Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών ιδρύθηκε το 1989. Η Σχολή στεγάζεται από το 2004 στην Πανεπιστημιούπολη και αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε Τμήματα: 1) Τμήμα Βιολογικών Επιστημών 2) Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικών 3) Τμήμα Πληροφορικής 4) Τμήμα Φυσικής 5) Τμήμα Χημείας Στην Σχολή είναι επίσης ενταγμένο το Ωκενογραφικό Κέντρο και το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (Ερευνητικές Μονάδες). Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών σκοπεύει να διακριθεί στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα στους σχετικούς ερευνητικούς τομείς. Τα Τμήματα της Σχολής αποδίδουν μεγάλη σημασία στην έρευνα, δεδομένου ότι είναι μέσω αυτής που θα αποκτήσουν διεθνή αναγνώριση. Επίσης, η έρευνα επιτρέπει την διείσδυση της επιστήμης στην τοπική βιομηχανία καθώς και, γενικότερα, στην κυπριακή κοινωνία (στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και της υγείας). Επιπλέον, τα Τμήματά της Σχολής αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σημασία τόσο της βασικής τόσο και της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία θα είναι άμεσα χρήσιμη στην τοπική βιομηχανία.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  Νέες ετερομεταλλικές 3d/4f πλειάδες βασισμένες σε πολυόλες και / ή παράγωγα τηε ΔΙ-2-πυρίδυλο κετόνης 

  Σάββα, Μαρία Σ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-05)
  Η χημεία μεταλλικών πλειάδων έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια την προσοχή της ερευνητικής κοινότητας όχι μόνο για τις εντυπωσιακές κρυσταλλικές δομές που απαντώνται σε αυτή την κατηγορία ενώσεων, αλλά κυρίως για την ...
 • Doctoral Thesis  

  Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων μεταλλο-οργανικών πλεγμάτων με πολυτοπικούς πυριδυλο-καρβοξυλικούς κα πολυκαρβοξυλικούς υποκαταστάτες 

  Κουρτελλάρης, Ανδρέας Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Το θέμα της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός νέων μεταλλο-οργανικών πλεγμάτων. Τα υλικά αυτά έχουν προσελκύσει τα τελευταία χρόνια σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον όχι μόνο για τις αισθητικά ...
 • Doctoral Thesis  

  On the use of swellable polymers as structure directing scaffolds in porous solids design 

  Papatryfonos, Charalambos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-07)
  Ο στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η χρήση διογκώσιμων πολυμερικών πλεγμάτων ως ικριώματα κατεύθυνσης δομής για την σύνθεση μεσοπορωδών οξειδίων μετάλλων. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια αυτής της ερευνητικής ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Dynamical extensions of band theory : non-Herintian contributions and topological stabilization 

  Kyriakou, Kyriakos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Υποκινούμενοι από την αυξανόμενη σημαντικότητα των επιφανειακών (ή γενικότερα συνοριακών) φαινομένων σε τοπολογικές καταστάσεις της Συμπυκνωμένης Ύλης, και σε συνδυασμό με την εμπλοκή γεωμετρικών και τοπολογικών εννοιών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state of two muons and two tau leptons in proton-proton collisions at 13 TeV 

  Erodotou, Eleni Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την αναζήτηση της εξωτικής διάσπασης του μποζονίου Higgs (125 GeV), σε ζεύγος ψευδοβαθμωτών σωματιδίων, με τελικές καταστάσεις δυο μιόνια και δυο λεπτόνια ταυ. Τα πραγματικά δεδομένα που ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  57Fe Mössbauer spectroscopic studies on β-thalassaemia using a mouse model for β-thalassaemia and red blood cell samples from patients 

  Charitou, Georgios H. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Η β-θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική αναιμία που προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδίου β‑σφαιρίνης. Επηρεάζει πολλαπλά όργανα και συνδέεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for H± → tb decay in fully hadronic final state 

  Ather, Mohsan Waseem (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  (...μη διαθέσιμη ηλεκτρονική μορφή της περίληψης)
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Dynamical extensions of band theory : non-Herintian contributions and topological stabilization 

  Kyriakou, Kyriakos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Υποκινούμενοι από την αυξανόμενη σημαντικότητα των επιφανειακών (ή γενικότερα συνοριακών) φαινομένων σε τοπολογικές καταστάσεις της Συμπυκνωμένης Ύλης, και σε συνδυασμό με την εμπλοκή γεωμετρικών και τοπολογικών εννοιών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state of two muons and two tau leptons in proton-proton collisions at 13 TeV 

  Erodotou, Eleni Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την αναζήτηση της εξωτικής διάσπασης του μποζονίου Higgs (125 GeV), σε ζεύγος ψευδοβαθμωτών σωματιδίων, με τελικές καταστάσεις δυο μιόνια και δυο λεπτόνια ταυ. Τα πραγματικά δεδομένα που ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  57Fe Mössbauer spectroscopic studies on β-thalassaemia using a mouse model for β-thalassaemia and red blood cell samples from patients 

  Charitou, Georgios H. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Η β-θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική αναιμία που προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδίου β‑σφαιρίνης. Επηρεάζει πολλαπλά όργανα και συνδέεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Development of new catalysts for the utilization of natural gas towards synthesis gas and liquid fuels production : the contribution of transient isotopic techniques 

  Vasiliades, Michalis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01-10)
  Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή (περιέχονται χημικοί τύποι) διαπραγματεύεται την ανάπτυξη, χαρακτηρισμό και μελέτη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων που αφορούν δύο σημαντικές διεργασίες για αξιοποίηση του φυσικού αερίου ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Real-time adaptation to time-varying constraints for reliable mhealth video communications 

  Antoniou, Zinonas C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
  Ο σημαντικός αριθμός των ιατρικών συστημάτων και υπηρεσιών επικοινωνίας βίντεο σε κινητές συσκευές που αναπτύχθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, αντικατοπτρίζει το ευρύ πεδίο εφαρμογής αυτών των συστημάτων και υπηρεσιών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Low-cost approximate and adaptive monitoring techniques 

  Trihinas, Demetris Y. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
  Με τη ευρεία διάδοση ‘έξυπνων’ συσκευών και τη καθολική αναγνώριση που έχουν αποκτήσει στη συνείδηση των καταναλωτών, η υπολογιστική νοημοσύνη όπως τη γνωρίζουμε, εξελίσσεται με συνέπεια να επηρεάζει την καθημερινότητά μας ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Controlling electron and exciton transfer paths in molecular systems 

  Antoniou, Panayiotis F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-05)
  Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη των μηχανισμών αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίου (ΜΗΛ) και μεταφοράς ενέργειας (ΜΕΝ) σε μοριακά συστήματα. Ο κύριος στόχος της ερευνητικής μου δραστηριότητας ήταν ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Investigating the function of long intergenic non-coding RNAs in Saccharomyces cerevisiae 

  Kyriakou, Dimitris A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-03)
  Το γονιδίωμα διαφόρων ευκαρυωτικών οργανισμών μεταφράζεται σχεδόν σε όλο το μήκος τους και αυτό το φαινόμενο ονομάζεται διάτρητη μεταγραφή. Μέσω της διάτρητης μεταγραφής παράγεται ένα τεράστιος αριθμός μακριών μη-κωδικών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Σύνθεση και χαρακτηρισμός βιολογικά ενεργών οξειδοαναγωγικών συμπλόκων βαναδίου με πολυφαινολικούς υποκαταστάτες 

  Βλασίου, Μανώλης Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-05)
  Στην εργασία αυτή αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι ανάλυσης των πολυφαινολών, συντέθηκαν νέες μεταλλοπολυφαινολικές ενώσεις μοντέλα για τη μελέτη των μεταβολικών μονοπατιών των πολυφαινολών στα τρόφιμα και στους βιολογικούς ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Group analysis of systems of evolution equations 

  Kontogiorgis, Stavros G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-02-07)
  Στις μέρες μας, ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την επίλυση των Διαφορικών Εξισώσεων είναι η εφαρμογή των μεθόδων των συμμετριών του Lie. Λύσεις μιας μη-γραμμικής Μερικής Διαφορικής Εξίσωσης (ΜΔΕ) μπορούν να ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Clustering attributed multi-graphs 

  Papadopoulos, Andreas N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-06)
  Ένα δικτύων πληροφοριών (information networks) μπορεί να μοντελοποιηθεί αποτελεσματικά ως ένας πολυγράφος ιδιοτήτων (attributed multi-graph). Σε ένα πολυγράφο ιδιοτήτων μια κορυφή (vertex) αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο. ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Extending structural and functional properties of Fuzzy Cognitive Maps 

  Papaioannou, Maria M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-05)
  Ο κύριος άξονας της έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η εξερεύνηση διαφόρων λύσεων σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργικότητα των Ασαφών Γνωστικών Χαρτών ...
 • Doctoral Thesis  

  Some aspects of weighted Koppelman integral representation formulas and their applications 

  Tryfonos, Christiana G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-12-19)
  Στην παρούσα διατριβή κατασκευάζουμε έναν ολοκληρωτικό τύπο Koppelman σε ομαλές συμπαγείς πολλαπλότητες που αναπαριστά (0,q) ομαλές διαφορικές μορφές, οι οποίες λαμβάνουν τιμές σε συγκεκριμένες μονoδιάστατες διανυσματικές ...

View more