Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη και αποτελείται από 21 μέλη διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού, με ισχυρές ομάδες δικτύων υπολογιστών, αρχιτεκτονικής υπολογιστών, αλγορίθμων, βάσεων δεδομένων, εξόρυξης δεδομένων, κατανεμημένης επεξεργασίας, τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίας λογισμικού, διαδικτυακού υπολογισμού και γραφικών. Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πληροφορικής, 5 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν σε ισάριθμους τίτλους Μάστερ καθώς και σπουδές επιπέδου Διδακτορικού στην Πληροφορική. Το Τμήμα έχει ισχυρές ερευνητικές υποδομές αποτελούμενες από υψηλής απόδοσης συστοιχίες, δίκτυα αποθήκευσης, υπολογιστικές νεφέλες, έξυπνα τηλέφωνα και αισθητήρες, καθώς επίσης και εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Real-time adaptation to time-varying constraints for reliable mhealth video communications 

  Antoniou, Zinonas C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
  Ο σημαντικός αριθμός των ιατρικών συστημάτων και υπηρεσιών επικοινωνίας βίντεο σε κινητές συσκευές που αναπτύχθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, αντικατοπτρίζει το ευρύ πεδίο εφαρμογής αυτών των συστημάτων και υπηρεσιών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Low-cost approximate and adaptive monitoring techniques 

  Trihinas, Demetris Y. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-01)
  Με τη ευρεία διάδοση ‘έξυπνων’ συσκευών και τη καθολική αναγνώριση που έχουν αποκτήσει στη συνείδηση των καταναλωτών, η υπολογιστική νοημοσύνη όπως τη γνωρίζουμε, εξελίσσεται με συνέπεια να επηρεάζει την καθημερινότητά μας ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Clustering attributed multi-graphs 

  Papadopoulos, Andreas N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-06)
  Ένα δικτύων πληροφοριών (information networks) μπορεί να μοντελοποιηθεί αποτελεσματικά ως ένας πολυγράφος ιδιοτήτων (attributed multi-graph). Σε ένα πολυγράφο ιδιοτήτων μια κορυφή (vertex) αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο. ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Extending structural and functional properties of Fuzzy Cognitive Maps 

  Papaioannou, Maria M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-05)
  Ο κύριος άξονας της έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η εξερεύνηση διαφόρων λύσεων σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργικότητα των Ασαφών Γνωστικών Χαρτών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Task data-flow execution on many-core systems 

  Diavastos, Andreas I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-12)
  Η αύξηση της επίδοσης με ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας επιτυγχάνεται με την παράλληλη επεξεργασία. Προκειμένου να αξιοποιηθεί ο παραλληλισμός μέσα από τις εφαρμογές και να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή απόδοση ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Scientific workflow systems and multi-objective evolutionary algorithms for life sciences informatics 

  Kannas, Christos C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-09)
  Ο τομέας των Συστημάτων Διαχείρισης Επιστημονικών Ροών Εργασίας έχει λάβει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν τομείς όπως το ευρύτερο ερευνητικό πεδίο των βιοεπιστήμων, η επεξεργασία βίντεο και η πληροφορία ...
 • Doctoral Thesis  

  Mids : a lightweight intrusion detection system for wireless sensor networks and the internet of things 

  Ioannou, Christiana A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-02)
  Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (WSN) χρησιμοποιούνται για κρίσιμες εφαρμογές χάρη στην ικανότητά τους να παρέχουν χαμηλού κόστους, χαμηλής ισχύος, και διαφοροποιημένες υπηρεσίες παρακολούθησης. Επίσης, προσελκύουν και ...
 • Doctoral Thesis  

  Integrating Temporal abstraction with Bayesian networks : a validation in the field of coronary heart disease 

  Orphanou, Kalia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-02)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά την ενοποίηση δύο τεχνικών της Τεχνητής Νοημοσύνης συγκεκριμένα τη χρονική αφαιρετικότητα και τα δίκτυα Bayes, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης πληροφοριακών συστημάτων για την ...
 • Doctoral Thesis  

  Improving content delivery with OSN-awareness 

  Koilanioti, Eirini T. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-11)
  Τα Δίκτυα Παράδοσης Περιεχομένου (CDN) χρειάζεται συχνά να ανακαλέσουν περιεχόμενο απαιτητικό σε εύρος ζώνης για καταναλωτές πληθώρας εφαρμογών (ηλεκτρονικής μάθησης, υγείας, κοινωνικής δικτύωσης, έξυπνων πολέων κ.ά.). ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Optimizing resource allocation and task scheduling in software development 

  Stylianou, Constantinos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-07)
  Η διαχείριση έργων λογισμικού αποτελείται από διάφορες δραστηριότητες προγραμματισμού, οργάνωσης, στελέχωσης, καθοδήγησης και ελέγχου. οι αποφάσεις που παίρνουν οι διαχειριστές έργων λογισμικού σ’ αυτές τις δραστηριότητες, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Context-aware recommendation-based educational tool for enhancing the high level software modelling process with design patterns 

  Sielis, George A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-11)
  Η παρούσα Διατριβή ασχολείται με την διερεύνηση της χρήσης Αλγορίθμων Υπολογισμού Συστάσεων, και συγκεκριμένα τη χρήση των συστημάτων δημιουργίας και προβολής συστάσεων που λαμβάνουν υπόψιν τις παραμέτρους περιεχομένου. Η ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Adaptive and dynamic argumentation 

  Hadjisoteriou, Evgenios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-08)
  Σε αυτή την εργασία μελετάμε την προσαρμοστική και δυναμική επιχειρηματολογία για τη λήψη αποφάσεων, όπου οι αποφάσεις πρέπει να προσαρμοστούν στις προσωπικές προτιμήσεις και το δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο. Μελετάμε πώς ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Adaptive usable security : personαlizing user authentication and CAPTCHA based on individual differences in cognitive processing 

  Belk, Marios R. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-12)
  Η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή μετατοπίζεται από παραδοσιακούς υπολογιστές και αυτόνομες εφαρμογές, προς την αλληλεπίδραση χρηστών με φορητές υπολογιστικές συσκευές και εφαρμογές που υποστηρίζονται από το υπολογιστικό ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Advances in SAT-Based planning 

  Sideris, Andreas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
  Ο σχεδιασμός δράσης είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Ακόμα και οι πιο απλές του μορφές είναι υπολογιστικά δυσεπίλυτες ('intractable'). Παρόλο που είναι απίθανος ο αποτελεσματικός (ως προς χρόνο) σχεδιασμός δράσης στη γενική ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Understanding the neural code through exploration of the causes of firing 

  Koutsou, Achilleas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-09)
  Όταν αναφερόμαστε στον νευρωνικό κώδικα εννοούμε τους μηχανισμούς με τους οποίους οι νευρώνες και τα νευρωνικά δίκτυα μετατρέπουν πληροφορίες σε ακολουθίες από πυροδοτήσεις. Η ανακάλυψη και κατανόηση αυτών των μηχανισμών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Studies in reinforcement learning and adaptive neural networks 

  Vassiliades, Vassilis K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-08)
  Αυτή η διατριβή μελετά την προσαρμοστικότητα σε δυναμικά περιβάλλοντα (ΔΠ) και επικεντρώνεται στις περιοχές της ενισχυτικής μάθησης (ΕΜ) και των προσαρμοστικών τεχνητών νευρωνικών δικτύων (ΤΝΔ). Στα ΔΠ υπάρχει η ανάγκη για ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Distributed traffic information system (TIS) based on V2X communication in large-scale urban environments 

  Loulloudes, Nicholas K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-08)
  Πρωτεύοντας στόχος των Ευφυών Συστημάτων Μεταφοράς (Intelligent Transport Systems - ITS) είναι η βελτίωση της ασφάλειας και άνεσης των αστικών οδικών συγκοινωνιών, διαμέσου της βέλτιστης παροχής μια πληθώρας ψηφιακών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Virtual crowds, a contributing factor to presence in immersive virtual environments 

  Kyriakou, Marios A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-06)
  Καθώς η χρήση των πολυμέσων και της τεχνολογίας 3 διαστάσεων αυξάνεται σε πολλούς τομείς της ζωής μας, οι απαιτήσεις μας για περισσότερο "ρεαλισμό" επίσης ανεβαίνουν. Στα περισσότερα συστήματα εικονικής πραγματικότητας ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  An intrusion recovery security framework in wireless sensor networks 

  Stavrou, Iouliani Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-03)
  Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων έχουν αποκτήσει αξιοσημείωτο ερευνητικό ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Data-driven techniques for virtual crowds 

  Charalambous, Panayiotis S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-05)
  Τα εικονικά πλήθη είναι σημαντικά για ένα σύνολο από εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά παιχνίδια, ταινίες, προσομοιώσεις για εκπαίδευση και μοντελοποίηση ασφάλειας. Η αυξανόμενη υπολογιστική ισχύς επιτρέπει στους σχεδιαστές και ...

View more