Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών ιδρύθηκε το 1989. Η Σχολή στεγάζεται από το 2004 στην Πανεπιστημιούπολη και αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε Τμήματα: 1) Τμήμα Βιολογικών Επιστημών 2) Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικών 3) Τμήμα Πληροφορικής 4) Τμήμα Φυσικής 5) Τμήμα Χημείας Στην Σχολή είναι επίσης ενταγμένο το Ωκενογραφικό Κέντρο και το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (Ερευνητικές Μονάδες). Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών σκοπεύει να διακριθεί στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα στους σχετικούς ερευνητικούς τομείς. Τα Τμήματα της Σχολής αποδίδουν μεγάλη σημασία στην έρευνα, δεδομένου ότι είναι μέσω αυτής που θα αποκτήσουν διεθνή αναγνώριση. Επίσης, η έρευνα επιτρέπει την διείσδυση της επιστήμης στην τοπική βιομηχανία καθώς και, γενικότερα, στην κυπριακή κοινωνία (στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και της υγείας). Επιπλέον, τα Τμήματά της Σχολής αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σημασία τόσο της βασικής τόσο και της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία θα είναι άμεσα χρήσιμη στην τοπική βιομηχανία.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Learning schemes for efficiently training neural networks on protein secondary structure prediction 

  Agathocleous, Michalis E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-10)
  Το πεδίο της δημιουργίας μη-γραμμικών συναρτήσεων για την ταξινόμηση ή κατηγοριοποίηση δεδομένων από ακολουθίες αντιμετωπίζεται επί του παρόντος από μια ποικιλία μεθόδων Μηχανικής Μάθησης. Η πρόκληση ...
 • Doctoral Thesis  

  Νέες ομομεταλλικές πλειάδες του Mn και μοριακοί νανομαγνήτες από το συνδυασμό του υποκαταστάτη δι(2-πυριδυλο)κετόνη με πολυόλες 

  Σκορδή, Κατερίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-06-01)
  Η χημεία ένταξης πολυμεταλλικών πλειάδων αποτελεί ερευνητικό πεδίο αιχμής που συνδέει πολλούς κλάδους επιστημών όπως η Ανόργανη και Βιοανόργανη Χημεία, η Επιστήμη Υλικών, η Φυσική Στερεάς Κατάστασης κ.λπ. Το έντονο ενδιαφέρον ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Reversible Computation in Petri Nets 

  Psara, Kyriaki (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-12)
  Reversible computation is an unconventional form of computing that extends the standard forward-only mode of computation with the ability to execute a sequence of operations in reverse at any point during computation. ...
 • Doctoral Thesis  

  Pseudomonas aeruginosa interactions with its host and with commensal escherichia coli 

  Christofi, Theodoulakis Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018–08)
  Το ανθρώπινο μικροβίωμα αποτελείται από μικροοργανισμούς που φιλοξενούνται σε διάφορα μέρη του ανθρώπινου σώματος. Περιοχές που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον ή με την καταναλωθέντα τροφή όπως, το δέρμα, το αναπνευστικό ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The potential role of miR-548c-5p in regulating FOXC2 transcription in differentiating human podocytes 

  Christofides, Andrea T. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-12)
  Τα ποδοκύτταρα είναι διαφοροποιημένα επιθηλιακά σπειραματικά κύτταρα και αποτελούν μέρος του φραγμού σπειραματικής διήθησης στο σπείραμα κάθε νεφρώνα. Ο πρώτος μοριακός δείκτης που εμφανίζεται στα ποδοκύτταρα είναι ο ...
 • Doctoral Thesis  

  Investigating the role of pseudomonas aeruginosa metabolism in virulence 

  Panayidou, Stavria P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-12)
  Η τρέχουσα παγκόσμια τάση αντοχής στα αντιβιοτικά απαιτεί νέες προσεγγίσεις για αντιμολυσματική θεραπεία. Η ψευδομονάδα (Pseudomonas aeruginosa), είναι ένα Gram-αρνητικό βακτήριο που ταξινομείται μεταξύ των παθογόνων πρώτης ...
 • Doctoral Thesis  

  Ecological and biological responses to environmental changes, in the endemic scleractinian coral, Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767), in Cyprus 

  Hadjioannou, Louis M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-10)
  Η παρούσα διατριβή διερευνά τις οικολογικές και βιολογικές αποκρίσεις του μεσογειακού κοραλλιού Cladocora caespitosa, σε περιβαλλοντικές αλλαγές. Το σκληρακτήνιο αυτό είδος κοραλλιού, το οποίο χτίζει αποικίες, έχει ανομοιότυπη ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Aspects of farmland management for bird conservation in Cyprus 

  Hellicar, Martin Abbas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-09)
  Τα ετερογενή και χαμηλής έντασης συστήματα καλλιέργιας και βόσκησης είναι σημαντικές περιοχές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, οι οποίες απειλούνται από εγκατάλειψη και εντατικοποίηση. Αυτές οι απειλές ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Susceptibility of tuta absoluta to insecticites, identification of resistance mutations and biological control with two generalist predators 

  Michaelides, Georgios S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Ο υπονομευτής της τομάτας, Tuta absοluta, είναι ένας από τους πιο σοβαρούς εχθρούς της τομάτας και κατάγεται από τη Ν. Αμερική. To έντομο εισέβαλε και εγκαταστάθηκε στην Ισπανία το 2006, που ήταν και η πρώτη αναφορά εκτός ...
 • Doctoral Thesis  

  Computational approaches for the identification of LIR-motifs in selective autophagy receptor and adaptor proteins 

  Kalvari, Ioanna K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-12)
  Η μακροαυτοφαγία (ή αυτοφαγία) αποτελεί εξελικτικά συντηρημένο ευκαρυωτικό καταβολικό μηχανισμό κυτταρικής ομοιόστασης. Υπό συνθήκες stress δημιουργούνται αυτοφαγοσώματα, διπλομεμβρανικά κυστίδια απομόνωσης κυτταροπλασματικού ...
 • Doctoral Thesis  

  Screening for HbF inducing agents and evaluating the effect of metal ions on hydroxyurea's HbF inducing activity 

  Voskou, Stella M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-12)
  Η β-θαλασσαιμία είναι μια αιμοσφαιρινοπάθεια που χαρακτηρίζεται από ελάχιστη έως καθόλου παραγωγή β-σφαιρίνης. Η φαρμακευτική επανεργοποίηση της εμβρυικής αιμοσφαιρίνης αποτελεί μια ελκυστική θεραπευτική προσέγγιση. Διάφοροι ...
 • Doctoral Thesis  

  Compositionally biased regions : from structural signatures to comparative genomics 

  Tamana, Stella A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-12)
  Οι Περιοχές Ακραίας αμινοξικής Σύστασης (ΠΑΣ) αναφέρονται σε τμήματα κατά μήκος πρωτεϊνικών αλληλουχιών, όπου η σύστασή τους ευνοεί ένα/λίγα αμινοξικά κατάλοιπα. Οι ΠΑΣ βρίσκονται σε αφθονία σε όλους τους οργανισμούς και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Mouse models for papillomavirus-mediated phenotypes 

  Achilleos, Charis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-07)
  Οι HPV έχουν συσχετιστεί με την ανάπτυξη της πλειονότητας των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας, καθώς και με ένα υποσύνολο καρκίνου κεφαλής και λαιμού, καρκίνο του δέρματος και άλλων καρκίνων της γενετικής περιοχής. Στόχος ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Breeding success, wintering ecology and migratory behaviour of Eleonora's falcon (Falco eleonorae Gene, 1839) 

  Hadjikyriakou, Thomas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-05)
  Το Γεράκι της Ελεονώρας, (Falco eleonorae) είναι μεταναστευτικό αρπακτικό το οποίο αναπαράγεται σχεδόν αποκλειστικά στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενώ ξεχειμωνιάζει κυρίως στη Μαδαγασκάρη. Η γνώση γύρω από τις περιοχές διαχείμασης ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ηθολογία και οικοφυσιολογία του είδους Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 1878 

  Σαββίδης, Παντελής Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-08)
  Η παρούσα διατριβή διερευνά στοιχεία της οικοφυσιολογίας και ηθολογίας της αμμόσαυρας (Acanthodactylus schreiberi) στην Κύπρο. Η αμμόσαυρα εξαπλώνεται στην Κύπρο και σε μια μικρή έκταση στη ΝΑ Τουρκία. Εξετάστηκαν πληθυσμοί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Patterns of phenotypic and genetic variation in Pogoniulus tinkerbirds and their role in interactions at contact zones 

  Nwankwo, Emmanuel Chibuike (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-05)
  Τα όρια των ειδών καθορίζονται κυρίως βάσει των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών ή της μοριακής φυλογενετικής αλλά τα πρότυπα δεν είναι πάντοτε σταθερά. Επίσης, τέτοιες μεθόδοι μπορεί να αγνοήσουν το ρόλο των χαρακτηριστικών ...
 • Doctoral Thesis  

  Early trophoblast patterning and differentiation during mammalian development : in vivo, ex vivo and stem cell studies 

  Nikolaou, Stavros Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η καλύτερη κατανόηση της πρώιμης ανάπτυξης της τροφοβλάστης (η τροφοβλάστη είναι μια ομάδα κυτταρικών τύπων που προέρχεται από το πολικό τροφεκτόδερμα και από την οποία αποτελείται εξολοκλήρου ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Perturbative renormalization of hadron operators and other fundamental quantities in lattice quantum chromodynamics 

  Spanoudes, Gregoris K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Στην παρούσα διατριβή, παρουσιάζεται ένας αριθμός από διαταρακτικούς υπολογισμούς που αφορούν την επανακανονικοποίηση διάφορων τοπικών και μη τοπικών αδρονικών τελεστών, όπως επίσης την επανακανονικοποίηση άλλων θεμελιωδών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state with two b quarks and two tau leptons in proton-proton collisions at √s=13TeV 

  Tsiakkouri, Demetra G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην αναζήτηση μιας εξωτικής διάσπασης του Higgs μποζονίου σε ζεύγος ψευδοβαθμοτών μποζονίων α, με περαιτέρω διάσπαση σε ζέυγος b κουάρκ και ζεύγος τάο λεπτονίων. Αυτή η διάσπαση επιτρέπεται, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Spectroscopic studies of nanocrystal solids functionalized for optoelectronic applications 

  Papagiorgis, Paris G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-07)
  Η παρούσα διατριβή περιέχει φασματοσκοπικές μελέτες δύο υποσχόμενων συστημάτων κολλοειδών νανοκρυστάλλων (CNCs). Το πρώτο και το μεγαλύτερο μέρος της διατριβής, δηλαδή τα κεφάλαια 4, 5 και 6, επικεντρώθηκαν σε PbS CNCs, ...

View more