Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής ιδρύθηκε το έτος 1989, ανήκει στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 1992. Πρωταρχικός στόχος του είναι η προαγωγή, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων και ποικίλων εφαρμογών της. Το διδακτικό έργο δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία των σπουδαστών των Μαθηματικών, αλλά επεκτείνεται και σε παραδόσεις μαθημάτων σε φοιτητές των Τμημάτων Πληροφορικής, Χημείας, Φυσικής, Βιολογικών Επιστημών, Επιστήμων Αγωγής, Ψυχολογίας,Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  The nonlinear parabolic thin obstacle problem 

  Chatzigeorgiou, Georgiana G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-05)
  Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη της θεωρίας της ομαλότητας για Πρόβλημα Συνοριακών Τιμών (ΠΣΤ) και Προβλήματα Ελευθέρου Συνόρου τα οποία διέπονται από πλήρως μη-γραμμικούς παραβολικούς τελεστές. Το κείμενο ...
 • Doctoral Thesis  

  hp-Finite element methods fourth-order singularly perturbed problems 

  Constantinou, Philippos C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Η διατριβή αφορά προβλήματα 4ης τάξης, στη μια και δύο διαστάσεις, τα οποία είναι διαταραγμένα με ιδιόμορφο / ιδιάζοντα τρόπο. Η λύση τέτοιων προβλημάτων περιέχει συνοριακά στρώματα. Έχουμε δύο στόχους: πρώτα θέλουμε να ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Viscoplastic flows with wall slip and pressure-dependent rheological parameters 

  Panaseti, Pandelitsa E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-01)
  Τα ιξωδοπλαστικά υλικά συμπεριφέρονται ως ρευστά ή ως στερεά αν η τάση είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την τάση διαρροής (yield-stress), αντίστοιχα. Αυτή η διττή συμπεριφορά έχει ως αποτέλεσμα το ότι το πεδίο ροής χωρίζεται ...
 • Doctoral Thesis  

  Block bootstrap methods for functional time series 

  Pilavakis, Dimitrios M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-11)
  Η ανάλυση συναρτησιακών δεδομένων είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας έρευνας στην στατιστική που ασχολείται με τη στατιστική ανάλυση απειροδιάστατων (συναρτησιακών) δεδομένων. Επομένως, είναι σημαντικό να επεκταθεί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Group analysis of systems of evolution equations 

  Kontogiorgis, Stavros G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-02-07)
  Στις μέρες μας, ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την επίλυση των Διαφορικών Εξισώσεων είναι η εφαρμογή των μεθόδων των συμμετριών του Lie. Λύσεις μιας μη-γραμμικής Μερικής Διαφορικής Εξίσωσης (ΜΔΕ) μπορούν να ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Some aspects of weighted Koppelman integral representation formulas and their applications 

  Tryfonos, Christiana G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-12-19)
  Στην παρούσα διατριβή κατασκευάζουμε έναν ολοκληρωτικό τύπο Koppelman σε ομαλές συμπαγείς πολλαπλότητες που αναπαριστά (0,q) ομαλές διαφορικές μορφές, οι οποίες λαμβάνουν τιμές σε συγκεκριμένες μονoδιάστατες διανυσματικές ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Topics in statistical inference for linear and nonlinear time series 

  Fragkeskou, Maria A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-12)
  Η παρούσα διατριβή έχει δύο κυρίως στόχους. Ο πρώτος, να ασχοληθεί με το πρόβλημα της εκτίμησης του ανακλιμακώμενου συσσωρευτή τέταρτης τάξης rescaled fourth order cumulant) του μη παρατηρηθέντος λευκού θορύβου μιας γραμμικής ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Statistical inference for multi-state reliability systems 

  Makrides, Andreas S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-01)
  Η παρούσα διατριβή θα επικεντρωθεί σε multi-state systems (MSS) τα οποία μοντελοποιούμε με τη βοήθεια των ημιμαρκοβιανών διαδικασιών. Για το λόγο αυτό, οι ημιμαρκοβιανές διαδικασίες είναι καταλληλότερες σε μελέτες αξιοπιστίας ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Testing serial dependence by the distance covariance function 

  Pitsillou, Maria N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-11)
  Τα τελευταία χρόνια έχει μελετηθεί εκτενώς η εξάρτηση τυχαίων μεταβλητών υιοθετώντας την ένοια της συνάρητης distance covariance (συνδιακύμανση αποστάσεων). Πρόκειται για ένα νέο μέγεθος εξάρτησης, το οποίο έχει εισαχθεί ...
 • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

  Duality for Hardy spaces on tube domains in C2 and applications 

  Alexandrou, Nikoleta G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-11)
  (...μη διαθέσιμη ηλεκτρονική μορφή της περίληψης)
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Robust inference for log-linear count time series models 

  Kitromilidou, Stella F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-10)
  Στόχος αυτής της εργασίας είναι η έρευνα εύρωστων μεθόδων εκτίμησης και η ανάπτυξη στατιστικής συμπερασματολογίας για μοντέλα χρονοσειρών τα οποία λαμβάνουν ακέραιες τιμές. Ακολουθίες χρονικά εξαρτημένων ακέραιων μετρήσεων ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  On poiseuille flows of yield stress fluids with wall slip 

  Damianou, Yiolanda G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
  Τα ιξωδοπλαστικά υλικά συμπεριφέρονται σαν ρευστά ή σαν στερεά αν η τάση είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την τάση διαρροής (yield stress), αντίστοιχα. Ο προσδιορισμός των περιοχών διαρροής και μη διαρροής, που δεν είναι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Applications of root systems in geometry and physics 

  Evripidou, Charalampos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-05)
  Σε αυτή τη διατριβή μελετούμε περιοχές των μαθηματικών που μπορεί να φαίνονται ασυσχέτιστες αλλά έχουν κοινή προέλευση τη θεωρία των συστημάτων ριζών. Τα συστήματα ριζών χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των αλγεβρών Lie ...
 • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

  Problems on higher and lower dimensional dynamical systems 

  Ioakim, Xenakis R. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-05)
  Σε αυτή τη διδακτορική διατριβή μελετούμε προβλήματα από την περιοχή των δυναμικών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα μελετούμε δυναμικά συστήματα υψηλοτέρων και χαμηλότερων διαστάσεων. Για να το κάνουμε αυτό χωρίζουμε τη ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Statistical theory for mixed poisson time series models 

  Christou, Vasiliki N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-12)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η στατιστική ανάλυση μικτών Poisson μοντέλων χρονοσειρών, τα οποία λαμβάνουν ακέραιες τιμές. Η αναγκαιότητα μιας τέτοιας μελέτης προκύπτει από το γεγονός ότι οι ακέραιες εξαρτημένες ακολουθίες, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Symmetry methods for higher-order evolution equations 

  Charalambous, Kyriakos S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-05)
  Οι μεθόδοι συμμετριων Lie ίσως να αποτελούν το πιο δυνατό διαθέσιμο εργαλείο στην επίλυση μη-γραμμικών μερικών διαφορικών εξισώσεων. Με κίνητρο τα γνωστά αποτελέσματα της δεύτερης τάξης μη-γραμμικής εξίσωσης της ...
 • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

  Contributions to wavelet methods in nonparametric statistics 

  Petsa, Athanasia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-08)
  Στο πρώτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με το πρόβλημα της εκτίμησης του ολοκληρώματος του τετραγώνου μιας συνάρτησης πυκνότητας όταν δεδομένα με βάρος ειναι διαθέσιμα. Δείχνουμε ότι ο προτεινόμενος εκτιμητής επιτυγχάνει τη βέλτιστη ...
 • Doctoral Thesis  

  Multiple Hamiltonian structures for Volterra and Toda Lattices 

  Kouzaris, Stelios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών/ University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2001)
  Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος μελετούμε τα ολοκληρώσιμα συστήματα που κατασκεύαστηκαν από τον Bogoyavlensky το 1988. Αυτά τα συστήματα συνδέονται με απλές Lie άλγεβρες και γενικεύουν το καλά γνωστό ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Perturbation of zeros of entire functions of exponential type 

  Zikkos, Elias D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2004)
  Η διδακτορική διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος βρίσκουμε νέα κριτήρια ώστε δύο ακολουθίες μιγαδικών αριθμών να έχουν το ίδιο πλεόνασμα στον χώρο . Στο δεύτερο μέρος επεκτείνουμε ...
 • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

  The method of fundamental solutions for certain problems in rotationally symmetric domains 

  Tsangaris, Theodoros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών/ University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2006-06)
  Το κύριο αντικείμενο της διατριβής είναι η διερεύνηση της Μεθόδου των Θεμελιωδών Λύσεων (ΜΘΛ) σε προβλήματα των οποίων τα χωρία έχουν αξονική συμμετρία. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η εφαρμογή της ΜΘΛ σε αρμονικά και διαρμονικά ...

View more