Το Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα, δημιουργήθηκε μετά από αξιολόγηση και έγκριση της επιστημονικής πρότασης CY-Biobank, στο πλαίσιο της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του στρατηγικού προγράμματος «Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming», το 2019. Το Κέντρο φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην ιατρική έρευνα επόμενης γενιάς στην Κύπρο μέσω της ανάπτυξης πέντε πυλώνων: α). Βιοτράπεζα, β). Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής, γ). Μοριακό Εργαστήριο Γενετικής, δ). Εκπαίδευση, ε). Καινοτομία. Η Βιοτράπεζα αναπτύσσεται ως μία υποδομή βιοϊατρικής έρευνας αιχμής, με στόχο να παράγει νέα γνώση για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και να συμβάλει στην πρόληψη, τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Το υλικό που αρχειοθετείται στη Βιοτράπεζα αποτελεί εθνικό θησαυρό και κληρονομιά για την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για την υποστήριξη γενετικών, επιδημιολογικών και άλλων χρήσιμων κλινικών μελετών.