Η Χημεία είναι μια βασική Φυσική Επιστήμη. Βασικός της στόχος είναι η μελέτη των μετασχηματισμών της ύλης δια μέσου χημικών αντιδράσεων. Για να επιτύχει τους στόχους της η Χημεία έχει αναπτύξει ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο από συνθετικές και αναλυτικές μεθοδολογίες. Οι συνθετικές της τεχνικές οδηγούν στη σύνθεση νέων μορίων μέσα από χημικούς μετασχηματισμούς, ενώ οι αναλυτικές τεχνικές επιτρέπουν την ταυτοποίηση και μέτρηση όλων των συστατικών των χημικών συστημάτων. Η Χημεία έχει αναπτύξει τη δική της εκτεταμένη θεωρητική βάση, που συνδέεται άμεσα με όλες τις άλλες παραδοσιακές θετικές επιστήμες (τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Βιολογία), ενώ παράλληλα αξιοποιεί με πολύ αποτελεσματικό τρόπο τις πρόσφατες εξελίξεις της Πληροφορικής. Η Χημεία έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα νέες μορφές ενέργειας, νέα είδη καυσίμων, φάρμακα, συνθετικές ίνες, πλαστικά κλπ και έχει μια βαθύτατη, αν και μάλλον ανεπαρκώς αναγνωρισμένη επίδραση στον ανθρώπινο Πολιτισμό. Οι πρόσφατες σχεδόν απίστευτες ανακαλύψεις στη Βιολογία και την Ιατρική οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην προοδευτικά αυξανόμενη κατανόηση της μοριακής φύσης των βιολογικών διεργασιών και συστημάτων, στην οποία η Χημεία παίζει μείζονα ρόλο.

Recent Submissions

View more