Η διεπιστημονική έρευνα που διεξάγεται στην ΕΜοΜεΤ έχει ως βασικό στόχο της να φέρει στην επιφάνεια και να καλύψει σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό ερευνητικό κενό, αναδεικνύοντας την ανάγκη της συνεξέτασης όλων των βυζαντινών τεχνών και της αλληλεπίδρασής τους με τις τελετουργίες. / The Centre for Medieval Arts & Rituals (CeMAR) at UCY spurs and promotes groundbreaking interdisciplinary research in medieval studies. Its unique approach to the study of medieval arts and rituals addresses a long-standing gap in existing research that has not seen medieval arts and rituals as the interdependent and complementary practices that they truly are. CeMAR proceeds on the premise that medieval arts are imbricated with medieval rituals.

Recent Submissions

  • Open Access Journal  

    Eventum: a journal of Medieval arts & rituals 

    Constantinou, Stavroula (Università degli Studi di Milano, 2023)
    Eventum aims to reposition the arts and rituals of various medieval traditions and to provide an international and congenial forum for the presentation and discussion of research on: all medieval arts in and as rituals; ...