• Doctoral Thesis  Open Access

      New chemistry of isothiazoles and 1,2,3-dithiazoles 

      Christoforou, Irene Costa (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-05)
      Μετά τη σύντομη εισαγωγή (Κεφάλαιο 1) περί ισοθειαζολών, ακολουθεί περιγραφή νέας χημείας των 1,2,3-διθειαζολών στα Κεφάλαια 2 και 3. Συντίθενται τα υποκατεστημένα 1,2,3-διθειαζολυλίδενο ακετονιτρίλια 129, 139 και 142 και ...