Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών ιδρύθηκε το 1989. Η Σχολή στεγάζεται από το 2004 στην Πανεπιστημιούπολη και αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε Τμήματα: 1) Τμήμα Βιολογικών Επιστημών 2) Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικών 3) Τμήμα Πληροφορικής 4) Τμήμα Φυσικής 5) Τμήμα Χημείας Στην Σχολή είναι επίσης ενταγμένο το Ωκενογραφικό Κέντρο και το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (Ερευνητικές Μονάδες). Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών σκοπεύει να διακριθεί στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα στους σχετικούς ερευνητικούς τομείς. Τα Τμήματα της Σχολής αποδίδουν μεγάλη σημασία στην έρευνα, δεδομένου ότι είναι μέσω αυτής που θα αποκτήσουν διεθνή αναγνώριση. Επίσης, η έρευνα επιτρέπει την διείσδυση της επιστήμης στην τοπική βιομηχανία καθώς και, γενικότερα, στην κυπριακή κοινωνία (στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και της υγείας). Επιπλέον, τα Τμήματά της Σχολής αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σημασία τόσο της βασικής τόσο και της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία θα είναι άμεσα χρήσιμη στην τοπική βιομηχανία.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Χρωματογραφικοί και ηλεκτροφορητικοί διαχωρισμοί ουσιών κλινικής σημασίας 

  Νικολάου, Αθηνά Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021)
  Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι η χρήση χειρόμορφων ιοντικών υγρών, τα οποία έχουν ως βάση τους εστέρες των αμινοξέων (Amino Acid Ester-based Ionic Liquids, AAILs), σε συνδυασμό με μια νέα τάξη ...
 • Doctoral Thesis  

  Construction and fitting of random field models to precipitation data 

  Andreou, Christos M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied, 2022-05-10)
  Precipitation modelling is important because it has a great impact in hydrology, ecology, agriculture, weather derivatives, drought and flood management. One difficulty in modelling phenomena like precipitation is that ...
 • Doctoral Thesis  

  Personalized Cued-recall Graphical User Authentication based on Image Content Familiarity 

  Constantinides, Argyris C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05)
  Information security focuses on the practice and techniques to protect sensitive information by preventing unauthorized access to it, and is of critical importance in today’s interactive systems for enabling the safe ...
 • Doctoral Thesis  

  Development of new Ceria-based supported metal catalysts for synthesis Gas production via dry reforming of Methane 

  Damaskinos, Constantinos M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-01-19)
  The present PhD thesis investigates the effect of (a) CeO¬2 synthesis method and the chemical composition of metal oxides based on CeO2 (Ce1-xMxO2-δ: M = Pr3+, Ti4+) used as supports of Ni metal catalysts, (b) Ni and NiPt ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Direct calculation of parton distribution functions (PDFs) on the lattice 

  Manigrasso, Floriano (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-04-26)
  In this work, we address a number of crucial steps in order to evaluate the nucleon unpolarized helicity and transversity parton distribution functions within the framework of lattice QCD. Discretization artifacts are ...
 • Doctoral Thesis  

  Drosophila intestinal homeostasis and tumor growth is sustained by the tissue-intrinsic Eiger/TNF cytokine and through the active remodeling of the adult tracheal network 

  Tamamouna, Vasilia N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-05)
  Η χρόνια φλεγμονή έχει αναγνωριστεί ως σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του γαστρεντερικού σωλήνα. Παρόλα αυτά οι κυτταρικές διεργασίες και οι οδοί σηματοδότησης που ενεργοποιούνται μέσω της χρόνιας φλεγμονής ...
 • Doctoral Thesis  

  The role of innate immunity and stress signalling pathways in intestinal proliferation, endoreplication and tumorigenesis 

  Panagi, Myrofora P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-05)
  Ο ανεξέλεγκτος κυτταρικός πολλαπλασιασμός και ο πολλαπλασιασμός του DNA που δεν συνοδεύεται από κυτταρική διαίρεση έχουν περιγραφεί εκτενώς στα καρκινικά κύτταρα. Δεδομένου ότι και τα δύο προαναφερθέντα φαινόμενα προκαλούνται ...
 • Doctoral Thesis  

  The nonlinear parabolic thin obstacle problem 

  Chatzigeorgiou, Georgiana G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-05)
  Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη της θεωρίας της ομαλότητας για Πρόβλημα Συνοριακών Τιμών (ΠΣΤ) και Προβλήματα Ελευθέρου Συνόρου τα οποία διέπονται από πλήρως μη-γραμμικούς παραβολικούς τελεστές. Το κείμενο ...
 • Doctoral Thesis  

  hp-Finite element methods fourth-order singularly perturbed problems 

  Constantinou, Philippos C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Η διατριβή αφορά προβλήματα 4ης τάξης, στη μια και δύο διαστάσεις, τα οποία είναι διαταραγμένα με ιδιόμορφο / ιδιάζοντα τρόπο. Η λύση τέτοιων προβλημάτων περιέχει συνοριακά στρώματα. Έχουμε δύο στόχους: πρώτα θέλουμε να ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Viscoplastic flows with wall slip and pressure-dependent rheological parameters 

  Panaseti, Pandelitsa E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-01)
  Τα ιξωδοπλαστικά υλικά συμπεριφέρονται ως ρευστά ή ως στερεά αν η τάση είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την τάση διαρροής (yield-stress), αντίστοιχα. Αυτή η διττή συμπεριφορά έχει ως αποτέλεσμα το ότι το πεδίο ροής χωρίζεται ...
 • Doctoral Thesis  

  Block bootstrap methods for functional time series 

  Pilavakis, Dimitrios M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-11)
  Η ανάλυση συναρτησιακών δεδομένων είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας έρευνας στην στατιστική που ασχολείται με τη στατιστική ανάλυση απειροδιάστατων (συναρτησιακών) δεδομένων. Επομένως, είναι σημαντικό να επεκταθεί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Optical properties of multinary chalcogenide semiconductor nanostructures for light emission and light harvesting applications 

  Zacharia, Anna M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-09)
  Οι σύνθετοι ημιαγωγοί χαλκογονιδίων (MCS) έχουν αναδειχθεί ως ελκυστικά οπτοηλεκτρονικά υλικά, προσφέροντας ευελιξία σύνθεσης και στοιχειομετρίας, χαμηλή τοξικότητα και έντονη οπτική απορρόφηση με ενεργειακά χάσματα κατάλληλα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Development and application of efficient and accurate free-energy models and methodologies for high-throughput computational protein design 

  Michael, Eleni M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-09)
  Ο υπολογιστικός σχεδιασμός πρωτεϊνών (ΥΣΠ) αποτελεί σημαντικό εργαλείο της βιοτεχνολογίας, με ποικίλες πετυχημένες εφαρμογές τα τελευταία χρόνια, στις οποίες συγκαταλέγονται η δημιουργία καινούριων ή τροποποιημένων πρωτεϊνών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Searches for signatures of a heavy pseudoscalar a boson in the two-Higgs-doublet model 

  Ioannou, Aimilios P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-05)
  Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή επικεντρώνεται στην αναζήτηση ενός βαρύτερου ψευδοβαθμωτού μποζονίου} Higgs, CP-odd Higgs Α μποζόνιο, που μπορεί να διασπαστεί με ενδιάμεσες καταστάσεις στο μποζόνιο Ζ (m_Z=91 GeV) αλλά και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Model study of charm loop effects 

  Calì, Salvatore G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesBergische Universität Wuppertal, Department of Physics, 2019-09)
  Στις μέρες μας, πολλές προσομοιώσεις της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής (ΚΧΔ) στο πλέγμα διεκπεραιώνονται χρησιμοποιώντας Nf = 2 + 1 δυναμικά, ελαφρά κουάρκ (up, down, strange). Αυτή η διάταξη, μέχρι στιγμής παρείχε σημαντικά ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Direct evaluation of parton distribution functions of the nucleon from Lattice QCD 

  Scapellato, Aurora E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesBergische Universität Wuppertal, Department of Physics, 2019-09)
  Περιγράφουμε τον υπολογισμό των συναρτήσεων διανομής (PDFs) του νουκλεονίου αρχίζοντας από τη Λαγκαντζιανή των ισχυρών αλληλεπιδράσεων και χρησιμοποιώντας το φορμαλισμό Κβαντικής Χρωμοδυναμικής (ΚΧΔ) πλέγματος. Οι αριθμητικοί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Simulating maximally twisted fermions at the physical pointa with multigrid methods 

  Bacchio, Simone G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesBergische Universität Wuppertal, Department of Physics, 2019-09)
  Αναπτύξαμε νέες μεθόδους για προσομοίωση πλέγματος ΚΧΔ με φυσικές τιμές των μαζών κουάρκς εντός του φορμαλισμού συνεστραμμένης μάζας φερμιονίων. Χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο μυλτιγριδ τόσο για τον υπολογισμό των διαδοτών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Προσρόφηση ουρανίου και άλλων (ραδιο)τοξικών μεταλλοϊόντων από υδατικά συστήματα σε εξανθράκωμα πευκοβελονών πριν και μετά από χημική τροποποίηση 

  Φιλίππου, Κατερίνα Π. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-05)
  Αντικείμενο έρευνας της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί η μελέτη της προσρόφησης U(VI) και άλλων (ραδιο)τοξικών μεταλλοϊόντων (Th(IV), Sm(III) και Cu(II)) σε βιομάζα σε ακατέργαστη και στη χημικά τροποποιημένη ...
 • Doctoral Thesis  

  Μελέτη των αντιδράσεων υπεροξειδασών και αιμο-σφαιρινών με το νιτρώδες ιόν (NO2-) με τη χρήση φασματοσκοπίας συντονισμού Raman 

  Ιωάννου, Ανδρούλα Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-12)
  Τα νιτρώδη είναι ένας ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας ο οποίος αλληλεπιδρά με τις αιμοπρωτεΐνες μέσω ποικίλων μονοπατιών. Αυτά τα μονοπάτια περιλαμβάνουν αντιδράσεις με τον αιμικό σίδηρο, τον σκελετό της αίμης και κατάλοιπα ...
 • Doctoral Thesis  

  Chemometric characterisation of cypriot traditional cheese Halloumi 

  Tarapoulouzi, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-04)
  Το τυρί Χαλλούμι είναι παραδοσιακό κυπριακό τυρί και ανήκει στην κατηγορία των λευκών τυριών, τα οποία διατηρούνται σε άλμη νορού (ορρό γάλακτος). Το παραδοσιακό αυτό τυρί, το οποίο, σύμφωνα με ιστορικές πηγές, παρασκευαζόταν ...

View more