Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη και αποτελείται από 21 μέλη διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού, με ισχυρές ομάδες δικτύων υπολογιστών, αρχιτεκτονικής υπολογιστών, αλγορίθμων, βάσεων δεδομένων, εξόρυξης δεδομένων, κατανεμημένης επεξεργασίας, τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίας λογισμικού, διαδικτυακού υπολογισμού και γραφικών. Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πληροφορικής, 5 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν σε ισάριθμους τίτλους Μάστερ καθώς και σπουδές επιπέδου Διδακτορικού στην Πληροφορική. Το Τμήμα έχει ισχυρές ερευνητικές υποδομές αποτελούμενες από υψηλής απόδοσης συστοιχίες, δίκτυα αποθήκευσης, υπολογιστικές νεφέλες, έξυπνα τηλέφωνα και αισθητήρες, καθώς επίσης και εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Towards Privacy-Aware Usage of Fitness Trackers and Smart Home Devices: Enhancing User Awareness in the GDPR Era Towards Privacy-Aware Usage of Fitness Trackers and Smart Home Devices: Enhancing User Awareness in the GDPR Era 

  Dini, Alexia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-06-09)
  Η δημοτικότητα των συσκευών Διαδικτύου των Πραγμάτων, όπως οι έξυπνες οικιακές συσκευές και οι συσκευές παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης (fitness trackers), έχει προάγει την απόκτηση, την ανταλλαγή και τη διανομή ...
 • Doctoral Thesis  

  Emulating Data-intensive IoT Applications across the Edge Continuum 

  Symeonidis, Moysis S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12)
  Edge Computing and 5th generation (5G) mobile networks are emerging as the dominating paradigms bridging the compute and connectivity gap between IoT sensing devices and latency-sensitive services. However, experimenting ...
 • Doctoral Thesis  

  AM-FM medical image analysis 

  Constantinou, Kyriacos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12-13)
  Στην ανάλυση ιατρικών απεικονίσεων απαιτείται η χρήση αποτελεσματικών αναπαραστάσεων για διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών, οι οποίες παρεκκλίνουν από την κανονική δομή. Μέσω της μεθοδολογίας διαμόρφωσης πλάτους και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Utilizing mobile nodes in wireless sensor networks and IoT networks 

  Temene, Natalie K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12)
  The operation of the Internet of Things (IoT) networks and Wireless Sensor Networks (WSNs) is often disrupted by a number of problems, such as congestion, path disconnections, node faults, and security attacks. These issues ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Automatic emotion recognition from body movements 

  Zacharatos, Theocharis G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12)
  Οι άνθρωποι είναι συναισθηματικά όντα και τα συναισθήματά τους επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν και αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές. Η αναγνώριση συναισθημάτων είναι σημαντική σε μια ποικιλία εφαρμογών όπως ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  A novel distributed artificial intelligence framework with machine learning for 5G/6G communication 

  Ioannou, Iacovos I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-09)
  Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς, όπως το 5G και το επερχόμενο 6G, αντιμετωπίζουν πολλές τεχνικές προκλήσεις για την επίτευξη των πολύ φιλόδοξων προτύπων που θέτει η ερευνητική και η βιομηχανική κοινότητα. Αυτές ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Machine learning for privacy preserving data publishing and the analysis of categorical data in the medical domain 

  Aristodimou, Aristos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-01)
  Με την εισαγωγή της επιστήμης της πληροφορικής στον τομέα της υγείας, πολλές οντότητες που συσχετίζονται με την υγεία, έχουν στην κατοχή τους τεράστιο όγκο από δεδομένα ασθενών. Παρά το γεγονός ότι η κοινοποίηση αυτών των ...
 • Doctoral Thesis  

  Personalized Cued-recall Graphical User Authentication based on Image Content Familiarity 

  Constantinides, Argyris C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05)
  Information security focuses on the practice and techniques to protect sensitive information by preventing unauthorized access to it, and is of critical importance in today’s interactive systems for enabling the safe ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Harnessing CPU electromagnetic emanations for power-delivery network characterization 

  Hadjilambrou, Zacharias A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-01)
  Ο επαγωγικός θόρυβος τάσης είναι μια από τις σημαντικές αυξανόμενες ανησυχίες στους σύγχρονους επεξεργαστές. Η υπερβολική πτώση της τάσης μπορεί να προκαλέσει μη ορθή λειτουργία. Ενώ η υπερβολική αύξηση της τάσης αυξάνει ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Physically-based probabilistic image segmentation 

  Ladas, Nikolas A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-05)
  Η κατάτμηση εικόνας αποτελεί μια σημαντική διαδικασία στο χώρο της επεξεργασίας εικόνας και περιλαμβάνει τον εντοπισμό αντικειμένων, την παρακολούθηση αντικειμένων και την επεξεργασία εικόνας. Αυτοί οι αλγόριθμοι είναι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Conditional generative denoising autoencoder 

  Karatsiolis, Savvas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-12)
  Η διατριβή μελετά ανοικτά προβλήματα στο χώρο της Μηχανικής Μάθησης και προτείνει μοντέλα επίλυσης ή μετριασμού τους. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι η σύνθεση εικόνων που υπόκειται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Προτείνεται ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Total cost of ownership optimization for edge and cloud data-centers 

  Nikolaou, Panagiota N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-04)
  Ο αριθμός των ευφυών συσκευών που συνδέονται με το Διαδίκτυο αυξάνεται καθημερινά και σύντομα θα είναι της τάξης των δεκάδων δισεκατομμυρίων, αποτελώντας το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). Κάθε μία από αυτές τις συσκευές ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Learning schemes for efficiently training neural networks on protein secondary structure prediction 

  Agathocleous, Michalis E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-10)
  Το πεδίο της δημιουργίας μη-γραμμικών συναρτήσεων για την ταξινόμηση ή κατηγοριοποίηση δεδομένων από ακολουθίες αντιμετωπίζεται επί του παρόντος από μια ποικιλία μεθόδων Μηχανικής Μάθησης. Η πρόκληση ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Reversible Computation in Petri Nets 

  Psara, Kyriaki C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-12)
  Ο αναστρέψιμος υπολογισμός είναι μια μη συμβατική μορφή υπολογισμού που επεκτείνει τον τυπικό τρόπο υπολογισμού με τη δυνατότητα αντίστροφης εκτέλεσηs λειτουργιών. Η αναστρεψιμότητα προσέλκυσε πρόσφατα αυξανόμενη προσοχή ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  A model-driven development framework for automated design and development of ubiquitous context-aware recommender systems for commerce 

  Mettouris, Christos G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-01)
  Τα συστήματα συστάσεων (recommender systems), για περισσότερο από δύο δεκαετίες αποτελούν την απάντηση στον υπερβολικό όγκο πληροφορίας που υπερφορτώνει τους καταναλωτές στη σύγχρονη ζωή. Τα συστήματα συστάσεων είναι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Improving the performance of single and multi-application workloads on heterogeneous clustered many-core platforms 

  Petrides, Panayiotis P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-05)
  Τα τελευταία χρόνια οι αρχιτεκτονικές επεξεργαστών έχουν αναπτυχθεί προς την κατεύθυνση των πολλαπλών πυρήνων, με αποτέλεσμα την βελτίωση της επίδοσης τους αποφεύγοντας ταυτόχρονα τους περιορισμούς από την κατανάλωση ...
 • Doctoral Thesis  

  Αποδόμηση εικόνας με την χρήση μοντέλων AM-FM βασισμένη σε πολλαπλές οικογένειες φίλτρων Gabor και εφαρμογές σε ιατρικές εικόνες 

  Κωνσταντίνου, Ιωάννης Π. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
  Η πολύ-κλιμακωτή αποδόμηση μη στατικών εικόνων μέσω της αναπαράστασης AM-FM έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μια εύρωστη μεθοδολογία ανάλυσης εικόνων. Επιπλέον τα μοντέλα AM-FM έχουν συσχετισθεί με τα μαθηματικά μοντέλα του ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Self-stabilizing state machine replication in static and reconfigurable asynchronous message-passing systems 

  Marcoullis, Ioannis Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-07)
  Η μέθοδος Αναπαραγωγής Μηχανής Καταστάσεων (ΑΜΚ) (state machine replication) στον κατανεμημένο υπολογισμό είναι θεμελιώδης στη χρήση πλεονασμού πόρων για την επίτευξη ανοχής σφαλμάτων. Στοχεύει στη συνεχή διατήρηση της ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Enhancing the primary frequency reserves with advanced underfrequency load shedding 

  Tofis, Yiannis N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-05)
  Στα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον συμβατικά σχήματα αποκοπής φορτίου σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έλλειμα παραγωγής. Αυτά τα συμβατικά σχήματα χρησιμοποιούν μια αρχιτεκτονική ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Architectural and software support for data-driven execution on multi-core processors 

  Matheou, George A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
  Το τέλος της εκθετικής ανάπτυξης των σειριακών επεξεργαστών έχει διευκολύνει την ανάπτυξη των πολυπύρηνων συστημάτων. Έτσι, οποιαδήποτε αύξηση της απόδοσης πρέπει να προέρχεται από τον παραλληλισμό. Για να επιτευχθεί αυτό, ...

View more