• Doctoral Thesis  Open Access

   Integrating multiple problem solves in hybrid knowledge-based architectures 

   Christodoulou, Eleni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 1998)
   Το διδακτορικό αυτό εξετάζει την διασύνδεση πολλαπλών επιλυτών προβλημάτων σε υβριδικά συστήματα βασισμένα σε γνώση. Ένας επιλυτής προβλημάτων προσδιορίζεται σαν η σχέση μεταξύ μίας έντονης σε γνώση εργασίας, ενός ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Time based personalization for the wireless user 

   Panayiotou, Christoforos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-01)
   Οι ασύρματοι χρήστες αποτελούν ένα νέο, πιο απαιτητικό τύπο χρηστών. Λύσεις που προτείνονται για τους επιτραπέζιους χρηστές είναι συχνά ανεπαρκής για αυτόν τον νέο τύπο χρηστών. Η εξατομίκευση ως λύση για την παροχή των ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Fuzzy logic based AQM conjestion control in TCP/IP networks: a dissertation 

   Chrysostomou, Chrysostomos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2007-06)
   Προτείνουμε μια συλλογή καινοτόμων μεθόδων για την εύρεση ομάδων σε ένα δίκτυο πληροφοριών που μοντελοποιείται ως ένας πολυγράφος ιδιοτήτων. Οι προτεινόμενες μέθοδοι μπορούν να εκμεταλλευτούν την υπολογιστική ισχύ των ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A framework for developing intelligent information systems to support decision making in complex and uncertain environments 

   Mateou, Nicos H. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-01)
   Πολλές υπάρχουσες μέθοδοι ομαδοποίησης αντικειμένων/κόμβων σε γράφους ιδιοτήτων θεωρούν ότι οι ιδιότητες των αντικειμένων είναι το ίδιο σημαντικές ή αγνοούν την ύπαρξη συνδέσεων πολλαπλών τύπων. Επίσης, ανακαλύπτουν ομάδες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The TFlux platform: a portable platform for data-driven multithreading on commodity multiprocessor systems 

   Stavrou, Kyriakos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-05)
   Αυτή η δουλειά παρουσιάζει την πλατφόρμα παράλληλης επεξεργασίας Thread Flux (TFlux), ένα πλήρες σύστημα που επιτρέπει εκτέλεση όμοια με αυτή του μοντέλου ροής δεδομένων (αυτή του μοντέλου οδηγούμενου από εξαρτήσεις ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   GridBench : resource performance ranking and auditing in computational grids 

   Tsouloupas, George P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-05)
   Ο τομέας του υπολογιστικού πλέγματος (Grid Computing) τυγχάνει αλματώδους αύξησης τα τελευταία χρόνια. Οι υποδομές πλέγματος έχουν γίνει η πλατφόρμα επιλογής για μεγάλης κλίμακας πειράματα υπολογιστικής επιστήμης. Η ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Semantics-based metrics and algorithms for dynamic content in web database applications 

   Papastavrou, Stavros C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Η Τεχνολογία Δυναμικού Περιεχομένου (Dynamic Web Content) συσχετίζει τις Παραδοσιακές Βάσεις Δεδομένων (Traditional Databases) με το Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών (World Wide Web), επιτρέποντας την επισκόπηση και ενημέρωση ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Middleware-based development of context-aware applications with reusable components 

   Paspallis, Nearchos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-12)
   Λόγω της μεγάλης διάδοσης του κινητού και διάχυτου υπολογισμού, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για εφαρμογές που να είναι ευαίσθητες και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον. Τέτοιες εφαρμογές ωφελούν τους χρήστες με το να ρυθμίζουν ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Cooperative interactions in converged heterogeneous communication networks 

   Antoniou, Josephina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-05)
   Τα δίκτυα πρόσβασης που συμμετέχουν στα Δίκτυα Επικοινωνίας Επόμενης Γενιάς έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και ικανότητες, ενθαρρύνοντας τη διαφοροποίηση του χειρισμού της μεταφοράς από τον χειρισμού του περιεχομένου ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Graph design using knowledge-driven, self-adaptive multi-objective evolutionary graph algorithms 

   Nicolaou, Christodoulos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-06)
   Επιπλέον, αξιοποιούμε τις προτεινόμενες μεθόδους για την επίλυση ενός πρακτικού ζητήματος. Συγκεκριμένα, αναπτύσσουμε ένα σύστημα το οποίο προσφέρει αξιόπιστες συστάσεις (recommendations) σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς για ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Speed adaptive information dissemination in vehicular AD-HOC networks 

   Mylonas, Yiannos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-06)
   Ένα σημαντικό θέμα σε δίκτυα αυτοκινήτων είναι ο σχεδιασμός ενός αποδοτικού σχήματος εκπομπής δεδομένων το οποίο μπορεί να αναλάβει την γρήγορη και αξιόπιστη διάδοση κατ επείγον μηνυμάτων προειδοποίησης στην εγγύς περιοχή ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Dynamic workflows in the home eHealthcare provision 

   Georgiadis, Dimosthenis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-06)
   Οι εφαρμογές τηλε-συνεργασίας μέσο σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων είναι η νέα τάση για πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η μεγάλη πρόκληση είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικού τέτοιου συστήματος όπου η επικοινωνία γίνετε ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   In search of self-control through computational modelling of internal conflict 

   Cleanthous, Aristodemos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-12)
   Η διατριβή προτείνει ένα καινοτόμο υπολογιστικό μοντέλο της εσωτερικής σύγκρουσης που αποσκοπεί στην περεταίρω κατανόηση αυτής της ιδιαίτερα σύνθετης και αινιγματικής κατάστασης του ανθρώπινου εγκεφάλου. Πιο συγκεκριμένα, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Radio resource management for efficient multicast service provision in 3rd generation mobile cellular networks 

   Christophorou, Christophoros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-04)
   Με τη χρήση των αλγορίθμων διαχήρης ασύρματων πόρων, όπως έχουν καθοριστεί στα επίσημα έγγραφα της 3GPP για την παροχή multicast (MBMS) υπηρεσιών, περισσότερο από το 30% της ολικής ισχύος του Node-B πρέπει να δεσμευτεί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Diagnostically resilient encoding, wireless transmission, and quality assessment of medical video 

   Panayides, Andreas Stavrou (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
   Το προτεινόμενο ενοποιημένο μοντέλο για την αποτελεσματική ασύρματη μετάδοση και αξιολόγηση ιατρικού βίντεο: (i) παρέχει διαγνωστικά σχετική κωδικοποίηση ιατρικού βίντεο βασισμένη σε κλινικά κριτήρια, (ii) επιτρέπει την ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Discovering disease associated gene-gene interactions: A two SNP interaction analysis framework 

   Antoniades, Athos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-05)
   Στις πλείστες κληρονομικές ασθένειες η προδιάθεση ατόμον επηρεάζεται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλαπλών γενετικών περιοχών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι παραδοσιακές μέθοδοι γενετικής ανάλυσης έχουν συγκεντρωθεί στη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   KSPOT : a network-aware framework for energy-efficient data acquisition in wireless sensor networks 

   Andreou, Panayiotis G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
   Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) αποτελούνται από μικροσκοπικές συσκευές με περιορισμένους πόρους και παρέχουν στους χρήστες την ευκαιρία να παρακολουθούν το περιβάλλον με πολύ ψηλή ευκρίνεια. Για τη συλλογή των δεδομένων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Computational modeling of visual selective attention 

   Neokleous, Kleanthis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-05)
   Η μελέτη της διατριβής στοχεύει να συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της ανθρώπινης προσοχής, και πιο συγκεκριμένα της οπτικής επιλεκτικής προσοχής κυρίως μέσω της δημιουργίας ενός γνωστικού υπολογιστικού μοντέλου βασιζόμενο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Exploring software cost modelling and estimation with computational intelligence 

   Papatheocharous, Efi (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-01)
   Η εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού αφορά τη διαδικασία εξισορρόπησης του χρονο-προγραμματισμού και της διάθεσης των πόρων, και ιδιαίτερα των ανθρώπινων πόρων, που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός έργου λογισμικού. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The data-driven multithreading virtual machine 

   Arandi, Samer (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-01)
   Από την εμφάνιση των ψηφιακών υπολογιστών, οι σχεδιαστές τσιπ κατασκεύαζαν ταχύτερους υπολογιστές στηριζόμενοι σε βελτιώσεις στις τεχνολογίες κατασκευής και αρχιτεκτονικές βελτιστοποιήσεις. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή τελικά ...