Is monitoring employee’s online behavior by companies ethical? 

  Triantafyllou, Christoforos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-12-27)
  In this paper, I will argue that for specific combinations of motives behind monitoring with specific types of monitoring, it is not unethical that companies monitor employees’ online behavior. I will first review the ...
 • Master Thesis  Open Access

  Remote working and work-family conflict of employed parents in Cyprus 

  Christoforou, Chrysovalanto (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-12-12)
  This study examines the impact of remote working on the work-family conflict of Cypriot parents. Remote working has been endorsed for years as one of the organizational policies that can provide employees with the opportunity ...
 • Master Thesis  Open Access

  LGB employees’ experiences of inclusion or exclusion in the Cypriot workplace 

  Kountoureshis, Michalis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-01-20)
  In recent years, much progress has been done for minority groups in Europe. However, many groups are still often marginalized or discriminated against for their sexuality. Lesbian, Gay and Bisexual (LGB) people’s experiences ...

View more