Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη και αποτελείται από 21 μέλη διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού, με ισχυρές ομάδες δικτύων υπολογιστών, αρχιτεκτονικής υπολογιστών, αλγορίθμων, βάσεων δεδομένων, εξόρυξης δεδομένων, κατανεμημένης επεξεργασίας, τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίας λογισμικού, διαδικτυακού υπολογισμού και γραφικών. Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πληροφορικής, 5 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν σε ισάριθμους τίτλους Μάστερ καθώς και σπουδές επιπέδου Διδακτορικού στην Πληροφορική. Το Τμήμα έχει ισχυρές ερευνητικές υποδομές αποτελούμενες από υψηλής απόδοσης συστοιχίες, δίκτυα αποθήκευσης, υπολογιστικές νεφέλες, έξυπνα τηλέφωνα και αισθητήρες, καθώς επίσης και εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  A model-driven development framework for automated design and development of ubiquitous context-aware recommender systems for commerce 

  Mettouris, Christos G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-01)
  Τα συστήματα συστάσεων (recommender systems), για περισσότερο από δύο δεκαετίες αποτελούν την απάντηση στον υπερβολικό όγκο πληροφορίας που υπερφορτώνει τους καταναλωτές στη σύγχρονη ζωή. Τα συστήματα συστάσεων είναι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Improving the performance of single and multi-application workloads on heterogeneous clustered many-core platforms 

  Petrides, Panayiotis P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-05)
  Τα τελευταία χρόνια οι αρχιτεκτονικές επεξεργαστών έχουν αναπτυχθεί προς την κατεύθυνση των πολλαπλών πυρήνων, με αποτέλεσμα την βελτίωση της επίδοσης τους αποφεύγοντας ταυτόχρονα τους περιορισμούς από την κατανάλωση ...
 • Doctoral Thesis  

  Enhancing the primary frequency reserves with advanced underfrequency load shedding 

  Tofis, Yiannis N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-05)
  Στα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον συμβατικά σχήματα αποκοπής φορτίου σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έλλειμα παραγωγής. Αυτά τα συμβατικά σχήματα χρησιμοποιούν μια αρχιτεκτονική ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Self-stabilizing state machine replication in static and reconfigurable asynchronous message-passing systems 

  Marcoullis, Ioannis Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-07)
  Η μέθοδος Αναπαραγωγής Μηχανής Καταστάσεων (ΑΜΚ) (state machine replication) στον κατανεμημένο υπολογισμό είναι θεμελιώδης στη χρήση πλεονασμού πόρων για την επίτευξη ανοχής σφαλμάτων. Στοχεύει στη συνεχή διατήρηση της ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Architectural and software support for data-driven execution on multi-core processors 

  Matheou, George A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
  Το τέλος της εκθετικής ανάπτυξης των σειριακών επεξεργαστών έχει διευκολύνει την ανάπτυξη των πολυπύρηνων συστημάτων. Έτσι, οποιαδήποτε αύξηση της απόδοσης πρέπει να προέρχεται από τον παραλληλισμό. Για να επιτευχθεί αυτό, ...
 • Doctoral Thesis  

  Αποδόμηση εικόνας με την χρήση μοντέλων AM-FM βασισμένη σε πολλαπλές οικογένειες φίλτρων Gabor και εφαρμογές σε ιατρικές εικόνες 

  Κωνσταντίνου, Ιωάννης Π. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
  Η πολύ-κλιμακωτή αποδόμηση μη στατικών εικόνων μέσω της αναπαράστασης AM-FM έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μια εύρωστη μεθοδολογία ανάλυσης εικόνων. Επιπλέον τα μοντέλα AM-FM έχουν συσχετισθεί με τα μαθηματικά μοντέλα του ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Algorithms and indexing structures for spatial big data 

  Costa, Constantinos E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-07)
  Ζούμε στην εποχή των μεγάλων δεδομένων, όπου παράγονται ετερογενή δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται με εκθετικό ρυθμό. Τα παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων δεν είναι ικανά να συλλέγουν, να διαχειρίζονται και να ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Online social networks analysis : extracting insights and evolution trends 

  Efstathiades, Hariton A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-05)
  Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Online Social Networks) παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά, να εκφράζει και να μοιράζεται τις απόψεις, τα συναισθήματα και τα ενδιαφέροντά του με την οικογένεια, τους ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Real-time adaptation to time-varying constraints for reliable mhealth video communications 

  Antoniou, Zinonas C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
  Ο σημαντικός αριθμός των ιατρικών συστημάτων και υπηρεσιών επικοινωνίας βίντεο σε κινητές συσκευές που αναπτύχθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, αντικατοπτρίζει το ευρύ πεδίο εφαρμογής αυτών των συστημάτων και υπηρεσιών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Low-cost approximate and adaptive monitoring techniques 

  Trihinas, Demetris Y. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
  Με τη ευρεία διάδοση ‘έξυπνων’ συσκευών και τη καθολική αναγνώριση που έχουν αποκτήσει στη συνείδηση των καταναλωτών, η υπολογιστική νοημοσύνη όπως τη γνωρίζουμε, εξελίσσεται με συνέπεια να επηρεάζει την καθημερινότητά μας ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Clustering attributed multi-graphs 

  Papadopoulos, Andreas N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-06)
  Ένα δικτύων πληροφοριών (information networks) μπορεί να μοντελοποιηθεί αποτελεσματικά ως ένας πολυγράφος ιδιοτήτων (attributed multi-graph). Σε ένα πολυγράφο ιδιοτήτων μια κορυφή (vertex) αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο. ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Extending structural and functional properties of Fuzzy Cognitive Maps 

  Papaioannou, Maria M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-05)
  Ο κύριος άξονας της έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η εξερεύνηση διαφόρων λύσεων σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργικότητα των Ασαφών Γνωστικών Χαρτών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Task data-flow execution on many-core systems 

  Diavastos, Andreas I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-12)
  Η αύξηση της επίδοσης με ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας επιτυγχάνεται με την παράλληλη επεξεργασία. Προκειμένου να αξιοποιηθεί ο παραλληλισμός μέσα από τις εφαρμογές και να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή απόδοση ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Scientific workflow systems and multi-objective evolutionary algorithms for life sciences informatics 

  Kannas, Christos C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-09)
  Ο τομέας των Συστημάτων Διαχείρισης Επιστημονικών Ροών Εργασίας έχει λάβει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν τομείς όπως το ευρύτερο ερευνητικό πεδίο των βιοεπιστήμων, η επεξεργασία βίντεο και η πληροφορία ...
 • Doctoral Thesis  

  Mids : a lightweight intrusion detection system for wireless sensor networks and the internet of things 

  Ioannou, Christiana A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-02)
  Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (WSN) χρησιμοποιούνται για κρίσιμες εφαρμογές χάρη στην ικανότητά τους να παρέχουν χαμηλού κόστους, χαμηλής ισχύος, και διαφοροποιημένες υπηρεσίες παρακολούθησης. Επίσης, προσελκύουν και ...
 • Doctoral Thesis  

  Integrating Temporal abstraction with Bayesian networks : a validation in the field of coronary heart disease 

  Orphanou, Kalia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-02)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά την ενοποίηση δύο τεχνικών της Τεχνητής Νοημοσύνης συγκεκριμένα τη χρονική αφαιρετικότητα και τα δίκτυα Bayes, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης πληροφοριακών συστημάτων για την ...
 • Doctoral Thesis  

  Improving content delivery with OSN-awareness 

  Koilanioti, Eirini T. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-11)
  Τα Δίκτυα Παράδοσης Περιεχομένου (CDN) χρειάζεται συχνά να ανακαλέσουν περιεχόμενο απαιτητικό σε εύρος ζώνης για καταναλωτές πληθώρας εφαρμογών (ηλεκτρονικής μάθησης, υγείας, κοινωνικής δικτύωσης, έξυπνων πολέων κ.ά.). ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Optimizing resource allocation and task scheduling in software development 

  Stylianou, Constantinos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-07)
  Η διαχείριση έργων λογισμικού αποτελείται από διάφορες δραστηριότητες προγραμματισμού, οργάνωσης, στελέχωσης, καθοδήγησης και ελέγχου. οι αποφάσεις που παίρνουν οι διαχειριστές έργων λογισμικού σ’ αυτές τις δραστηριότητες, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Context-aware recommendation-based educational tool for enhancing the high level software modelling process with design patterns 

  Sielis, George A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-11)
  Η παρούσα Διατριβή ασχολείται με την διερεύνηση της χρήσης Αλγορίθμων Υπολογισμού Συστάσεων, και συγκεκριμένα τη χρήση των συστημάτων δημιουργίας και προβολής συστάσεων που λαμβάνουν υπόψιν τις παραμέτρους περιεχομένου. Η ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Adaptive and dynamic argumentation 

  Hadjisoteriou, Evgenios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-08)
  Σε αυτή την εργασία μελετάμε την προσαρμοστική και δυναμική επιχειρηματολογία για τη λήψη αποφάσεων, όπου οι αποφάσεις πρέπει να προσαρμοστούν στις προσωπικές προτιμήσεις και το δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο. Μελετάμε πώς ...

View more