• Doctoral Thesis  Open Access

   57Fe Mössbauer spectroscopic studies on β-thalassaemia using a mouse model for β-thalassaemia and red blood cell samples from patients 

   Charitou, Georgios H. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
   Η β-θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική αναιμία που προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδίου β‑σφαιρίνης. Επηρεάζει πολλαπλά όργανα και συνδέεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκε ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Acton: managing dynamic information in large-scale distributed systems 

   Xing, Wei (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-01)
   Τα Συστήματα Ευρείας Κλίμακας όπως τα Υπολογιστικά Πλέγματα (Grids) και τα Συστήματα Ομοτίμων (P2P Systems) αποτελούνται από μεγάλο αριθμό από υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς και δικτυακούς πόρους. Η παροχή ακριβών και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Adaptive and dynamic argumentation 

   Hadjisoteriou, Evgenios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-08)
   Σε αυτή την εργασία μελετάμε την προσαρμοστική και δυναμική επιχειρηματολογία για τη λήψη αποφάσεων, όπου οι αποφάσεις πρέπει να προσαρμοστούν στις προσωπικές προτιμήσεις και το δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο. Μελετάμε πώς ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Adaptive usable security : personαlizing user authentication and CAPTCHA based on individual differences in cognitive processing 

   Belk, Marios R. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-12)
   Η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή μετατοπίζεται από παραδοσιακούς υπολογιστές και αυτόνομες εφαρμογές, προς την αλληλεπίδραση χρηστών με φορητές υπολογιστικές συσκευές και εφαρμογές που υποστηρίζονται από το υπολογιστικό ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Addressing the molecular basis of morphogenetic movements during Xenopus gastrulation with the use of quantum dot nanocrystals : the role of Focal Adhesion Kinase (FAK) during Xenopus development 

   Stylianou, Panayiota (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
   Σε αυτή τη μελέτη αποδεικνύουμε ότι η ενεργοποίηση της FAK με βάση τις ιντεγκρίνες είναι απαραίτητη για τη μεσοδερμική μετανάστευση όχι όμως για τη συγκλίνουσα επέκταση. Η αναστολή της FAK με έκφραση του γνωστού αρνητικού ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Advances in SAT-Based planning 

   Sideris, Andreas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
   Ο σχεδιασμός δράσης είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Ακόμα και οι πιο απλές του μορφές είναι υπολογιστικά δυσεπίλυτες ('intractable'). Παρόλο που είναι απίθανος ο αποτελεσματικός (ως προς χρόνο) σχεδιασμός δράσης στη γενική ...
  • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

   Algebraic complete integrability of Lotka-Volterra equations in three and four dimensions 

   Constantinides, Kyriakos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-05)
   Σ' αυτή τη διατριβή, εξετάζουμε την πλήρη αλγεβρική ολοκληρωσιμότητα των εξισώσεων Lotka - Volterra στις τρεις και στις τέσσερις διαστάσεις, που ορίζονται από ένα αντισυμμετρικό πίνακα. Ο στόχος μας είναι η πλήρη ταξινόμηση ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Algorithms and indexing structures for spatial big data 

   Costa, Constantinos E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-07)
   Ζούμε στην εποχή των μεγάλων δεδομένων, όπου παράγονται ετερογενή δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται με εκθετικό ρυθμό. Τα παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων δεν είναι ικανά να συλλέγουν, να διαχειρίζονται και να ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Applications of root systems in geometry and physics 

   Evripidou, Charalampos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-05)
   Σε αυτή τη διατριβή μελετούμε περιοχές των μαθηματικών που μπορεί να φαίνονται ασυσχέτιστες αλλά έχουν κοινή προέλευση τη θεωρία των συστημάτων ριζών. Τα συστήματα ριζών χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των αλγεβρών Lie ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Architectural and software support for data-driven execution on multi-core processors 

   Matheou, George A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
   Το τέλος της εκθετικής ανάπτυξης των σειριακών επεξεργαστών έχει διευκολύνει την ανάπτυξη των πολυπύρηνων συστημάτων. Έτσι, οποιαδήποτε αύξηση της απόδοσης πρέπει να προέρχεται από τον παραλληλισμό. Για να επιτευχθεί αυτό, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Aspects of farmland management for bird conservation in Cyprus 

   Hellicar, Martin Abbas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-09)
   Τα ετερογενή και χαμηλής έντασης συστήματα καλλιέργιας και βόσκησης είναι σημαντικές περιοχές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, οι οποίες απειλούνται από εγκατάλειψη και εντατικοποίηση. Αυτές οι απειλές ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Asymptotic results for non I.I.D. multidimensionally indexed random variables 

   Mavrikiou, Petroula M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 1999-06)
   Ο τομέας των τυχαίων μεταβλητών με πολυδιάστατους δείκτες είναι ένας πολύ γρήγορα αναπτυσσόμενος τομέας στις Πιθανότητες και στη Στατιστική. Η διατριβή αυτή πραγματεύεται ασυμπτωτικά αποτελέσματα για τις πιο πάνω τυχαίες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Biomarkers and subclinical atherosclerosis 

   Panayiotou, Andrie G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-04)
   Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της σχέσης μεταξύ βιοδεικτών και υποκλινικής αθηροσκλήρυνσης όπως αυτή αποκαλύπτεται από υπερηχογραφικές μετρήσεις άλλες από τις μετρήσεις του πάχους του συμπλέγματος έσω-μέσου ...
  • Doctoral Thesis  

   Block bootstrap methods for functional time series 

   Pilavakis, Dimitrios M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-11)
   Η ανάλυση συναρτησιακών δεδομένων είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας έρευνας στην στατιστική που ασχολείται με τη στατιστική ανάλυση απειροδιάστατων (συναρτησιακών) δεδομένων. Επομένως, είναι σημαντικό να επεκταθεί ...
  • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

   Bootstrap approaches for locally stationary processes 

   Sergides, Marios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-05)
   Η παρούσα διατριβή έχει δύο κυρίως σκοπούς: 1) Να αναπτύξει μια μέθοδο αναδειγματοληψίας που να δημιουργεί ψευτοπραγματώσεις του τοπικού περιοδογράμματος μιας τοπικά στάσιμης στοχαστικής ανέλιξης. 2) Να προταθεί ένας έλεγχος ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Breeding success, wintering ecology and migratory behaviour of Eleonora's falcon (Falco eleonorae Gene, 1839) 

   Hadjikyriakou, Thomas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-05)
   Το Γεράκι της Ελεονώρας, (Falco eleonorae) είναι μεταναστευτικό αρπακτικό το οποίο αναπαράγεται σχεδόν αποκλειστικά στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενώ ξεχειμωνιάζει κυρίως στη Μαδαγασκάρη. Η γνώση γύρω από τις περιοχές διαχείμασης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Cache Content Duplication 

   Kleanthous, Marios M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
   Η σημασία της κρυφής μνήμης και της ιεραρχίας μνήμης αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια λόγο της μεγάλης διαφοράς στην επίδοση που υπάρχει μεταξύ των επεξεργαστών και της μνήμης, και έγινε ακόμα ποιο σημαντική λόγο των πολυνηματικών ...
  • Doctoral Thesis  

   Chemometric characterisation of cypriot traditional cheese Halloumi 

   Tarapoulouzi, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-04)
   Το τυρί Χαλλούμι είναι παραδοσιακό κυπριακό τυρί και ανήκει στην κατηγορία των λευκών τυριών, τα οποία διατηρούνται σε άλμη νορού (ορρό γάλακτος). Το παραδοσιακό αυτό τυρί, το οποίο, σύμφωνα με ιστορικές πηγές, παρασκευαζόταν ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Chemotherapeutic mechanism of action of D-Alpha-tocopheryl polyethylene glycol succinate (TPGS) in breast cancer 

   Neophytou, Christiana M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-05)
   Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πρώτη σε διάγνωση κακοήθεια στις γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Οι συμβατικές χημειοθεραπευτικές ουσίες συχνά δεν δρουν επιλεκτικά ενάντια στα καρκινικά κύτταρα και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Clustering attributed multi-graphs 

   Papadopoulos, Andreas N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-06)
   Ένα δικτύων πληροφοριών (information networks) μπορεί να μοντελοποιηθεί αποτελεσματικά ως ένας πολυγράφος ιδιοτήτων (attributed multi-graph). Σε ένα πολυγράφο ιδιοτήτων μια κορυφή (vertex) αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο. ...