Το Tμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (ΛΟΧ) στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση διοικητικών στελεχών που θα υπηρετήσουν επάξια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους οργανισμούς. Tο Tμήμα προσφέρει ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στην καλλιέργεια ευρείας γνώσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης όσο και στην εξειδικευμένη κατάρτιση σε επί μέρους κλάδους. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος συνδυάζει διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές στη διοίκηση με τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Kύπρου και της ευρύτερης περιοχής, και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας ως μέσου υλοποίησης των στρατηγικών και τακτικών στόχων ενός οργανισμού.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  Essays in financial economics 

  Papakyriakou, Panayiotis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2016-12)
  Η παρούσα διατριβή αποτελείται από τρία κεφάλαια. Τα πρώτα δύο κεφάλαια είναι συνεχόμενα, στην Εμπειρική Εταιρική Χρηματοοικονομική, και συγκεκριμένα στα ταμεία προνοίας Καθορισμένων Παροχών (ΚΠ) από δημόσιες εταιρίες των ...
 • Doctoral Thesis  

  Golden parachutes, earnings management and information asymmetry 

  Charalambous, Charoulla M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-01)
  Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση θεωρείται ότι είναι η χειρότερη χρηματοπιστωτική κρίση στην οικονομική ιστορία με αποτέλεσμα την κατάρρευση πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την κάμψη των αγορών κεφαλαίου και την ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The informational role of financial analysts 

  Kopita, Anastasia-Styliani (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2015-05)
  Σε αυτή την διατριβή εξετάζεται ο ρόλος των χρηματοοικονομικών αναλυτών στις κεφαλαιαγορές. Εξετάζονται τρία διαφορετικά θέματα• πρώτον, ο ρόλος των χρηματοοικονομικών αναλυτών στις κεφαλαιαγορές σε σχέση με την ύπαρξη ...