Το τμήμα Βιολογικών Επιστημών αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σε ερευνητική θεματολογία, τεχνολογική υποδομή, αριθμό δημοσιεύσεων, αριθμό φοιτητών και προγραμμάτων σπουδών, κέντρο έρευνας στη Βιολογία στην Κύπρο. Κύριοι στόχοι του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών είναι: Η ανάπτυξη της έρευνας στους τομείς της ανοσολογίας, της κυτταρικής βιολογίας, της εμβρυολογίας, της βιοπληροφορικής, της γενετικής, της επιγενετικής, της ιολογίας, της νευροβιολογίας, και της καταπολέμησης του καρκίνου, καθώς και στους τομείς της οικολογίας, της μελέτης της βιοποικιλότητας και της αειφορικής διαχείρισης των συνιστωσών της. Η Εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που να είναι ανταγωνίσιμοι στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Και τέλος η αναβάθμιση υπηρεσιών που σχετίζονται με τις βιολογικές επιστήμες στην κυπριακή κοινωνία.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Investigating the function of long intergenic non-coding RNAs in Saccharomyces cerevisiae 

  Kyriakou, Dimitris A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-03)
  Το γονιδίωμα διαφόρων ευκαρυωτικών οργανισμών μεταφράζεται σχεδόν σε όλο το μήκος τους και αυτό το φαινόμενο ονομάζεται διάτρητη μεταγραφή. Μέσω της διάτρητης μεταγραφής παράγεται ένα τεράστιος αριθμός μακριών μη-κωδικών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The genetic landscape of Type 1 Diabetes in a genetically heterogeneous population : the role of HLA-G 

  Gerasimou, Petroula Ph. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-06)
  Ο Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔΤ1), γνωστός επίσης και ως ινσουλίνο-εξαρτώμενος διαβήτης, είναι μια αυτοάνοση διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από την καταστροφή των β-κυττάρων στο πάγκρεας μέσω της συνδυασμένης δράσης των ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Selective activation of TNFR1 and NF-kB inhibition by a novel biyouyanagin analogue promotes apoptosis in acute leukemia cells 

  Savva, Christiana G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-05)
  Το KC-53 είναι ένα νεοσυντιθέμενο biyouyanagin ανάλογο μόριο με γνωστή ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιική δράση. Στην παρούσα εργασία, διερευνήσαμε την αντιπολλαπλασιαστική του δράση σε 13 αντιπροσωπευτικές ανθρώπινες ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Investigating the role of the HPV16 oncogenes in modulating stem cell biology 

  Michael, Styliani M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-05)
  Τα καρκινικά κύτταρα τα οποία χαρακτηρίζονται από τη βλαστική τους ικανότητα και τα οποία οφείλονται για την έναρξη της καρκινογένεσης, σχηματίζονται είτε απευθείας από τα βλαστικά κύτταρα των ιστών είτε από τον ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The role of histone N-terminal acetyltransferase Naa40 in gene expression and colorectal cancer cell death 

  Pavlou, Demetria P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-04)
  Η αμινο-τελική ακετυλίωση (Nτ-ακετυλίωση) των πρωτεϊνών αποτελεί μία από τις συνηθέστερες τροποποιήσεις που παρουσιάζονται στο 80-90% των κυτταροπλασματικών, ευκαρυωτικών πρωτεϊνών. Αυτή η τροποποίηση έχει αναδειχθεί ως ...
 • Doctoral Thesis  

  The role of trophoblast in embryonic development : genetic and embryological studies 

  Drakou, Katerina A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-12)
  Αυτή η μελέτη είχε δύο βασικούς στόχους χρησιμοποιώντας το ποντίκι ως ένα πειραματικό μοντέλο συστήματος των θηλαστικών . Ο πρώτος στόχος ήταν να διερευνηθούν, κατά την πρώιμη περίοδο μετά την εμφύτευση, οι ανεξερεύνητες ...
 • Doctoral Thesis  

  Ets2 gene function in trophoblast : in vivo and stem cell studies 

  Odiatis, Christoforos M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-12)
  Η συγκεκριμένη μελέτη είχε στόχο την περαιτέρω κατανόηση, της ελάχιστα κατανοητής αλλά και κλινικά σημαντικής γενετικής βάσης στην ανάπτυξη του τροφοβλάστη του πλακούντα. Ο τροφοβλαστης του πλακούντα αποτελεί μια ομάδα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  MyoD transcription factor induces myogenesis by inhibiting Twist-1 through miR-206 

  Koutalianos, Demetris N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-12)
  Η Twist-1 εκφράζεται ως επί το πλείστον κατά την ανάπτυξη και έχει προηγουμένως συνδεθεί με τον έλεγχο της μυογένεσης. Δεδομένου ότι ο ρόλος της στη μυογένεση δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως, ο στόχος της μελέτης ήταν να ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Identification of ciliary adhesion complexes and characterization of the role of FAK in ciliogenesis 

  Antoniades, Ioanna A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-11)
  Οι κροσσοί είναι σημαντικές δομές των κυττάρων και αποτελούν οργανίδια τα οποία προεκβάλλουν από την κορυφαία επιφάνεια των κυττάρων συμμετέχοντας σε καθοριστικές λειτουργίες των οργανισμών. Η δυσλειτουργία των κροσσών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Diverse roles of Focal Adhesion Kinase in vertebrate development 

  Petridou, Nicoletta I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-11)
  Η κινάση των εστιακών προσκολλήσεων (Focal Adhesion Kinase, FAK) είναι μία μη-υποδοχέας κινάση τυροσίνης σημαντική για σηματοδότηση προερχόμενη από αλληλεπιδράσεις ιντεγκρινών-εξωκυττάριου υποστρώματος και εμπλέκεται σε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The role of N-alpha terminal acetyltransferase NAT4 in the regulation of gene expression in Saccharomyces cerevisiae 

  Schiza, Vassiliki L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-12)
  Η Ν-άλφα-τελική ακετυλίωση είναι μια από τις πιο κοινές συντηρημένες τροποποιήσεις πρωτεϊνών σε ευκαρυωτικά κύτταρα, η οποία εμφανίζεται επίσης και σε ιστόνες. Διακρίνεται από τις υπόλοιπες τροποποιήσεις ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Η γενετική διερεύνηση των νεφροπαθειών κολλαγόνου IV στον πληθυσμό Κύπρου και Ελλάδας με συμβατικές προσεγγίσεις και με αλληλούχηση επόμενης γενεάς 

  Παπαζαχαρίου, Λουϊζα Ζ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
  Η Οικογενής Μικροσκοπική Αιματουρία (ΟΜΑ) αποτελεί μία γενετικά ετερογενή ομάδα παθήσεων που συμπεριλαμβάνουν κληρονομικές σπειραματοπάθειες, όπως το σύνδρομο Alport και τη Νεφροπάθεια της Λεπτής Βασικής Μεμβράνης (ΝΛΒΜ). ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Transgenic Replacement of Cx32 in Gap Junction-Deficient Oligodendrocytes Rescues the Phenotype of a Hypomyelinating Leukodystrophy Model 

  Schiza, Natasa Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
  Οι χασμοσυνδέσμοι στα ολιγοδενδροκύτταρα σχηματίζονται κυρίως από την κοννεξίνη 47 (Cx47) και κοννεξίνη 32 (Cx32). Υπολειπόμενες μεταλλάξεις στο γονίδιο GJC2, της Cx47 προκαλούν την ασθένεια Pelizaeus-Merzbacher, η οποία ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The role of Calpain2 during vertebrate embryonic development 

  Christodoulou, Neophytos D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-07)
  Οι Calpains είναι μια οικογένεια ασβεστο-εξαρτώμενων πρωτεασών που ρυθμίζουν διάφορες κυτταρικές λειτουργίες μέσω περιορισμένης πρωτεόλυσης διάφορων υποστρωμάτων. Ο ρόλος της Calpain2 στην εμβρυογένεση δεν είναι ξεκάθαρος ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ταυτοποίηση και λειτουργικός χαρακτηρισμός μιας νέας πρωτεϊνης τύπου Κατανίνης, KATNAL2, σε κύτταρα ποντικού 

  Βερβέρης, Αντώνης Π. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
  Η Katanin αποτελεί μία φυλογενετικά ευρέως διαδεδομένη και καλά χαρακτηρισμένη πρωτεΐνη που ταξινομείται στην υπεροικογένεια των ΑΑΑ ATPάσων και χαρακτηρίζεται από τη δράση της ως ένζυμο κατάτμησης των μικροσωληνίσκων, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Methylome and transcriptome - towards non invasive prenatal diagnosis 

  Kyriakou, Skevi K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
  Η μη-επεμβατική προγεννητική διάγνωση αποτέλεσε ένα από τους πιο απαιτητικούς ερευνητικούς τομείς των δύο τελευταίων δεκαετιών. Η ανακάλυψη της παρουσίας ελεύθερου εμβρυϊκού DNA στην μητρική κυκλοφορία αποτέλεσε κινητήριο ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Molecular and cellular investigation of glomerular filtration barrier components in thin basement membrane nephropathy 

  Stefanou, Charalambos D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
  Η Νεφροπάθεια της Λεπτής Βασικής Μεμβράνης (ΝΛΒΜ) και το σύνδρομο Alport αποτελούν κληρονομικές σπειραματοπάθειες, οι οποίες κατά κύριο λόγο οφείλονται σε μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/A4/A5 τα οποία κωδικοποιούν για τις ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Probing the role of rare codons in coding sequences of Escherichia coli 

  Theodosiou, Athina Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
  Βασικός στόχος της έρευνάς μας ήταν να ανακαλύψουμε και να περιγράψουμε το βιολογικό ρόλο της ύπαρξης των σπάνιων κωδικονίων (που ονομάζουμε Rare Codon Clusters–RCCs), χρησιμοποιώντας πλήρη στοιχεία του γονιδιώματος της ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Identification and characterization of fetal specific methylated regions for non-invasive prenatal diagnosis 

  Ioannides, Marios S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-12)
  Η προγεννητική διάγνωση έχει ως σκοπό τη διάγνωση των πιο κοινών εμβρυικών ανευπλοειδιών και ανωμαλιών. Σήμερα, ο μη επεμβατικός έλεγχος προσφέρεται σε όλες τις κυήσεις παρέχοντας ένα ρίσκο κινδύνου εμφάνισης των πιο ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Development of algorithms and software for unravelling the biological role of low complexity regions in protein sequences 

  Kirmitzoglou, Ioannis K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-09)
  Πολλές πρωτεΐνες είναι εμπλουτισμένες σε περιοχές με ακραία αμινοξική σύσταση. Έχει δειχθεί ότι τέτοιες πρωτεΐνες διαδραματίζουν σημαντικούς βιολογικούς ρόλους αλλά, λόγω των ιδιαίτερων βιοχημικών ιδιοτήτων τους, η μελέτη ...

View more