Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών ιδρύθηκε το 1989. Η Σχολή στεγάζεται από το 2004 στην Πανεπιστημιούπολη και αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε Τμήματα: 1) Τμήμα Βιολογικών Επιστημών 2) Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικών 3) Τμήμα Πληροφορικής 4) Τμήμα Φυσικής 5) Τμήμα Χημείας Στην Σχολή είναι επίσης ενταγμένο το Ωκενογραφικό Κέντρο και το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (Ερευνητικές Μονάδες). Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών σκοπεύει να διακριθεί στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα στους σχετικούς ερευνητικούς τομείς. Τα Τμήματα της Σχολής αποδίδουν μεγάλη σημασία στην έρευνα, δεδομένου ότι είναι μέσω αυτής που θα αποκτήσουν διεθνή αναγνώριση. Επίσης, η έρευνα επιτρέπει την διείσδυση της επιστήμης στην τοπική βιομηχανία καθώς και, γενικότερα, στην κυπριακή κοινωνία (στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και της υγείας). Επιπλέον, τα Τμήματά της Σχολής αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σημασία τόσο της βασικής τόσο και της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία θα είναι άμεσα χρήσιμη στην τοπική βιομηχανία.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Perturbative renormalization of hadron operators and other fundamental quantities in lattice quantum chromodynamics 

  Spanoudes, Gregoris K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Στην παρούσα διατριβή, παρουσιάζεται ένας αριθμός από διαταρακτικούς υπολογισμούς που αφορούν την επανακανονικοποίηση διάφορων τοπικών και μη τοπικών αδρονικών τελεστών, όπως επίσης την επανακανονικοποίηση άλλων θεμελιωδών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state with two b quarks and two tau leptons in proton-proton collisions at √s=13TeV 

  Tsiakkouri, Demetra G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην αναζήτηση μιας εξωτικής διάσπασης του Higgs μποζονίου σε ζεύγος ψευδοβαθμοτών μποζονίων α, με περαιτέρω διάσπαση σε ζέυγος b κουάρκ και ζεύγος τάο λεπτονίων. Αυτή η διάσπαση επιτρέπεται, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Spectroscopic studies of nanocrystal solids functionalized for optoelectronic applications 

  Papagiorgis, Paris G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-07)
  Η παρούσα διατριβή περιέχει φασματοσκοπικές μελέτες δύο υποσχόμενων συστημάτων κολλοειδών νανοκρυστάλλων (CNCs). Το πρώτο και το μεγαλύτερο μέρος της διατριβής, δηλαδή τα κεφάλαια 4, 5 και 6, επικεντρώθηκαν σε PbS CNCs, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Improving the performance of single and multi-application workloads on heterogeneous clustered many-core platforms 

  Petrides, Panayiotis P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-05)
  Τα τελευταία χρόνια οι αρχιτεκτονικές επεξεργαστών έχουν αναπτυχθεί προς την κατεύθυνση των πολλαπλών πυρήνων, με αποτέλεσμα την βελτίωση της επίδοσης τους αποφεύγοντας ταυτόχρονα τους περιορισμούς από την κατανάλωση ...
 • Doctoral Thesis  

  A model-driven development framework for automated design and development of ubiquitous context-aware recommender systems for commerce 

  Mettouris, Christos G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-01)
  Τα συστήματα συστάσεων (recommender systems), για περισσότερο από δύο δεκαετίες αποτελούν την απάντηση στον υπερβολικό όγκο πληροφορίας που υπερφορτώνει τους καταναλωτές στη σύγχρονη ζωή. Τα συστήματα συστάσεων είναι ...
 • Doctoral Thesis  

  Αποδόμηση εικόνας με την χρήση μοντέλων AM-FM βασισμένη σε πολλαπλές οικογένειες φίλτρων Gabor και εφαρμογές σε ιατρικές εικόνες 

  Κωνσταντίνου, Ιωάννης Π. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
  Η πολύ-κλιμακωτή αποδόμηση μη στατικών εικόνων μέσω της αναπαράστασης AM-FM έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μια εύρωστη μεθοδολογία ανάλυσης εικόνων. Επιπλέον τα μοντέλα AM-FM έχουν συσχετισθεί με τα μαθηματικά μοντέλα του ...
 • Doctoral Thesis  

  Enhancing the primary frequency reserves with advanced underfrequency load shedding 

  Tofis, Yiannis N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-05)
  Στα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον συμβατικά σχήματα αποκοπής φορτίου σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έλλειμα παραγωγής. Αυτά τα συμβατικά σχήματα χρησιμοποιούν μια αρχιτεκτονική ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Architectural and software support for data-driven execution on multi-core processors 

  Matheou, George A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
  Το τέλος της εκθετικής ανάπτυξης των σειριακών επεξεργαστών έχει διευκολύνει την ανάπτυξη των πολυπύρηνων συστημάτων. Έτσι, οποιαδήποτε αύξηση της απόδοσης πρέπει να προέρχεται από τον παραλληλισμό. Για να επιτευχθεί αυτό, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Self-stabilizing state machine replication in static and reconfigurable asynchronous message-passing systems 

  Marcoullis, Ioannis Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-07)
  Η μέθοδος Αναπαραγωγής Μηχανής Καταστάσεων (ΑΜΚ) (state machine replication) στον κατανεμημένο υπολογισμό είναι θεμελιώδης στη χρήση πλεονασμού πόρων για την επίτευξη ανοχής σφαλμάτων. Στοχεύει στη συνεχή διατήρηση της ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Algorithms and indexing structures for spatial big data 

  Costa, Constantinos E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-07)
  Ζούμε στην εποχή των μεγάλων δεδομένων, όπου παράγονται ετερογενή δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται με εκθετικό ρυθμό. Τα παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων δεν είναι ικανά να συλλέγουν, να διαχειρίζονται και να ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Online social networks analysis : extracting insights and evolution trends 

  Efstathiades, Hariton A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-05)
  Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Online Social Networks) παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά, να εκφράζει και να μοιράζεται τις απόψεις, τα συναισθήματα και τα ενδιαφέροντά του με την οικογένεια, τους ...
 • Doctoral Thesis  

  Νέες ετερομεταλλικές 3d/4f πλειάδες βασισμένες σε πολυόλες και / ή παράγωγα τηε ΔΙ-2-πυρίδυλο κετόνης 

  Σάββα, Μαρία Σ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-05)
  Η χημεία μεταλλικών πλειάδων έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια την προσοχή της ερευνητικής κοινότητας όχι μόνο για τις εντυπωσιακές κρυσταλλικές δομές που απαντώνται σε αυτή την κατηγορία ενώσεων, αλλά κυρίως για την ...
 • Doctoral Thesis  

  Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων μεταλλο-οργανικών πλεγμάτων με πολυτοπικούς πυριδυλο-καρβοξυλικούς κα πολυκαρβοξυλικούς υποκαταστάτες 

  Κουρτελλάρης, Ανδρέας Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Το θέμα της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός νέων μεταλλο-οργανικών πλεγμάτων. Τα υλικά αυτά έχουν προσελκύσει τα τελευταία χρόνια σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον όχι μόνο για τις αισθητικά ...
 • Doctoral Thesis  

  On the use of swellable polymers as structure directing scaffolds in porous solids design 

  Papatryfonos, Charalambos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-07)
  Ο στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η χρήση διογκώσιμων πολυμερικών πλεγμάτων ως ικριώματα κατεύθυνσης δομής για την σύνθεση μεσοπορωδών οξειδίων μετάλλων. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια αυτής της ερευνητικής ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state of two muons and two tau leptons in proton-proton collisions at 13 TeV 

  Erodotou, Eleni Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την αναζήτηση της εξωτικής διάσπασης του μποζονίου Higgs (125 GeV), σε ζεύγος ψευδοβαθμωτών σωματιδίων, με τελικές καταστάσεις δυο μιόνια και δυο λεπτόνια ταυ. Τα πραγματικά δεδομένα που ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for H± → tb decay in fully hadronic final state 

  Ather, Mohsan Waseem (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  (...μη διαθέσιμη ηλεκτρονική μορφή της περίληψης)
 • Doctoral Thesis  Open Access

  57Fe Mössbauer spectroscopic studies on β-thalassaemia using a mouse model for β-thalassaemia and red blood cell samples from patients 

  Charitou, Georgios H. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Η β-θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική αναιμία που προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδίου β‑σφαιρίνης. Επηρεάζει πολλαπλά όργανα και συνδέεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Dynamical extensions of band theory : non-Herintian contributions and topological stabilization 

  Kyriakou, Kyriakos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Υποκινούμενοι από την αυξανόμενη σημαντικότητα των επιφανειακών (ή γενικότερα συνοριακών) φαινομένων σε τοπολογικές καταστάσεις της Συμπυκνωμένης Ύλης, και σε συνδυασμό με την εμπλοκή γεωμετρικών και τοπολογικών εννοιών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state of two muons and two tau leptons in proton-proton collisions at 13 TeV 

  Erodotou, Eleni Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την αναζήτηση της εξωτικής διάσπασης του μποζονίου Higgs (125 GeV), σε ζεύγος ψευδοβαθμωτών σωματιδίων, με τελικές καταστάσεις δυο μιόνια και δυο λεπτόνια ταυ. Τα πραγματικά δεδομένα που ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Dynamical extensions of band theory : non-Hermitian contributions and topological stabilization 

  Kyriakou, Kyriakos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Υποκινούμενοι από την αυξανόμενη σημαντικότητα των επιφανειακών (ή γενικότερα συνοριακών) φαινομένων σε τοπολογικές καταστάσεις της Συμπυκνωμένης Ύλης, και σε συνδυασμό με την εμπλοκή γεωμετρικών και τοπολογικών εννοιών ...

View more