Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών ιδρύθηκε το 1989. Η Σχολή στεγάζεται από το 2004 στην Πανεπιστημιούπολη και αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε Τμήματα: 1) Τμήμα Βιολογικών Επιστημών 2) Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικών 3) Τμήμα Πληροφορικής 4) Τμήμα Φυσικής 5) Τμήμα Χημείας Στην Σχολή είναι επίσης ενταγμένο το Ωκενογραφικό Κέντρο και το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (Ερευνητικές Μονάδες). Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών σκοπεύει να διακριθεί στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα στους σχετικούς ερευνητικούς τομείς. Τα Τμήματα της Σχολής αποδίδουν μεγάλη σημασία στην έρευνα, δεδομένου ότι είναι μέσω αυτής που θα αποκτήσουν διεθνή αναγνώριση. Επίσης, η έρευνα επιτρέπει την διείσδυση της επιστήμης στην τοπική βιομηχανία καθώς και, γενικότερα, στην κυπριακή κοινωνία (στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και της υγείας). Επιπλέον, τα Τμήματά της Σχολής αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σημασία τόσο της βασικής τόσο και της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία θα είναι άμεσα χρήσιμη στην τοπική βιομηχανία.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Unraveling spin current control in solution-processed-organic material systems 

  Nicolaides, Constantinos N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-11-21)
  Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τη διερεύνηση των φυσικών διεργασιών του σπιν ρεύματος σε solution-processed υλικά μέσω της μεθόδου spin pumping και αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες μελέτες. Προκειμένου να κατανοήσουμε ...
 • Doctoral Thesis  

  Conformational effects on the photophysics of thiophene-based materials 

  Nicolaidou, Eliana N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05)
  Οι οργανικοί ημιαγωγοί με δομή βασισμένη στο θειοφαίνειο είναι υλικά που μελετώνται ευρέως, χάρη στο μοναδικό συνδυασμό οπτικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές. ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Towards Privacy-Aware Usage of Fitness Trackers and Smart Home Devices: Enhancing User Awareness in the GDPR Era Towards Privacy-Aware Usage of Fitness Trackers and Smart Home Devices: Enhancing User Awareness in the GDPR Era 

  Dini, Alexia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-06-09)
  Η δημοτικότητα των συσκευών Διαδικτύου των Πραγμάτων, όπως οι έξυπνες οικιακές συσκευές και οι συσκευές παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης (fitness trackers), έχει προάγει την απόκτηση, την ανταλλαγή και τη διανομή ...
 • Doctoral Thesis  

  Investigating the role of the genetic background and Chitin Binding Domain proteins in intestinal homeostasis and regeneration in Drosophila 

  Ignatiou, Anastasia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05-22)
  Η φρουτόμυγα, Drosophila melanogaster, αποτελεί ιδανικό μοντέλο για τη μελέτη της εντερικής ομοιόστασης, αναγέννησης και ογκογένεσης, λόγω του ότι το έντερό της παρουσιάζει μοριακές, κυτταρικές και λειτουργικές ομοιότητες ...
 • Doctoral Thesis  

  Computational studies of the function and evolution of nuclear pore complex subunits across eukaryotes 

  Ioannides, Andreas Nikolas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-11-23)
  Το σύμπλοκο του πυρηνικού πόρου παρουσιάζει διαφορετική σύνθεση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, με ορισμένα από τα δομικά του στοιχεία, τις νουκλεοπορίνες, να απαντώνται ειδικά σε συγκεκριμένους ταξινομικούς κλάδους. ...
 • Doctoral Thesis  

  Environmental and genetic drivers of song variation in tinkerbirds 

  Sebastianelli, Matteo (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-06-14)
  Η τεράστια βιολογική ποικιλότητα που βρίσκεται στη Γη, με τα ποικίλα μοτίβα των χρωμάτων, των ήχων και των σχημάτων της έχει πυροδοτήσει από καιρό την περιέργεια της επιστημονικής κοινότητας. Αυτή η ποικιλομορφία τροφοδοτείται ...
 • Doctoral Thesis  

  Search for charged Higgs bosons with hadronic decays of top and bottom quarks at the CMS experiment using the LHC Run II pp collision data 

  Konstantinou, Sotiroulla K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05-19)
  Η φυσική στοιχειωδών σωματιδίων στοχεύει στην κατανόηση της υποατομικής φύσης του σύμπαντος. Η επικρατούσα θεωρία, το Καθιερωμένο Πρότυπο (ΚΠ) της σωματιδιακής φυσικής, περιγράφει τη φύση των στοιχειωδών συστατικών της ...
 • Doctoral Thesis  

  Community structure and composition, spatial and temporal variability, and phenology of mesozooplankton in the coastal waters of Cyprus (eastern Levantine) 

  Fyttis, Georgios Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05-04)
  Τα είδη μεσοζωοπλαγκτού διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις διεργασίες ροής του άνθρακα, μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με υψηλότερα και χαμηλότερα τροφικά επίπεδα, εντός της στήλης του νερού ή/και με τη βενθική κοινότητα και ...
 • Doctoral Thesis  

  Γενετική μοριακή διερεύνηση του X-Φυλοσύνδετου συνδρόμου Alport στον ελληνικό πληθυσμό μέσω αλληλούχησης Νέας Γενεάς 

  Χατζηπαναγή, Δέσποινα Β. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-03-20)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει την εφαρμογή της αλληλούχησης νέας γενεάς (NGS) ως εργαστηριακό διαγνωστικό εργαλείο για τη γενετική μοριακή διερεύνηση του Συνδρόμου Alport στον Ελληνικό πληθυσμό. Το Σύνδρομο ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Multilevel Algorithms in Lattice QCD for Exascale Machines 

  Ramirez Hidalgo, Gustavo Alonso (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-10)
  Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την εφαρμογή και ανάπτυξη μεθόδων πολλαπλών επιπέδων, για την επίλυση γραμμικών συστημάτων εξισώσεων και υπολογισμού ιχνών συναρτήσεων πινάκων, στη ρύθμιση δικτυωτού Κβαντική Χρωμοδυναμική ...
 • Doctoral Thesis  

  Emulating Data-intensive IoT Applications across the Edge Continuum 

  Symeonidis, Moysis S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12)
  Edge Computing and 5th generation (5G) mobile networks are emerging as the dominating paradigms bridging the compute and connectivity gap between IoT sensing devices and latency-sensitive services. However, experimenting ...
 • Doctoral Thesis  

  Νέες οικογένειες οργανομεταλλικών συμπλόκων (2-([2,2'-Διπυριδιν]-6-υλο)φαινυλο)λευκοχρύσου(ΙΙ) και Ετεροολιγομερών Πυριδινυλο-τριαζόλης: σύνθεση και χαρακτηρισμός αλληλεπίδρασης με ποικίλες τοπολογίες τετραπλών ελικών Γουανίνης 

  Σάββα, Λουκιανή Σ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12)
  G-quadruplexes are unusual secondary nucleic acid structures, which have attracted considerable research interest in recent years, due to their correlation with new promising mechanisms of suppression of various biological ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Simulations of molecular transitions involving spin, charge and energy transformations 

  Mavrommati, Spyroulla A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12)
  This Ph.D. thesis describes research work on triplet energy transfer (TET) and charge transfer (CT) processes in molecular systems. The first major part of the thesis relates to unusual experimental observations of ...
 • Doctoral Thesis  

  AM-FM medical image analysis 

  Constantinou, Kyriacos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12-13)
  Στην ανάλυση ιατρικών απεικονίσεων απαιτείται η χρήση αποτελεσματικών αναπαραστάσεων για διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών, οι οποίες παρεκκλίνουν από την κανονική δομή. Μέσω της μεθοδολογίας διαμόρφωσης πλάτους και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Utilizing mobile nodes in wireless sensor networks and IoT networks 

  Temene, Natalie K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12)
  The operation of the Internet of Things (IoT) networks and Wireless Sensor Networks (WSNs) is often disrupted by a number of problems, such as congestion, path disconnections, node faults, and security attacks. These issues ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for charged Higgs bosons decaying into a top and a bottom quark with the CMS detector in pp collisions at √s=13 TeV with the 2016 and 2017 LHC data 

  Kolosova, Marina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-03)
  Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο την έρευνα για την ύπαρξη ηλεκτρικά φορτισμένων μποζονίων Higgs (H±) μέσω της διεργασίας pp→t(b)H± και της ακόλουθης διάσπασής τους H± → tb, στην πλήρως αδρονική τελική κατάσταση. Η ...
 • Doctoral Thesis  

  Investigation of the middle Miocene and Late Pliocene ichthyofauna and palaeoenviromental reconstruction of Cyprus ISLAND (eastern Mediterranean) 

  Agathangelou, Angelos Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021)
  Οι ωτόλιθοι των ιχθύων είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία για την ανασύσταση της ιχθυοπανίδας κατά τον Καινοζωικό Αιώνα. Τα ψάρια κατοικούν σε όλη τη στήλη του νερού, με αποτέλεσμα οι ωτόλιθοί τους να βρίσκονται σε όλα τα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Automatic emotion recognition from body movements 

  Zacharatos, Theocharis G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12)
  Οι άνθρωποι είναι συναισθηματικά όντα και τα συναισθήματά τους επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν και αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές. Η αναγνώριση συναισθημάτων είναι σημαντική σε μια ποικιλία εφαρμογών όπως ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  A novel distributed artificial intelligence framework with machine learning for 5G/6G communication 

  Ioannou, Iacovos I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-09)
  Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς, όπως το 5G και το επερχόμενο 6G, αντιμετωπίζουν πολλές τεχνικές προκλήσεις για την επίτευξη των πολύ φιλόδοξων προτύπων που θέτει η ερευνητική και η βιομηχανική κοινότητα. Αυτές ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Lattice Kinetic Algorithms for relativistic flows: a unified treatment 

  Simeoni, Daniele N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05)
  Σε αυτή τη διατριβή παρουσιάζω τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής μουAlgorithms for Relativistic Lattice Boltzmann, ένα από τα έργα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικτύου κοινών διδακτορικών ...

View more