Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν ερευνητικά κέντρα και ερευνητικές μονάδες ως οντότητες με σημαντική αυτονομία, οι οποίες εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια παραγωγής νέας γνώσης και καινοτομίας. / A number of research centres and research units operate at the University of Cyprus as entities with increased scientific and research autonomy committed to conducting rigorous and innovative research.

Collections in this community

Recent Submissions

View more